DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ?

221

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbyk25 Ağustos 2011 Perşembe günü Saat 12.30’da Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezinin önderliğinde Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen yüzlerce Maliye Emekçisi; Bakanlığın Eşitlikten ve Adaletten Uzak Uygulamalarını, Eylemi izlemek isteyen Basın Emekçilerinin, Kanal B ve Hayat TV’nin Maliye Bakanlığı Binası Bahçesine girişinin engellenmesini ve Hakkari Şube Başkanımız Cahit BALIKESİR’in sabah erken saatlerde Gözaltına alınmasını Alkışlar, Sloganlar ve hepbirlikte hayata geçirilen Oturma Eylemi ile Protesto ettiler.
22 Temmuz 2011 tarihinde Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından onaylanan Fazla Mesai Uygulamasındaki Eşitsizlik ve Adaletsizliğin Maliye Emekçilerinin yoğun tepkisine neden olduğu Kamuoyunca da biliniyor.
Konuya ilişkin olarak ilk defa 28 Temmuz 2011 Perşembe günü Maliye Bakanlığı önünde yapılan Kitlesel Basın Açıklaması daha sonra, 4 Ağustos 2011 Perşembe, 11 Ağustos 2011 Perşembe, 18 Ağustos 2011 Perşembe ve son olarak bugün 25 Ağustos 2011 Perşembe günü ard arda beşinci kez hayata geçirilmiş bulunuyor.
Maliye Bakanlığında çalışan Maliye Emekçileri tarafından “Her hafta Perşembe günü Eylemdeyiz” şiarıyla hayata geçirilen Kitlesel Basın Açıklamalarının Maliye Bakanlığı geri adım atana sürdürülmesi çabası Bakanlıkta çalışan Maliye Emekçileri açısından çok önemli bir nirengi noktası oluşturmuş durumda.
Bugün, Eylemin başlayacağı saatlerde Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin talimatıyla, Kanal B ve Hayat TV Kameralarının Maliye Bakanlığı Binası Bahçesine alınmadığı bilgisi Eylem Alanına ulaşınca, alınan Karar gereğince Oturma Eylemi başlatılmıştır.
Oturma Eylemi sürerken Emniyet Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Özel Güvenlik Teşkilatı sorumlularıyla görüşülerek Kanal B ve Hayat TV Kameramanları ile Muhabirlerinin Eylem Alanına alınması sağlanmaya çalışılırken, Basın Emekçilerine yönelik engelleyici tutumun Emniyet Müdürlüğü Görevlilerinden değil, Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin talimatıyla Maliye Bakanlığı Özel Güvenlik Teşkilatı sorumlularından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Bu durum üzerine Oturma Eylemi sürerken yapılan Açıklamalarda Maliye Bakanının Basın Özgürlüğüne engel olan tutumu eleştirilmiş, Basın Emekçilerinin eylem Alanına alınması yönünde çağrılar yapılmış, Basın Özgürlüğünün ve Yurttaşlarımızın Haber Alma Özgürlüğünün engellendiği bir ülkede, Demokrasiden bahsedilemeyeceği ve AKP?nin ?İleri Demokrasi? anlayışının, aslında sadece ?Kendine Demokrat? bir tutumu ifade ettiği vurgulanmıştır.
Genel Başkanımızın Basın Açıklamasına başlamadan önce, Demokratik Hak ve Özgürlüklere Vurgu Yapan Konuşması alkışlarla kesilmiş, sürekli olarak AKP İktidarı ve Maliye Bakanı aleyhinde Sloganlar atılmıştır.
Genel Başkanımızın, sabah erken saatlerde kendisine ulaşan Hakkari Şube Başkanımız Cahit BALIKESİRin hiçbir gerekçe bildirilmeksizin Gözaltına alındığı bilgisini Maliye Emekçileri ile paylaşması üzerine, Eylem alanındaki Kitleden Protesto Sloganları ve Destek Alkışları yükselmiştir.
