BES 13 YAŞINDA …

234


150px; width: 150px; margin-: 2px; margin-: 2px; HEP BİRLİKTE NİCE YILLARA MÜCDELEYİ BÜYÜTMEYE…
Bizce en iyisi, kalkmak, yeter artık, demektir,
vaz geçmemek için kırıntısından yaşamın,
karşı çıkmaktır var gücümüzle acıyı doğuranlara,
yaşanır hale getirmektir bütün insanlara dünyayı.
Bertolt Brecht
BÜRO EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE ÖRGÜTÜ BES 13 YAŞINDA…
İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÇALIŞMA VE YAŞAM MÜCADELEMİZDE
NİCE NİCE YILLARA HEP BİRLİKTE…
BİRLEŞEREK… DİRENEREK… BÜYÜYEREK… UMUTLAMIZI BÜYÜTEREK…
Kamu emekçileri 20 yıldır, grev ve TİS hakkı mücadelesini inatla ve sabırla sürdürmektedir. Bu süreçte, 20 Aralık 1994 tarihinde kamu emekçilerinin 12 Eylülden sonra ilk ve en kitlesel ve yaygın iş bırakma eylemi, 15-16 1995 Haziran Kızılay oturma eylemi, 4 Mart 1998 Kızılay direnişi, taleplerimiz için kitlesel iş bırakmalar, yürüyüşlerle, grevlerle yoluna devam etmektedir.
22 Haziran 1998’de Büro Emekçilerinin Birleşik gücü, mücadele örgütü BES kuruldu.
Başlangıçta İşyeri bazında örgütlenen, Maliye Emekçileri, Kültür Turizm Emekçileri, 22 Haziran 1998’de büro emekçilerinin birleşik gücü ve umudu olarak doğan BES’te güçlerini birleştirdiler. Dış İşleri, İçişleri ve Nüfus Emekçileri, Gençlik Spor Emekçileri, Başbakanlık ve Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Emekçileri BES’te örgütlendiler. 4688 sayılı yasa ile Yargı Emekçileri, Sosyal Güvenlik Emekçileri, Kamu Bankaları Emekçileri işkolu bazında BES’te birleşerek dayanışmayı büyüttüler…
BES büro emekçilerinin çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi, özlük ve sosyal hakları ile birlikte demokrasi ve sendikal haklar mücadelesini birlikte yürütmektedir..
Kamu hizmetlerinin tasfiyesine karşı mücadeleyi esas alan BES, Gelir idaresinin, Sağlık ve Sosyal güvenlik sistemlerini yeniden yapılandırma ve Kamu Personel Yasa Tasarısına karşı, 2003 yılından itibaren büro emekçilerini aydınlatmaya ve mücadeleyi örgütlemeye yönelir. Bu süreçte Ankara Yürüyüşleri, İş bırakmalar, kitlesel eylemlerle büro emekçileri bugünlerine ve geleceklerine sahip çıkmaya devam ediyor’..
Sözleşmeli çalışmaya,, Esnek ve kuralsız çalışmaya karşı haklarımızı korumak için Büro Emekçileri güçlerini BES’te birleştiriyor…
BÜRO EMEKÇİLERİ,
GREV VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI İÇİN,
EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İÇİN,
İNSANCA YAŞAM GÜVENCELİ İSTİHDAM İÇİN,
ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ve YENİ KADROLU İSTİHDAM İÇİN,
KADROLAŞMAYA HAYIR DEMEK İÇİN,
ÜCRETSİZ KREŞ, GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ VE EBEVEYN İZNİ İÇİN,
TOPLAM KALİTE, PERFORMANS UYGULAMALARININ DURDURULMASI TURNİKE İLE DENETLENMEYE, KAMERA İLE GÖZETLENMEYE HAYIR DEMEK İÇİN,
HERKESE NİTELİKLİ, ÜCRETSİZ ULAŞILABİLİR KAMU HİZMETİ İÇİN,
DOLAYLI VERGİLERİN KALDIRILMASI, SERVETİN VE FAİZİN VERGİLENDİRİLMESİ İÇİN,
HERKESİN EŞİT, ÖZGÜR, KARDEŞÇE BARIŞ İÇİNDE YAŞADIĞI;
DEMOKRATİK, LAİK, BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN…
BES’TE ÖRGÜTLENİYOR… MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR…
Emekçilerin birliği ve iradesi için, Mücadeleyi ve direnişi esas alan büro emekçileri; cezalarından, sürgünlerden, soruşturmalardan, baskılardan yılmadan yoluna devam etmektedir.
Bugüne kadar kazandıklarımıza ve bundan sonra kazanacaklarımıza, işimize, geleceğimize, onurumuza, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için sahip çıkacağız;
Tıpkı 8 Mart’a kaynaklık eden 153 yıl önce Newyorklu dokuma işçisi kadınların verdikleri mücadele gibi…
Tıpkı 1 Mayısa kaynaklık eden 1886’da Chicagolu işçilerin ‘8 saatlik işgünü’ için verdikleri mücadele gibi…
BES
MERKEZ YÖNETİM KURULU