ÜCRETTE EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ!

218

ÜCRET ADALETİNİN SAĞLANMASI
EK ÖDEMELERİN TEMEL ÜCRETE DAHİL EDİLMESİ VE
EMEKLİ AYLIKLARINA EKLENMESİ İÇİN ALANLARDAYDIK…!


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
] ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
] ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

130px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
]
22 Şubat 2012 Perşembe günü ülke genelinde Aynı Masalarda Çalışan ve Aynı İşi Yapan Maliye Emekçileri arasındaki Ücret Uçurumunun ortadan kaldırılarak Ücret Adaletinin Sağlanması, Ek Ödemelerin Temel Ücrete Dahil Edilmesi ve Emekli Aylıklarına Eklenmesi için alanlardaydık.
Ankara’da Maliye Bakanlığı önünde, Türkiye’nin dört bir yanında Defterdarlıklar ve/veya Vergi Dairesi Başkanlıkları önünde Taleplerimizi bir kez daha ifade ettik.
Maliye Emekçilerini yok sayanların, bir gün yok olacaklarını bilen Maliye Emekçileri tüm Eylem Alanlarında “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Eşit İşe Eşit Ücret”, “Emeğimize Sahip Çıkıyor Onurumuzla Mücadele Ediyoruz” sloganlarıyla kendilerini ifade ettiler.


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
] ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
] ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
]
Eyleme katılan tüm Maliye Emekçilerinin, BES Üyesi olsun ya da olmasın Eylemin Taleplerini sahiplendikleri açık bir gerçektir.
Maliye Bakanı bu gerçeği görmeli ve 30 Mart 2010 tarihinde BES Merkez Yönetim Kuruluna vermiş olduğu “Uzman olan ya da olmayan Maliye Emekçileri Arasındaki Ücret Adaletini Sağlama” sözünü tutmalıdır.
Ek Ödemelerin Temel Ücrete Dahil Edilmesi ve Emekli Aylıklarına Eklenmesi Talebimizin ne kadar Gerçekçi olduğu, tüm Kamu Emekçileri tarafından da bilinmekte ve sahiplenilmektedir.


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
] ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px;”>
]
İktidar, Sefalet Ücretine mahkum ettiği ve 15 Ocak 2012 tarihinden bu yana Maaş Zamlarını bile yapmadığı Kamu Emekçilerinin Sesini Duymak, Ek Ödemeleri Temel Ücrete Dahil Etmek ve Emekli Aylıklarına Eklemek durumundadır.
Herkes bilmelidir ki; Onurlu Maliye Emekçileri Büro Emekçileri Sendikasının Önderliğinde Mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerdir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Basın Açıklaması metni için tıklayınız..