SENDİKAMIZ, İŞKUR GENEL MÜDÜR VEKİLİ KAZIM YİĞİT?LE ÇALIŞANLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ GÖRÜŞTÜ

217

SENDİKAMIZ, İŞKUR GENEL MÜDÜR VEKİLİ KAZIM YİĞİT’E GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILMASI İÇİN TOPLANAN 794 DİLEKÇEYİ ELDEN TESLİM ETTİ VE ÇALIŞANLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ GÖRÜŞTÜ Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu, İŞKUR Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit ile 4 Nisan 2012 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, Sendikamız adına, Genel Sekreter İlknur Bilgen, Genel Eğitim Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer ve İŞKUR İşyeri temsilcisi Banu Aykaç katıldı.Görüşmede, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılması için 8 Mart 2012 tarihinde başlattığımız dilekçe kampanyamızla toplanan 794 adet dilekçe klasörlerle Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit’e elden teslim edilirken, kampanyaya ilişkin taleplerimizle birlikte İŞKUR çalışanlarının diğer sorun ve talepleri de dile getirildi.GÖRÜŞME KONULARI VE DEĞERLENDİRME ACİLEN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILMALI İŞKUR Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit’e dilekçelerin teslimi ile birlikte;Genel Sekreter İlknur Bilgen; İŞKUR Genel Müdürlüğünün 2005 yılından bu yana idari kadrolara yapılan atamalarının hep gündemimizde olduğu, yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde gerçekleştirilen atamalardan bazılarının Sendikamızın taraf olması ile iptal edildiği ve İŞKUR Yönetimi tarafından kanuna ve mahkeme kararlarına aykırı olarak yeni yeni atamaların yapılmaya devam edildiği ve boş kadroların böylece doldurulmaya çalışıldığı;02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 665 sayılı KHK ile idari yapısı değiştirilen İŞKUR’da mevcut kadroların yeniden düzenlenerek çok sayıda yeni kadronun ihdas edildiği, bu kapsamda taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 412 şube müdürlüğü kadrosu, 200 eğitim uzmanlığı kadrosu ve 520 şeflik kadrosunun ihdas edilmiş olmasından hareketle; Kurumda şube müdürlüğü kadroları için yapılan görevde yükselme sınavının üzerinden 5 yıl, eğitim uzmanlığı kadrosu için yapılan görevde yükselme sınavının üzerinden ise yaklaşık 15 yıl geçmiş bulunmasına rağmen idarenin boş kadroları, görevde yükselme sınavı yöntemiyle değil Kurum dışından yapılan tartışmalı nakiller ve hülle olarak tabir edilen atamalar yoluyla doldurduğu,Bu durumun, yıllardır Kurumda hizmet eden, zor koşullarda çalışan ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını bekleyen İŞKUR emekçilerini olumsuz etkilediği, aynı zamanda da çalışma barışını bozduğu, Kariyer, Liyakat, Adalet, Hakkaniyet ve Eşitlik İlkelerine ciddi zararlar verdiği,İŞKUR çalışanlarının bu rahatsızlık ve beklentilerinin karşılık bulması için İŞKUR’da sınava tabi tüm kadrolara yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılması için 8 Mart 2012 tarihinde bir dilekçe kampanyası başlatıldığı,Dilekçe kampanyasına toplam 794 merkez ve taşra İŞKUR çalışanının katıldığı ve toplanan dilekçelerin yazımız ekinde yer alan klasörlerle kendisine sunulduğu,Kampanyamızın bununla sona ermeyeceği, sınavlar açılana dek sürecin takipçisi olacağımız ifade edildi.794 adet dilekçemizi bizzat teslim alan Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının açılması için gereken çalışmalara en kısa sürede başlanacağını, sınavlar için mevzuatta zorunlu kılınan sınav eğitimlerinin kendilerini çok zorladığını belirterek, eğitim zorunluluğunu ortadan kaldırmak için mevzuata istisna getirilmesine yönelik girişimlerde bulunacaklarını ve bunun sağlanması halinde, en kısa sürede sınavları açacaklarını ifade etti. 2012 yılının sonuna kadar tüm sınav kadroları için sınav açılacağını belitti.2012 YILI ŞEFLİK SINAVI SONUCU 70 VE ÜZERİ PUAN ALAN TÜM PERSONEL ATANACAK MI? 2011 yılında gerçekleştirilen Şeflik Görevde Yükselme Sınavında (GYS) münhal kadro olan 90 kişilik atamanın tamamlandığı, 90 kişinin dışında kalan ve 70 ve üzeri puan alan personelin atamalarının da yapılıp yapılmayacağı; daha önceki GYS’lerde 70 ve üzeri puan alan herkesin münhal kadro sayılarının üstünde doldur-boşalt yöntemiyle atandığı, bu uygulamanın mevzuata uygun olmamanın yanında daha sonraki sınavları geciktirdiği 100 kişiyi sevindirirken 100’lerce çalışanı da mağdur ettiği ancak, daha önce yapıldığı için şimdi de yapılması gerektiği zira, tüm 70 ve üzeri puan alan arkadaşlarımızda bir beklentinin var olduğu vurgulandı.İŞKUR Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit; 2011 yılında gerçekleştirilen Şeflik Görevde Yükselme Sınavında 90 kişinin atamasının tamamlandığını teyit etti. Bununla birlikte ataması yapılan personelin mazeretleri nedeniyle geçici görevlendirmelerle bulundukları yerlerde çalışmalarının sağlandığını ve mağduriyetlerin önlendiğini, ancak 70 ve üzeri puan alan tüm arkadaşların atanmaları için bir değerlendirme yapmadıklarını ifade ederek, bu konudaki talebimizi mutlaka inceleyeceklerini belirtti.İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI VE DİĞER PERSONELİN DURUMU2 Nisan 2012 tarihinde atamaları gerçekleştirilen 2 bin 817 iş ve meslek danışmanı için Kurumda altyapı hazırlıklarının hazır olup olmadığı ve nerelerde görevlendirildikleri, bunun yanında İŞKUR’da yıllardır, yeni alınan iş ve meslek danışmanlarının yapması planlanan görevleri yerine getiren yüzlerce personelin bulunduğu hatırlatılarak bupersonelin de mutlaka etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği bu konudaki planlamaların ne olduğu konusunda bilgi istendi.Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit; Atanan iş ve meslek danışmanlarının mağdur olmamaları için il müdürlüklerine geniş yetkiler verildiğini, özellikle oturma yeri ve masa konusunda mağdur edilmemeleri için talimat verildiğini belirterek atananların görev yerlerini belirlemek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Bu görevleri daha önce yerine getiren personel için de ilgili daire başkanlığı tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyerek, bu arkadaşların sözleşmeli olarak çalışmak istemeleri halinde bu imkana sahip olduklarını söyledi. Ancak İş ve meslek danışmanları ile eşit ücret ödeme girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığını ifade etti.İŞKUR HİZMET BİRİMLERİNE YAPILACAK GÖREVLENDİRMELER İllerde açılması planlanan İŞKUR hizmet birimlerine personel görevlendirmelerinin, gönüllülük esasına dayalı olması ve objektif kriterlere bağlanması gerektiği; hizmet birimlerine, daha önceki olumsuz uygulamalarda olduğu gibi, objektif kriterlere bağlı olmayan ve sürgün niteliğindeki atamaların çalışma barışına, çalışanların moral ve motivasyonuna ciddi zararlar verdiği ve çalışanların Kuruma aidiyet duygularını zedelediği; talep alınarak görevlendirmelerin yapılması gerektiği ifade edildi.İŞKUR Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit; Bu konudaki görüşlerimize katıldığını, böyle sıkıntıların yaşanmaması için azami gayret ve hassasiyetin gösterileceğini; çalışanların rahat olmasını ama tüm çalışanların her yerde görev yapabilme anlayışında olması gerektiğini ifade etti.İL İSTİHDAM UZMANLIĞI SINAVINA KURUM PERSONELİ DE ALINSIN665 sayılı yasa ile illerde çalıştırılmak üzere alınacak il istihdam uzmanlığı kadroları için yapılacak sınava Kurum personelinin de alınması gerektiği, İŞKUR çalışanlarının bu konuda çok ciddi talep ve beklentisinin olduğu ifade edildi.Genel Müdür Vekili Kazım Yiğit; İl istihdam Uzmanlığı kadroları için bu yıl içerisinde sınav açılamayacağı ancak sınav açılması halinde talebimizin değerlendirileceğini söyledi.ADAY MEMURLARIN 2012 İKRAMİYELERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ Kurumda çalışan aday memurların 2012 ikramiyelerini alamadığı, mağdur oldukları ifade edildi.Konu hakkında bilgi sahibi olmadığını, ilgili birimlerle temasa geçeceğini, ödenebilmesinin mevzuat açısından sorun yaratmaması halinde aday memurlara 2012 yılı ikramiyelerinin ödenmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.SENDİKAMIZCA ROTASYON YÖNETMELİĞİ UYGULANACAK MI? SORUSUNA; 2011 yılında Sendikamızın İŞKUR çalışanlarıyla da paylaştığı bildirilerle eksikliklerini göz önüne serdiği ve bazı maddelerinin iptaline ilişkin dava açtığı, 18/01/2011 tarih ve 27819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin, geçen yıl bir yıl süre ile durdurulduğunu, ancak bu yıl için konuya ilişkin çalışmalarının olup olmadığı soruldu.Rotasyon Uygulamasına İlişki Olarak; Geçtiğimiz yıl içinde Rotasyon Yönetmeliğinin geciktirilmesi yönünde uğraş verdiğini ve uygulamanın 1 yıl geciktirildiğini, ancak mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini, içeriğini açıklamamakla beraber Yönetmeliği personelin lehine yeni düzenlemeler ve değişikliklerle birlikte bu yıl uygulamaya koyacaklarının ifade etti.ÇALIŞANLARIN KREŞ ve MİSAFİRHANE İHTİYAÇLARI GİDERİLMELİ Yıllardır, kreş ve misafirhane sorunu yaşayan İŞKUR çalışanlarının taleplerini iletirken özellikle inşaatı devam eden genel müdürlük hizmet binasında kreş açılması talebimize;Kreş ve misafirhane ihtiyacının farkında olduğunu ve bu konuda hassasiyet taşıdığını, Özellikle büyük illerde misafirhanelerin olması gerektiğini ancak, yakın vadede buna yönelik bir gelişme olamayacağını, Ankara’da inşaatı süren hizmet binasında da kreş açılmayacağını, boşalacak Sıhhiye hizmet binasının eğitim merkezi ve misafirhane, Maltepe Eğitim Merkezi binasının da kreş olarak değerlendirilmesinin gündemlerinde olduğunu ifade etti.SONUÇ OLARAK; Taleplerimizin mevzuat açısından uygun olması halinde çözülebileceğini kendisini aşan ve düzenleme gerektiren konularla ilgili ÇSGB’na iletileceği ifade edildi.BES GENEL MERKEZİ