Öfkemiz Büyük! ONURUMUZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!

203


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; Maliye emekçileri 18 Ocak tarihinde ülke genelinde Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Defterdarlıklar önünde eylemdeydi. Ankara da ise 19 Ocak 2012 tarihinde Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen BES Ankara Şubeleri Maliye Bakanlığını İnsan Hakları İhlaline son vermeye çağırdı.
Maliye emekçileri;
Hükümetin kamuoyuna “eşit işe eşit ücret” adı altında yutturmaya çalıştığı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile eşit işe eşit ücret vermek şöyle dursun, mevcut ücret adaletsizlikleri daha da büyütülmüş, aynı masalarda çalışan emekçiler arasındaki ücret farkı daha da artırılmış, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yakın çalışanları ile merkez teşkilatında görev yapan kimi kadrolara 1.400,00 TL’yi bulan artışlar yapılarak merkez taşra ayrımı körüklenmiştir. Yetmiyormuş gibi ek ödemelerimiz emekliliğe esas kazancımıza dahil edilmeyerek bizlere ’emeklilikte sefalet’ reva görülmüş ve fazla mesai ücretlerimize de göz dikilmiştir.
Maliye Emekçileri;


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; Bu kararnameyi hazırlayanların, neyi amaçladıkları bellidir. Bu kararnameyi hazırlayan zihniyet, emeğimizi hor gören, tasfiye planlarını hayata geçirmek için bizleri bölmeyi-parçalamayı amaç edinen, emekçileri birbirine kırdırmaya çalışan bir zihniyettir.
İstiyorlar ki bizler parçalanalım ve böylelikle kamunun tasfiyesine dönük planlarını kolaylıkla hayata geçirsinler! İstiyorlar ki, kimi merkez kadrolara artışlar yapılırken, milletvekili maaşlarına kıyak geçilirken, biz emekçiler aşağıda birbirimize düşelim, iç kavga yaşayalım!
İstiyorlar ki, uzman ile uzman olmayan birbirine düşsün ve biz emekçilerin birliği bozulsun! Ama bizler gerçekleri çok iyi görüyoruz. Uzman olmayan maliye emekçileri, aynı masalarda aynı işi yapmalarına rağmen yıllardır görmezden geliniyor, yok sayılıyor. Onurumuzun kırıldığını iliklerimize kadar hissediyoruz. Yıllardır bizlere yaşatılan bu onur kırıcı tutum, şimdi ücret farkı daha da büyütülerek, daha da katlanılamaz hale getirildi.
Gelir Uzmanı olan emekçiler ise bir yandan yanı başında çalışan arkadaşının görmezden gelinmesi karşısında çaresizleşiyor, ama öte yandan da merkez taşra ayrımı yaratılarak hem kendisinin hem de uzman olmayan emekçilerin ücretlerindeki ayrımcı politikalar derinleştiriliyor.


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; Bu ayrımcı uygulamaları, herkes gibi sınavla VHKİ kadrosuna geçme hakları olmalarına rağmen sınavsız geçiş hakkı tanınmayan hizmetli kadrosundaki arkadaşlarımız da hissediyor. Bu ayrımcı politikaları, şef, müdür yardımcısı ve müdür kadrolarında görev yapan amir vasfındaki emekçiler de yaşıyor.
Bu yok sayılmaya karşı bugüne kadar susmadık, bugün de susmayacağız. Ne merkez ile taşra arasında, ne de aynı masalarda iş yapan emekçiler arasında yaratılan ücret adaletsizlikleri karşısında yılmayacağız, susmayacağız!
Değerli arkadaşlar;
Büro Emekçileri Sendikası olarak memuruyla, uzmanıyla, hizmetlisiyle, amiriyle, bu ayrımcı uygulamalara dur demek, emeğimize saygı gösterilmesini istemek için, kısacası ONURUMUZ İÇİN Tüm Maliye Emekçilerini yan yana omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.
Bize bu ayrımcılığı dayatan politikalara karşı, hepimiz için insanca yaşanabilir adil bir ücret hakkını kazanana kadar mücadele edelim. Maliye emekçileri olarak her birimiz daha kararlı ve daha sonuç alıcı eylemlere hazırlıklı olmalıyız.

] Öncelikle uzman olan-olmayan ayrımına son verilmelidir. Bu ayrımların yanı sıra merkez-taşra ayrımı ortadan kaldırılmalı, gerek ücret artışlarında ve gerekse de fazla mesai ücreti ödemelerinde yaşanan tüm ayrımlara son verilmelidir.
Şefinden müdürüne kadar tüm amir vasfı taşıyan emekçilere yapılan ayrımcılığa son verilmelidir. Keyfi görevlendirme ve atamalara son verilmeli, atama ve görevlendirmelerde liyakat sistemi esas alınmalıdır.
BES olarak, bugünden itibaren yapacağımız Eylem ve Etkinliklerle yeni bir mücadele döneminin startını veriyoruz!
Onuru kırılan, yok sayılan, yanı başındaki arkadaşının çaresizliğine ortak olan tüm maliye emekçilerini Eylem ve Etkinliklerimize koşulsuz-gerekçesiz katılmaya çağırıyoruz. Maliye Bakanlığını bu utanç verici uygulamaya son vermeye, çalışanlar arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği kaldırmaya, insan haklarına saygılı olmaya çağırıyor, bir kez daha hatırlatıyoruz; bu ayrımcı uygulama son bulmadan asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. Birleşeceğiz, Mücadele Edeceğiz. Direneceğiz ve Kazanacağız!
BES

MERKEZ YÖNETİM KURULU