GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUKSUZ İŞLEMİNİ GERİ ÇEKTİ…

315

GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİMİZ ABİDİN SIRMA İŞE İADE EDİLDİ…!
Sendikamızın 5.Olağan Genel Kurulu 16-17-18 Nisan 2010 tarihlerinde yapılmış ve 4688 sayılı yasanın 18.maddesinde yer alan 30 günlük süresi içinde Genel Merkezimiz tarafından Abidin SIRMA’nın MYK üyeliğine seçildiği ve aylıksız izinli sayılması gerektiği yönündeki yazımız seçim mazbatası ile birlikte 27.04.2010 tarihinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.
Yasal süresi içinde Sendika Genel Merkezimiz tarafından yapılan başvuruya rağmen 30 günlük süre geçtikten sonra 17 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Sendikamızın tüzel kişilik olarak yaptığı başvuruyu yok sayarak kişinin şahsi başvurusu yapmasını talep etmiştir. Bu talep yasanın belirlediği süre içinde yapılmamış ve art niyetli olarak süresi geçtikten sonra ayrı bir başvuru yapılması istenilmiştir.
Sendika Genel Merkezimizin süresi içinde yaptığı başvuruyu ve dolayısıyla Sendikamızı yok sayan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bu süreç içindeki tüm görüşmelerimizde herhangi bir sorun olmadığını ve konunun kapandığını belirtmesine rağmen, soruşturma başlatıp Sendikamız tüzel kişiliğini dikkate almayarak kendi bildiğini uygulamıştır.
Bu işlemin 4688 sayılı Yasa ve yönetmelikler ile uluslar arası hukuka uygun olmadığı Sendikamızca kamuoyuna yapılan basın açıklaması ile paylaşılmıştı.
Diğer taraftan Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi yetkilileri ile görüşme yapılmış, yapılan işlemin hukuk kurallarına uygun olmadığı, işlemin iptal edilerek müstafi sayılan Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Abidin SIRMA’nın ücretsiz izinli sayılması talep edilmişti.
Öte yandan parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Başbakanlığa yapılan uygulamanın doğru olmadığına dair taleplerimizi ilettik ve işlemin iptaline karşı İdare Mahkemesi’ne dava açtık.
Sonuç itibar ile anılan Kurum bu kararlı tavrımız karşısında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı iç yazışmalarını yaptıktan sonra Sendikamıza gönderilen 18.05.2011 gün ve 50510 sayılı yazısında, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bir önceki işlemini iptal ederek, talebimizin 18.04.2010 tarihinden itibaren 4688 sayılı Kanunun 18. ve 30. maddelerine uygun görüldüğü ve Abidin SIRMA’nın bir sonraki olağan genel kurulumuza kadar aylıksız izinli sayılmasının kabul edildiğini bildirilmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU