NECLA YILDIZ DAVASINI ISRARLA TAKİP EDECEĞİZ?!

209

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbyk
19 Temmuz 2011 Salı günü Saat 09.30’da, Ankara Adliyesi önünde, 20 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da bir Otobüs Durağının önünde, Kızının Eski Erkek Arkadaşı tarafından 17 yerinden Bıçaklanarak Hunharca Öldürülen Ankara Adliyesinde görevli Yargı Emekçisi, Müteveffa İşyeri Temsilcimiz Necla YILDIZ’ın Öldürülmesiyle ilgili Cinayet Davası öncesinde Genel Sekreterimiz İlknur BİLGEN Sendikamız adına bir Basın Açıklaması yapmıştır.
Basın Açıklamamıza ÇHD, İHD, Ankara Barosu ve çeşitli Kadın Örgütlerinin yanı sıra, Genel Başkanımızla birlikte KESK, ESM ve BTS Genel Başkanları, KESK Kadın Sekreteri, Tüm Bel Sen Genel Sekreteri, SES Genel Kadın Sekreteri ile KESK’e bağlı Sendikaların Üye ve Yöneticileri katılmışlardır.
BES adına Genel Sekreterimiz İlknur BİLGEN’in Basın Açıklamasını yapmasının ardından, sırasıyla, KESK Kadın Sekreteri Canan ÇALAĞAN, Necla YILDIZ’ın Ailesinin Avukatı Av. İlke IŞIK SAĞDIÇ ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı ve Sendikamız Avukatı Av. Selçuk KOZAĞAÇLI birer Açıklama yapmışlardır.
 