Genel Başkanımız Gözaltına alınan Hakkari Şube Başkanımız Cahit BALIKESİR?in ve halen kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykCezaevinde bulunan İstanbul 1 Nolu Şube Yöneticimiz Gülsüm YILDIZın Derhal Serbest Bırakılması gerektiğini ifade etmiştir.
Tutuklanan Gazetecilerin, Cezaevlerine doldurulan Bilim İnsanlarının ve Siyasetçilerin, ülkemizdeki Demokrasinin Göstergesi olduğunu ifade eden Genel Başkanımız, AKP İktidarına göndermede bulunarak, Büyük bir Oy Desteği ile İktidar Olmanın, bu ülkede Yaşayan İnsanların Yaşam Biçimlerine Müdahale Etme Hakkını kimseye vermediğini, Demokrasinin Çoğunlukçu değil, Çoğulcu bir Yönetim Biçimi olduğunu vurgulamış ve “Korku İmparatorluğu Yaratanların” da bir gün “Hukuka İhtiyacı Olacağının”altını çizmiştir.
Oturma Eyleminin ardından Genel Başkanımız tarafından Maliye Bakanlığı önünde yapılan Basın Açıklamasına ait Yazılı Metin aşağıda ve ektedir.
Bu Açıklamanın yapılmasının ardından Yürüyüşe geçen Kitle Maliye Bakanlığının Ana Giriş Kapısı önüne kadar gitmiş ve Genel Başkanımız Osman BİÇER tarafından selamlanan Basın Emekçileri önünde Demokratik Hak ve Özgürlükler, Basın Özgürlüğü, Haber Alma Özgürlüğü, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ağırlıklı bir Basın Açıklaması daha yapılmış ve burada da Hakkari Şube Başkanımız Cahit BALIKESİR ile İstanbul 1 Nolu Şube Yöneticimiz Gülsüm YILDIZın Serbest Bırakılmaları talep edilmiş, Basın Özgürlüğüne yönelik olarak Engelleyici ve Sansürcü tutum takınan Maliye Bakanlığı eleştirilmiş ve Maliye Bakanlığının eşitlik ve Adaletten Uzak Uygulamalarına vurgu yapılarak, Mücadelenin Yükseltileceği belirtilmiştir?
kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c807ead0128.docctbykBasın Açıklamasına ait Yazılı Metin Aşağıda ve İndirmek İçin Tıklayınız.. kck/abykkckp style=cttext-align: center;BASINA VE KAMUOYUNAkckp style=cttext-align: center;MALİYE BAKANLIĞIkckp style=cttext-align: center;GÖRMEYEN, DUYMAYAN, KONUŞMAYANkckp style=cttext-align: center;”ÜÇ MAYMUN”U OYNAMAKTAN VAZGEÇMELİDİR.! 25 Ağustos 2011 – Perşembe
Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;
Maliye Bakanlığının Resmi Gazetede Yayımlanma koşuluna bile uymaksızın yürürlüğe koyduğu, Eşitsiz ve Adaletsiz 22.07.2011 tarihli Fazla Mesai Uygulamasına ilişkin Düzenlemesini Yargıya taşıyan Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi olarak; Eşitlik ve Adaletten uzak bu Uygulama konusunda, 28 Temmuz 2011 Perşembe, 4 Ağustos 2011 Perşembe, 11 Ağustos 2011 Perşembe ve son olarak 18 Ağustos 2011 Perşembe günü burada, Maliye Bakanlığı önünde Kitlesel Basın Açıklamaları yapmış, bu süreçte, Sorunun Çözümü için Maliye Bakanlığından da Görüşme Talep etmiş bulunmaktayız.
