MART – 2012

295

OSMAN BİÇER GENEL BAŞKAN – 1.736,37 TL.

 

İLKNUR BİLGİNGENEL SEKRETER – 914,80 TL.

 

ABİDİN SIRMA GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ – 1.649,84 TL.

 

ÖZLEM YILMAZ YEŞERGENEL EĞİTİM SEKRETERİ – 2.881,36 TL.

 

METİN TATAR GENEL MALİ SEKRETER – 2.171,74 TL.

 

FATMA BORA KOÇAŞGENEL HUKUK VE TOPLU GÖRÜŞME SEKRETERİ – 2.472,42 TL.

 

MUSA SEVERGENEL BASIN YAYIN HALKLA İLİŞK. SOSYAL VE DIŞ İLİŞK. SEK. – 1.820,82 TL.