ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKLER?!

242

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykHopa Eylemelerine katıldıkları gerekçesiyle Sendikamızın Ankara Adliyesi İşyeri Temsilcileri Fatma Ekin Narin ve Turgay Akçay’ın işten çıkartılmasına yönelik başlatılan soruşturma karşısında tutum alan Sendikaların, Siyasi Partilerin ve Demokratik Kitle Örgütlerinin Üye ve Yöneticileri; Genel Merkezimizin çağrısıyla bugün Ankara Adliyesi önünde buluştular. En temel demokratik haklarını kullanarak KESK Ankara Şubeler Platformunun çağrısıyla düzenlenen eyleme katılan ve Ankara Polisinin şiddetine maruz kalan, gözaltına alınarak haksız yere gözaltında tutulan iki İşyeri Temsilcimizin “Memuriyetten Çıkarma” talebiyle Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine ilişkin olarak yapılan eylemde ilk sözü KESK Genel Başkanı Lami Özgen söyledi, ardından Genel Başkanımız Osman Biçer Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Basın Açıklaması Metnini Basına ve Kamuoyuna ilan etti. AKP İktidarının bu kıyıcı girişimi karşısında son sözü ise CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan söyledi.kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ;kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbyk”Fatma Ekin Narin Yalnız Değildir” ve “Turgay Akçay Yalnızkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px;ct /byk kck/spanbyk Değildir” sloganların sıklıkla atıldığı, Demokratik Kamuoyunun yoğun ilgi gösterdiği Eyleme; KESK Genel Başkanı Lami Özgen?in yanı sıra KESK MYK Üyeleri Akman Şimşek ve Ali Kılıç, BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol, BTS MYK Üyesi Ahmet Eroğlu, Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, SES MYK Üyesi Aslıhan Han Özden, ÇHD Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ankara Şubesi Yöneticileri, KESKe bağlı Sendikaların MYK Üyeleri, CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, CHP Milletvekilleri Ali Rıza Gök, İzzet Çetin ve Levent GÖK ile birlikte adlarını sayamadığımız onlarca Sendikanın, Siyasi Partinin ve Demokratik Kitle Örgütlünün Üye ve Yöneticileri de katılarak destek verdiler. Sloganların sıklıkla ve ve güçlü bir biçimde atıldığı eylemde Sahiplenilen  Fatma Ekin Narin ve Turgay Akçayın yakınları da Eylemde yer alarak Kamuoyu Önünde, AKP Karşısında geri adım atmayacaklarının mesajını verdiler.kckp style=cttext-align: ;KESK Genel Başkanı Lami Özgen Konuşmasında: “Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun önemli bir bileşeni olan BESe yönelik bu saldırı karşısında KESKin de BESle birlikte Mücadeleyi Yükselteceğini, Demokratik Muhalefeti bastırmaya çalışan AKP karşısında geri adım atılmayacağını, aslolanın Örgütlenme ve Mücadele yoluyla Kazanım elde etmek olduğunu” ifade etmiştir.kckp style=cttext-align: ;kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykCHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ise Konuşmasında: “AKPnin Demokrasi Mücadelesi veren tüm kesimlere yönelik saldırılarından birisinin Muhatabının kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykBüro Emekçileri Sendikası olduğuna vurgu yaparak, bu Mücadelede Cumhuriyet Halk Partisinin ve Meclis Grubunun Büro Emekçileri Sendikasının yanında yer alacağını, konuyu TBMM Gündemine getirdiklerini ve bu konuda her türlü girişimi yapmaktan kaçınmayacaklarını belirterek, AKP Faşizmi karşısında direnmek meşrudur. Gün gelecek bugünlerde geride kalacak. Toplumsal Muhalefetin bileşenleri Alanlarda Mücadele ederken, onların Mücadelesini TBMM Çatısı altında bizler sahiplenecek ve sürdüreceğiz” demiştir.kckp style=cttext-align: ;Bilinmelidir ki; Büro Emekçileri Sendikası Doğru Bildiği Yolda Yürümeye, tüm Üye ve Yöneticilerini Sahiplenmeye, Dün olduğu gibi, Bugün ve Gelecekte de devam edecektir.kckp style=cttext-align: ;Bu nedenle, bizim Yol Arkadaşlarımız, yürüdükleri Yolda Asla Yalnız Kalmayacaktır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c7ffc7c7948.docctbykBasın Açıklaması Metni için tıklayınız…kck/abyk