02.01.2012 – AKP’NİN “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” ALDATMACASINA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞ YAYIMLADI

262

01 Ocak 2012 tarih ve 28160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen ek ödemelerin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin yapılan açıklamalar ile eşitlik adı altında maaşlarımızın nasıl düşürüldüğüne açıklık getirilmiştir.