EK ÖDEMELER EMEKLİ AYLIKLARINA EKLENSİN?!

213

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykBüro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi tarafından 15 Ekim 2011 tarihinden bu yana yürütülen “Ek Ödemelerin Emekli Aylıklarına Yansıtılması”yla ilgili “Dilekçe Kampanyası” kapsamında toplanan Dilekçeler 16 Kasım 2011 Çarşamba günü Kızılay YKM önünden başlayıp Başbakanlık önünde sona eren Yürüyüş ve Kitlesel Basın Açıklamasının ardından Başbakanlık’a teslim edildi.
BES Genel Merkezi tarafından örgütlenen Yürüyüş ve Kitlesel Basın Açıklamasına KESK Genel Başkanı Lami ÖZGEN’in yanı sıra KESK MYK Üyeleri Akman ŞİMŞEK, Ali KILIÇ ve Baki ÇINAR’da katıldılar.
16 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 12.30’da Kızılay YKM önünde toplanan Kitlemiz, Sloganlar eşliğinde Yürüyüşe başlamıştır. 13.00 sularında Başbakanlık önüne gelen kitleye ilk olarak Genel Başkanımız Osman BİÇER, ardından KESK Genel Başkanı Lami ÖZGEN söz alarak hitap etmişlerdir.
Genel Başkanımız konuşması sırasında Büro Emekçileri Sendikasının Ankara Adliyesi İşyeri Temsilcileri kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; float: ; margin-: 2px; margin-: 2px;ct /byk kck/spanbykolan Fatma Ekin NARİN ile Turgay AKÇAYın işten çıkartılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında kendilerinin bulunacağını vurgulamış ve 18 Kasım 2011 Cuma günü Ankara Adliyesi önünde yapılacak olan Kitlesel Basın Açıklamasına tüm Emek ve Demokrasi Güçlerini davet etmiştir.
Genel Başkanımız Osman BİÇER tarafından yapılan Basın Açıklamasının yazılı metni aşağıda ve ekte bulunmaktadır. Ayrıca, 15 Ekim 2011 – 16 Kasım 2011 tarihleri arasında sürdürülen Dilekçe Kampanyası sürecinde kullanılan Dilekçe Metni de ekte mevcuttur.kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykGenel Başkanımızın ardından söz alan KESK Genel Başkanı Lami ÖZGEN; AKP İktidarının her geçen gün emekçilere yönelik tavrını daha da sertleştirdiğini, toplumsal muhalefeti sindirmek için elinden gelen her türlü yönteme başvurduğunu, Kendine Demokrat AKP İktidarının, kendisinden başka kimseye ne söz, ne de yaşam hakkı tanımadığını, Emekçilerin tüm Kazanılmış Haklarının ortadan kaldırılması için ciddi bir çaba sarfettiğini, Kıdem Tazminatlarından Emekli İkramiyelerine varana kadar tüm Emekçiler açısından Kazanılmış Hak olarak bilinen her ne varsa onların hepsinin kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykAKP İktidarınca yok edilmeye çalışıldığını, Tekçi ve Faşizan bir zihniyetle davranan AKP İktidarının yoksul halka yönelik her türlü zam, vergi vb. uygulamalarının Emekçilerin ve Yoksulların Yaşamını daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğini, Kamu Emekçilerinin Grev ve Toplu Sözleşme Hakkının önündeki en büyük engelin AKP İktidarı olduğunu, Van Depremine yönelik olarak KESK tarafından açıklanan Raporun gereklerini yapmayan Hükümetin, bugün Deprem Bölgesinde yaşanan her türlü olumsuzluktan sorumlu olduğunu vurgulayan bir konuşma yapmıştır.kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykKESK Genel Başkanı Lami ÖZGENin konuşmasının ardından Genel Başkanımız Osman BİÇER Başkanlığında oluşturulan bir heyet tarafından “Ek Ödemelerin Emekli Aylıklarına Yansıtılması Talebini içeren” toplam 22 Klasörden oluşan binlerce Dilekçe ile BES Genel Merkezinin 666 sayılı KHKya ilişkin değerlendirmeleri, 4/C statüsünde istihdam edilen personelin sorun ve taleplerine dair tespit ve önerilerimiz ile Kamu Emekçilerini yakından ilgilendiren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin tutumuzu bildiren raporlar Başbakanlıka teslim edilmiştir.Büro Emekçileri Sendikası, 16 Kasım 2011 tarih ve 04807/4221837 Sayı ile Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne teslim etmiş olduğu binlerce Dilekçenin olduğu gibi, ülkenin dört bir yanından Faks vb. yollarla Başbakanlıka iletilen onbinlerce Dilekçenin de Takipçisi Olacaktır.kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c801626d920.docctbykBasın Açıklaması Metni için tıklayınız..kck/abyk
kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c8011a23ccd.docctbykDilekçe Kampanyasında kullanılan Dilekçe Metni için tıklayınız…kck/abyk
kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c801a0d93e4.pdfctbykBaşbakanlıka Sunulan Dilekçe Metni Tıklayınz..kck/abyk