Maliye Bakanlığı halen Görüşme Talebimize olumlu bir yanıt vermemiş, 4 haftadır hepbirlikte yapmış olduğumuz her Eylemin öncesinde Maliye Emekçilerini Baskı altına almaya çalışmış, her Eylemden sonra da Görmeyen, Duymayan, Konuşmayan “Üç Maymun”u oynamaya devam etmiştir.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykDeğerli Mücadele Arkadaşlarım;
Haftalardır Maliye Bakanlığı önünde sürdürdüğümüz “Perşembe Eylemlerinin Beşincisi”ni bugün, burada, hepbirlikte hayata geçiriyoruz. Ve Maliye Bakanlığına buradan sesleniyoruz, haftalardır sürdürdüğümüz Eylemlerimizi daha da genişletmekten, daha da çeşitlendirmekten, ilerletmekten ve keskinleştirmekten bizi alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Onun için Maliye Emekçilerinin Sorunlarının Çözümü konusunda bir an önce adım atın. Sorunun Diyalog yoluyla çözülmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırın. Maliye Emekçilerinin Sesine Kulak verin. Bu Bakanlığın yaptığı ve yürüttüğü her ne iş varsa, onları bizler yapıyoruz. Maliye Emekçileri olmadan Maliye Bakanlığı olmaz. Yoksa siz bir zamanlar Maarif Nazırı yani Milli Eğitim Bakanı olan Emrullah Efendi gibi “Şu Mektepler olmasa Maarifi ne güzel İdare Ederdim” zihniyetine mi sahipsiniz? Şunu unutmayın, Maliye Emekçileri olmadan, Maliye Bakanlığı olamaz!
Değerli Mücadele Arkadaşlarım;
Haftalardır hepbirlikte Kararlı bir biçimde sürdürdüğümüz Mücadeleden aldığımız güçle ilan ediyoruz: Herkes bilsin ki, Mücadele Azmimiz ve Kararlılığımız bizi Başarıya taşıyacaktır. Çünkü Mücadele edenler her zaman Kazanamazlar, ama Kazananlar hep Mücadele edenlerdir.
Değerli Basın Emekçileri;
213 sayılı Vergi Usul Kanunun ilgili hükümlerine göre ödenen Ek Ödemelerde sürekli olarak Üst Düzey Personel Lehine düzenlemeler yapan Maliye Bakanlığı, iş “Diğer Personele” geldiğinde bu konuda bir iyileştirme yapmaktan daima kaçınmıştır. Maliye Bakanlığının “Diğer Personel” tanımlaması bile ne kadar Ayrımcı bir tutuma sahip olduğunun en basit göstergesidir. Ancak bilinmelidir ki; bizler “Diğer Personel” değiliz, esasen Maliye Bakanlığının tüm işlerini yapan Maliye Emekçileri olarak aslolan ?Biziz?.
2005 yılından bu yana Uzman olan personelle olmayan personel arasındaki Ücretkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbyk Uçurumunu bilerek ve isteyerek derinleştiren Maliye Bakanlığı, bu sayede Maliye Emekçileri arasında ciddi bir bölünme yaratmayı amaçlamıştır.
Aynı masalarda, benzer işleri yapmakta olan Uzman olan personelle, olmayan, ya da olamayan personel arasındaki Ücret Farkı Maliye Bakanlığınca bilerek ve isteyerek oluşturulmuş, bu Yöntemle Maliye Emekçileri arasındaki Dayanışmanın Yok Edilmesi ve Rekabet unsurunun geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu insanlık dışı uygulamaların denetlenebilmesi ve sürdürülebilmesi için Milyarlarca Lira Harcayarak Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleri ve Kamera Sistemleri oluşturan Maliye Bakanlığı, İş Ücret Adaletinin Sağlanması ve Haklı Taleplerimizin karşılanmasına geldiğinde Bütçede Para Yok Mazeretinin Arkasına Sığınmaya çalışmıştır.
Dilekçe Kampanyalarımızın, Faks Eylemlerimizin, Kitlesel Basın Açıklamalarımızın ve Ankara Yürüyüşlerimizin Odağında daima Emeğimizin Karşılığı olabilecek bir Ücret ve İnsanca Yaşam, İnsanca Düzen Taleplerimiz yer almıştır.
Değerli Mücadele Arkadaşlarım;
Biz Büro Emekçileri Sendikası olarak Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından 22 Temmuz 2011 tarihinde onaylanan Fazla Mesai Uygulamasına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak Yargıya başvurduk. Çünkü bu düzenleme tüm Maliye Emekçilerini Eşit ve Adil bir biçimde kapsamıyor. Çünkü bu düzenleme Taraflı ve Adaletsiz. Çünkü bu düzenlemeyle Maliye Emekçileri bir kez daha kendi içinde bölünmeye ve ayrıştırılmaya çalışılıyor. Bu nedenle, açmış olduğumuz Davayı Kazanacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu düzenleme Eşit ve Adil değildir.
Buradan Maliye Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz; başta, son olarak hayata geçirdiğiniz kimi personel için açıkça bir ?Maaş İyileştirmesi? olarak öngörülen, geriye kalanlara ise ya hiç verilmeyen, ya da ?Geçiş Kontrol Sistemi?ne tabi kılınmak suretiyle Fiili Çalışma Karşılığı Ödenmesini Planladığınız Ayrımcı Fazla Mesai Ücreti Ödemesi Uygulaması olmak üzere tüm Haksız ve Eşitsiz Uygulamalarınızı derhal geri çekin.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykYıllardır Hükümetlerce tek taraflı olarak belirlenen Yüzdelik Maaş Artışları dışında Maaşlarında herhangi bir artış sağlanmayan Maliye Emekçilerinin enflasyon karşısında erimiş olan Ücretlerini hiç değilse ?Yoksulluk Sınırının? üzerine çıkartın.
Maliye Emekçilerini Merkez/Taşra, Gelirci/Giderci, Uzman Olan/Ol(a)mayan gibi kriterlerle ayrıştırmaktan ve Eşit İşe Eşit Ücret İlkesine aykırı uygulamalarınızdan bir an önce vazgeçin.
25 Mart 2009 Çarşamba günü BES Merkez Yönetim Kuruluna vermiş olduğunuz ?SÖZ?e uygun davranarak; Uzman olan personelle, olmayan, ya da olamayan personel arasındaki ?Ücret Uçurumu?nu ortadan kaldırın.
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında olduğu gibi; Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan ve fiilen Bilgisayar kullanan tüm personele, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrolarını hiçbir koşula bağlı olmaksızın Eşit ve Adil bir biçimde verin.
Ek Ödemelerimizi Emekli Aylıklarımıza dahil edin.
Ek Ödemelerimizi Çalışmakta olduğumuz Birimlere ve Görev Unvanlarımıza göre belirlemekten vazgeçin.
Onlarca kez Yargıdan geri döndüğü halde Görevde Yükselme Sınavlarında uygulamaya devam etmekte ısrar ettiğiniz Mülakat (Sözlü Sınav) uygulamasından vazgeçin.
Keyfi bir biçimde, kimi personelin ücretlerinde fiilen yapmış olduğunuz iyileştirmeyi, tüm Maliye Emekçilerini kapsayacak şekilde Yeniden Düzenleyin, Genelleştirin ve bu Ücret İyileştirmesini Temel Ücretlerimize dahil edin.
Değerli Mücadele Arkadaşlarım;
Bizler, Maliye Bakanlığının başta ?Eşit İşe Eşit Ücret? İlkesine aykırı, Ücret Adaletsizliği Dayatması olmak üzere, tüm Ayrımcı, Eşitlikten ve Adaletten uzak Uygulamalarına karşı, Haklarımız ve Geleceğimiz için hepbirlikte Mücadele etmeye devam edeceğiz.
Örgütlü Emekçilerin Mücadelesinin hiçbir zaman Yenilmediğini, belki zaman zaman gerilediğini ama Sonuçta ve her daim Örgütlü Emekçilerin uğruna Mücadele ettiği Haklı ve Meşru Taleplerin Geriletilemeyeceğini, Emekçilerin sonuçta Mutlaka Kazanacağını bizler biliyoruz, bu gerçeği onlara; Maliye Bakanlığı ve AKP İktidarına da öğreteceğiz?!
MERKEZ YÖNETİM KURULU