AHMET TURAN YALNIZ DEĞİLDİR..!

198

Ahmet TURAN Yalnız Değildir…!
Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca 21.11.2011 tarihinde yapılan tebligatla 01.11.2011 tarihinden itibaren Görevden Uzaklaştırılan SGK Ankara İl Müdürlüğü Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezi İşyeri Temsilcimiz Ahmet TURAN’ın derhal Göreve İade edilmesi için SGK Başkanlığı önünde Kitlesel Basın Açıklaması gerçekleştirdik.
Kitlesel Basın Açıklamamıza KESK’e bağlı Sendikaların Genel Merkez ve Ankara Şube Yöneticilerinin büyük bir katılımının olması Eyleme katılan tüm Kitle tarafından çok olumlu bulundu.
Kitlesel Basın Açıklamamız öncesinde ve Eylem süresince büyük bir coşkuyla slogan atan ve Mücadele Kararlılığını vurgulayan Kitlenin ve Görevden Uzaklaştırılan İşyeri Temsilcimiz Ahmet TURAN’ın Mücadele Azmi açıkça görülebiliyordu.
Sendikamız adına Basın Açıklamasını Genel Başkanımız Osman BİÇER’in yapmasının ardından, Görevden Uzaklaştırılan İşyeri Temsilcimiz Ahmet TURAN’da kısa bir konuşma yaparak, Mücadele Kararlılığının daha da arttığını, Demokrasi Mücadelemiz nedeniyle karşılaştığı bu Hukuksuz Uygulamanın kendisini Yıldırmadığını, aksine, eskisinden daha büyük bir Kararlılıkla Mücadeleyi Kesintisiz bir biçimde sürdüreceğini belirten bir Konuşma yaptı.
Merkez Yönetim Kurulumuz adına Genel Başkanımız tarafından yapılan Basın Açıklaması Metni ile konuya ilişkin Yazışma Örnekleri aşağıda ve ektedir…
28 Kasım 2011 Pazartesi
BASINA VE KAMUOYUNA
Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi olarak
SGK Ankara İl Müdürlüğü
Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan’ın
Hukuksuz bir biçimde Uzaklaştırıldığı Görevine Derhal İade Edilmesini Talep Ediyoruz..!


