NÜFUS EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİNİ ALANLARDA İFADE ETTİK?

206

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 166px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykBilindiği üzere her seçim döneminde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarına zorunlu olarak fazla mesai yaptırılmakta, fazla mesai ödemeleri ise kendi teşkilat Kanunundan kaynaklı olarak çalışılan süre kadar ödenememektedir.
Sendikamız konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı girişimlerde bulunarak; “yaşanan iş yoğunluğu ve yaptırılan fazla çalışma da dikkate alınarak (Cumartesi-Pazar) fazla çalışma ücretlerinin ödenerek fazla mesai ücretlerinden
yapılan %15?lik gelir vergisi kesintisine son verilmesini, bir brüt maaş tutarında ikramiye ödenmesini, Cumartesi-Pazar yaptırılacak fazla çalışmada yol ve yemek giderlerinin karşılanmasını, belirtilen konularla ilgili acilen bir düzenleme yapılması ve Nüfus Emekçilerinin beklentilerinin karşılanması yönünde adım atılması” nı talep etmiştir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sendikamıza yazmış olduğu 05.04.2011 tarihli yazısı ile 14.03.2011/12.06.2011 tarihleri arasında Nüfus Müdürlüklerinin iş hacimlerindeki artış nedeniyle 375 sayılı KHK kapsamında ek ödeme ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirmiştir.
11 Haziran 2011 Cumartesi tarih ve 27961 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanankckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 188px; 250px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbyk Bakanlar Kurulu Kararı ile “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3.maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15.05.2011-14.06.2011 tarihleri arasında nüfus hizmetlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, 1 aylık fazla çalışma karşılığı %53 oranında ilave ek ödeme yapılmasına” karar verilmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Mart ayından Mayıs ayına kadar yapılan fazla mesailere ilişkin herhangi bir ödeme yapılmasına karar verilmemiştir. Sadece 15 Mayıs-14 Haziran dönemi için bir aylık ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Nüfus emekçilerine 14 Mart 2011 tarihinden itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için bir düzenleme yapılmaması adaletsiz, haksız ve hukuksuz bir durumdur.
Genel Müdürlüğün Mart/Haziran dönemi ödeme yapılacağına ilişkin Sendikamıza verdiği cevaba rağmen bu yönde düzenleme yapılmayarak, 14.03.2011 tarihinden bu yana yoğun iş yükü altında ezilen ve aralıksız çalışan nüfus emekçileri Anayasal hükümler yok sayılarak, Angaryaya tabi tutularak mağdur edilmişlerdir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14.03.2011-15.05.2011 tarihleri arasında zorunlu olarak fazla çalıştırma yaptırdığı Nüfus emekçilerine fazla mesai ücretlerini tam ve eksiksiz olarak ödemesini talep ediyoruz.
Bütün Nüfus emekçilerini hakları ve gelecekleri için mücadele etmeye, sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ…
MERKEZ YÖNETİM KURULU

 kckp style=cttext-align: ;kckspan class=ctgosterctbykkckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct

kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct

kck/spanbykkcka class=ctgosterct href=cthttp://www.bes.org.tr/resimup/resim_yukle.php?bolum=haber&id=0shrpct id=ctgosterct name=ct151c80ce13a36d.jpg”>

byk kck/abykkckspan class=ctgosterctbyk kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct

kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct

kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct

kck/spanbykkcka class=ctgosterct href=cthttp://www.bes.org.tr/resimup/resim_yukle.php?bolum=haber&id=0shrpct id=ctgosterct name=ct151c80ce236dfe.jpg”>

byk kck/abykkckspan class=ctgosterctbyk kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct

kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk kckimg ct0ct class=ctavatarct name=cthaberct

kck/spanbykkcka class=ctgosterct href=cthttp://www.bes.org.tr/resimup/resim_yukle.php?bolum=haber&id=0shrpct id=ctgosterct name=ct151c80ce27b0b3.jpg”>

byk kck/abyk
 kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; 
 kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ;