YARGI EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ!

213


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; YARGI EMEKÇİLERİN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNEREK YARGI HİZMETLERİ ETKİNLEŞMEZ
Son on yılda AKP, özellikle kamu hizmetlerinde ve çalışma yaşamında, emekçilerin aleyhine yaptığı bütün düzenlemeleri ‘değişim’ adı altında uygulamaya geçirip, sürekli olarak kamuoyunu aldatmıştır.
AKP’nin yargıda birikmiş sorunlara en son bulduğu süper çözüm ise adalet hizmetlerinin peşin parayla verilmesi oldu. Böylece cebinde parası olmayan dava açamayacak, yargıya başvurmayıp başının çaresine bakacak, dava açılmayınca da yargının yükü hafiflemiş olacak!
Yine bugünlerde kamuoyuna reform olarak sunulan, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun tasarısı TBMM’ye gönderildi.
Yargı hizmetlerini etkinleştireceği söylenen kanun tasarısında ağır iş yükünü çeken yargı emekçilerinin talepleri yine görmezden gelinmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulan tasarıda mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından çıkarılarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasına dair düzenleme olmasına rağmen, TBMM’ye sevk edilen tasarıda bu madde çıkarılmıştır.
Basın Açıklamasının tam metin için Tıklayınız