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; Değerli Mücadele arkadaşlarım, Değerli Basın Emekçileri; bugün, Yasal olarak Görevden Uzaklaştırılmasına dair, Açık, Net ve Anlaşılabilir hiçbir Bilgi ve Belge olmayan ve SGK Başkanlığı tarafından bizzat Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanına Derhal Göreve İade Edileceğine dair Söz Verilmesine rağmen, günlerdir bir türlü Görevine İade edilmeyen bir Mücadele Arkadaşımıza, BES Ankara 1 Nolu Şube Üyesi ve SGK Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan’a sahip çıkmak amacıyla SGK Başkanlığı önünde Kitlesel Basın Açıklaması yapmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Değerli Basın Emekçileri, SGK Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan: 01.11.2011 tarihinde Gözaltına alınmış, 04.11.2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığında ifadesine başvurulmuş, ifadesinin alınmasının ardından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmiş, Savcılık tarafından gönderildiği Mahkemece, Savcılığın İddiaları yerinde görülmeyerek Serbest Bırakılmış ve Ahmet Turan hakkında düzenlenen İddianame de konuya ilişkin Yetkili Cumhuriyet Baş Savcı Vekilliğine iade edilmiştir.
Buna rağmen, İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan SGK Başkanlığının 10.11.2011 tarihli Oluruyla Görevinden Uzaklaştırılmış, Görevden Uzaklaştırma Kararı ise kendisine 21.11.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.
İşin ilginç yanı, İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan’a 21.11.2011 tarihinde tebliğ edilen Görevden Uzaklaştırma Kararının, Gözaltına alındığı tarih olan, 01.11.2011 tarihinden itibaren alınmış olmasıdır.
SGK Başkanlığınca İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan’ın Görevden Uzaklaştırma Kararının alınmasında yasal gerekçe olarak öne sürülen 657 sayılı Devlete Memurları Kanununun 140. Maddesinde Haklarında Mahkemelerce Cezai Kovuşturma Yapılan Devlet Memurları, 138. Maddede sayılan Yetkililer tarafından Görevden Uzaklaştırılabilirler denilmektedir.
İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan hakkında bir Dava açılmadığına göre, SGK Başkanlığı bu Yasaya ve Hukuka Aykırı işlemini acaba nasıl açıklayacaktır’ Üstelik İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan’ı Görevden Uzaklaştıran SGK Başkanlığı, kendisi hakkında bir İdari Soruşturma dahi başlatmış değildir.
İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan Görevden Uzaklaştırma yazısının kendisine tebliğ edildiği 21.11.2011 tarihi saat 16.30 itibarıyla, Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi ise olayın Genel Merkeze intikal ettirildiği 22.11.2011 tarihinde SGK Başkanlığına yazılı olarak başvurmuş ve Ahmet Turan hakkında uygulanan Hukuksuz Görevden Uzaklaştırma İşleminin Derhal Ortadan Kaldırılmasını ve Göreve İade Edilmesini talep etmiştir.
Merkez Yönetim Kurulumuz konuya ilişkin olarak 22.11.2011 tarihinde SGK Başkanlığından Acil Görüşme talep etmiş, ancak şu ana kadar bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştır.
Sorunun çözümü için bizzat Genel Başkanımız tarafından SGK Yetkilileriyle defalarca telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiş, SGK Yetkililerince her defasında Ahmet Turan’ın Göreve İade İşlemlerinin Yürütüldüğü ifade edilmiş, ancak, her telefon görüşmesinde bir başka gerekçe öne sürülerek İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan’ın Göreve İadesine ilişkin Olur bir türlü imzadan çıkartılmamış, dolayısıyla İşyeri Temsilcimiz Görevine İade Edilmemiştir.
Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan Derhal Görevine İade edilmelidir. Aksi takdirde, bu Hukuksuz İşlemi hayata geçirenlerin tamamı hakkında gerekli her türlü hukuksal girişimde bulunulacak, Sorumluların Yargı Önünde Hesap Vermeleri Mutlaka Sağlanacaktır.’goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

0px; border-style: solid; float: ; margin-: 2px; margin-: 2px; : 150px; width: 200px;”>
]
Değerli Basın Emekçileri; AKP’nin ‘İleri Demokrasi’ söyleminin ne kadar Sahte bir
Aldatmaca olduğu, Hopa’da yaşanan ve sonuçta Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan olayda da, İşyeri Temsilcilerimiz Fatma Ekin Narin ve Turgay Akçay’ın işten atılması girişimlerinde de, son olarak hiçbir yasal gerekçe ortada olmadığı halde Görevden Uzaklaştırma yoluyla cezalandırılmak istenen İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan’a yönelik kasıtlı tutumda da açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Özellikle son dönemde Sendikamıza yönelik olarak daha da Baskıcı bir Sürecin yaşanmakta olduğu açıktır. AKP BES’le Hesaplaşmaya çalıştığı sürece, BES’te AKP’yle ve onun arkasında yığılmış bulunan kesimlerle Hesaplaşmaktan geri durmayacaktır. Bilinmelidir ki, ne KESK ve ne de BES, bu tür Baskılar, Gözaltılar ve Tutuklamalarla ‘Hizaya Sokulamayacaktır’.
Değerli Mücadele Arkadaşlarım, Değerli Basın Emekçileri; tüm bu söylemlerimizden de anlaşılacağı üzere; İşyeri Temsilcimiz Ahmet TURAN’ın Derhal Görevine İade Edilmesini ve Hak Alma Mücadelelerine yönelen her türlü Baskı ve Sindirme Politikalarına Son Verilmesini Talep ediyoruz…

MERKEZ YÖNETİM KURULU