Açıklamaların ardından topluca Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonuna giden çeşitli Sendika ve Demokratik Kitle Örgütlerinin Üye ve Yöneticileri Duruşmayı izlemişlerdir.
İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporunun Mahkemeye Ulaşmadığı hususunun kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykMahkeme Heyetince Tespit edildiği ve Katil Zanlısı Gazi BALTACInın Duruşma Salonuna getirilmediği Duruşma sırasında Mahkeme Heyeti; Müteveffa İşyeri Temsilcimiz Necla YILDIZ?ın Annesi, Babası, Oğlu ve Kızının Davaya Müdahil olmalarını uygun görmüş, Sendikamız BES adına Avukatlarımız ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk KOZAĞAÇLI ve Av. Duygu DEMİREL ile ÇHD ve İHD Genel Merkezleri, Ankara Barosu adına, Baro Başkanı Av. Metin FEYZİOĞLU ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın Örgütlerinin Avukatlarının Davaya Müdahil olma taleplerini ise, Gerekçeli Yazılı Başvurularının Değerlendirilmesinin ardından Kararlaştıracaklarını belirterek Yargılamayı 15 Eylül 2011 Perşembe gününe ertelemiştir.
19 Temmuz 2011den 15 Eylül 2011 tarihinde kadar geçecek olan sürede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporunun Mahkemeye İntikalinin Sağlanması Mahkeme Heyetince sağlanacak ve Davaya Müdahil olmak isteyen Kurumların Yazılı Gerekçeli Başvurularının Değerlendirilmesi hususu 15 Eylül 2011 tarihinde Mahkeme Heyetince yapılacaktır.
Büro Emekçileri Sendikası 15 Eylül 2011de ve daha sonra yapılacak olan Duruşmalarda Davayı Israrla Takip Etmeye ve Davaya Müdahil olarak Müteveffa İşyeri Temsilcimiz Necla YILDIZın Anısına Uygun Tutum Almaya devam edecektir.
Genel Sekreterimiz İlknur BİLGEN tarafından Ankara Adliyesi önünde yapılan Basın Açıklaması Metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur?
MERKEZ YÖNETİM KURULU
kckp style=cttext-align: center;19 Temmuz 2011 – Salıkckp style=cttext-align: center;BASINA VE KAMUOYUNAkckp style=cttext-align: center;NECLA YILDIZ CİNAYETİNDE ÖNEMLİ GELİŞMEkckp style=cttext-align: center;CİNAYETİN ÜZERİNDEN 9 AY GEÇTİKTEN SONRAkckp style=cttext-align: center;NİHAYET DAVAYA BAŞLANABİLDİ..!
Kamuoyunca da bilindiği üzere; Sendikamız Üyesi ve Ankara Adliyesi İşyeri Temsilcimiz Necla YILDIZ, 20 Ekim 2010 tarihinde Kızının Eski Erkek Arkadaşı Gazi BALTACI tarafından evinin yakınlarındaki bir Otobüs Durağında 17 Yerinden Bıçaklanarak Hunharca öldürülmüştür.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykNecla YILDIZın ölümünün ardından Sendikamız Genel Merkezince; 21 Ekim 2011 tarihinde Ankara Adliyesi önünde bir Kitlesel Basın Açıklaması yapılmış, Genel Olarak Kadın Cinayetleri Konusunu da Gündeme Taşıyan bir Önergenin CHP Adana Milletvekili Prof. Dr. Sayın Nevin Gaye ERBATUR tarafından TBMM Başkanlığına verilmesi Sağlanmış, aradan geçen yedi aya rağmen Kamu Davası Açılmaması üzerine, 25 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Adliyesi önünde tekrar Kitlesel Basın Açıklaması Yapılmış ve ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Sendikamız Genel Merkez Yöneticileri ile Necla YILDIZ Davasının Avukatları tarafından bir Dosya Sunulmuştur.
Değerli Basın Emekçileri; Aylardır Davaya Başlanmamış olmasının dayanağı olarak gösterilen İstanbul Adli Tıp Kurumunca gönderilmiş olması gereken Raporun Mahkemeye Gönderilmemesi hususu Hukuki bir Gerekçe Olarak Kabul Edilemez.
Zaten şu anda da İstanbul Adli Tıp Kurumunca düzenlenen Raporun Mahkemeye Ulaşması nedeniyle değil, 25 Mayıs 2011 tarihinde yapmış olduğumuz Kitlesel Basın Açıklaması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen Dosyada yer alan Taleplerimizin ardından Davaya Başlandığını tüm Kamuoyu gibi bizler de biliyoruz.
Kamuoyunca da bilindiği üzere; bir Yargı Emekçisi olan Necla YILDIZ, Suç Duyurusunda bulunmasına rağmen, Yargı ve Emniyet Güçleri tarafından Korunmamış ve Suç Duyurusunda bulunmasından bir ay sonra da öldürülmüştür.
Değerli Basın Emekçileri; Türkiye Kadına Yönelik Şiddette Dünya İkincisi olarak Zirvede yer alıyor.
Ülkemizde Kadın Cinayetlerinin işlenmediği neredeyse Tek Bir Gün bile Yaşamıyoruz.
Son altı ayda 105 Kadın Cinayeti İşlenmiş olmasına rağmen Sorumluluk Üstlenmeyen AKP İktidarı; ülkemizde her gün ortalama üç kadının Şiddet nedeniyle Ölmesine ve son yedi yılda Kadın Cinayetlerinin yüzde 1400 artmasına rağmen, Kadın Cinayetlerinin “Münferit” olduğunu iddia ediyor.
AKP Zihniyeti böylece kendisini ve Devlet Kurumlarının Sorumluluklarını görünmezkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbyk hale getirerek, Kadın Cinayetlerini Bireysel bir Mesele, Adli bir Vaka olarak yansıtmaya çalışıyor.
Değerli Basın Emekçileri; geçmişten günümüze zaten sorunlu olan ?Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı?nın, bu sorunlu haline bile tahammül edemeyerek kaldıran ve yerine ?Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kuran AKPnin “Kadının Adına Bile Tahammül Edemediği” açıkça ortadadır.
Yeni kurulan Bakanlığın adı bile, Kadının Birey Olarak Varolmasının, Kendi Ayakları Üzerinde Durmasının yerine, Aile içinde Eritilen bir Kimlik ve tek işi Aile Bireylerinin Bakım ve Hizmetini Görmekten İbaret bir Hizmetçi Konumuna Sürüklendiğinin Belgesidir. Yani AKP Zihniyetine göre ?Kadının Adı Yok?tur!
AKP kendi Bakış Açısı nedeniyle, Kutsal olan Aile Birliğinin Sağlanması ve Sürdürülmesi adına tüm Kadınlardan “Topluma Sanki Çok Normalmiş Gibi Kabul Ettirilmeye Çalışılan Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Ölümleri” Karşısında bile Sessiz Kalmasını, Boyun Eğmesini ve İtaat Etmesini istemektedir.
Değerli Basın Emekçileri; İşsizlik Oranının Artışını İş Arayan Kadınlarda arayan, Başörtüsüz Kadını Perdesiz Eve benzeten, Flörtü Fahişelikle özdeşleştiren, Kadının En Önemli Görevinin Çocuk Doğurmak ve Kocasına Hizmet Etmek olduğunu söyleyen AKP Zihniyetinin Bedelini, herkesten ve her şeyden önce ve daha çok Kadınlar Canlarıyla Ödüyor!
Soruyoruz, Neden Hala Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayeti Davalarında Haksız Tahrik İndirimleri uygulanıyor?
Soruyoruz, Neden Hala Şikayet eden Kadınlar Koruma Altına Alınmıyor ve Kadınların Başvuracakları Bütün Kapılar Birer Birer Yüzlerine Kapatılıyor.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykSoruyoruz, “Neden Hala Kadınların Cumhuriyet Savcılıklarına Başvurmaları durumunda Dosyalarına Acele ve Özel Olarak Bakılmıyor, Kadınlar Adeta Kaderleriyle Baş Başa Bırakılıyor”
Değerli Basın Emekçileri; işte bu ve benzeri nedenlerle hep birlikte ve bir kez daha “Adalet İstiyoruz” diye haykırıyoruz.
Kadın Cinayetlerine ilişkin bütün davalarda yaşanan Akli Dengenin Yerinde Olmadığına dair incelemelerin Dava Süreçlerini Uzatmaktan başka bir işe yaramadığını bir kez daha belirtmek istiyoruz.
Değerli Basın Emekçileri; Türk Ceza Kanununda Kadın Cinayetlerinin Özel Ağırlaştırıcı Neden Olarak Kabul Edilmesini, Kadın Cinayetlerinde Tahrik İndiriminin Uygulanmayacağının yasal hüküm altına alınmasını, Kadınlara Yönelik Tehditlerin Öncelikli Olarak Soruşturulmasını ve Derhal Koruma Önlemlerinin Alınması Hususunun yasalarda Özel Olarak Düzenlenmesini talep ediyoruz.
Büro Emekçileri Sendikası olarak; Necla YILDIZın ölümüyle ilgili Davanın Bugün olduğu gibi Yarın ve Gelecekte de Takipçisi Olacağımızı İlan ediyor, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN ile 79 Kadın Milletvekili olmak üzere tüm Yetkilileri Göreve ve Sorumluluğa Davet Ediyoruz..!

MERKEZ YÖNETİM KURULU

kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c80b00d0a40.docctbykNecla YILDIZ Basın Açıklama Metni (19.07.2011)kck/abyk
kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c80b2ee7d2a.docctbykNecla YILDIZ Basın Açıklama Metni (25.05.2011)kck/abyk
kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c80b5067f99.docctbykNecla YILDIZ Basın Açıklama Metni (21.10.2010)kck/abyk