15.12.2011 – KONUT EDİNDERME YARDIMI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

260

Bilindiği üzere Konut Edindirme Yardımının ödenmesine ilişkin ‘5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ve 7/1/2010 Tarihli Ve27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik İle 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 2/11/2011 Tarihli Ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Yayımlanan 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73 Üncü Maddesi İle Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi’ 12.12.2011 tarih ve 28140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.