CİLASI DÖKÜLEN SGK?NIN SOSYAL GÜVENCE(SİZLİK) HAFTASI KUTLANIYOR?

201

SGK Başkanlığı ve İl Müdürlüklerinde sosyal güvenlik(sizlik) haftası şaşalı bir şekilde kutlanıyor. Ancak bu kutlamalarda ne bu kurumdan hizmet alan vatandaşın sorunlarına ne de kurumda hizmet veren SGK emekçilerinin taleplerine yer verilmiyor.
SGK’nın yeniden yapılandırılmasıyla birlikte güvencesiz çalışma yaygın hale getirilmiş, iş kazası ve meslek hastalıklarında büyük oranda artışlar olmuştur. Başta emeklilik yaşı prim ödeme gün sayısının arttırılması ve emeklilik hakkı olmak üzere, tüm toplum kesimlerinin sosyal güvenlik hakları kısıtlanarak sağlık paralı hale getirilmiştir.
Emekçilerin primleri ile SGK’ya alınan taşınmazlar ya uzun vadeli kiraya verilmekte ya da satılmaktadır. Batan geminin malları misali satılık-kiralık ilanlarında ise İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adres olarak gösterilmektedir.
 
Bizler AKPnin reformlarının, yeniden yapılandırmasının ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Eğitimde yapılan reformun daha fazla dershane, kayıt parası, özel okul, sağlıkta yapılan reformun; daha fazla özel hastane, özel poliklinik, ilaç parası, tedavi gideri altında kesintiler olduğunu yaşayarak gördük. Bugün SGKnın yeniden yapılandırılmasının sonuçlarının ise daha fazla özel sigorta şirketi olması kaçınılmazdır.
SGK Başkanlığı tarafından atama, görevlendirme, imza yetkilerinin belirlenmesi gibi konularda “liyakat” ilkesine uygun davranılmamakta, kurum adeta kadrolaşmanın aracı haline getirilmiş bulunmaktadır.
SGK Başkanlığıyla farklı düzeylerde görüşmeler yaparak, yazılar yazarak, Performans Esaslı Yönetim Modeli Uygulamalarının, Turnikelerin, Kameraların, SGK emekçileri arasında yaşanan her türden olumsuz uygulamanın, sürekli olarak yapılmakta olan geçici görevlendirmelerden bunalan SGK emekçilerinin sorunlarının Gündem Olarak değerlendirilmesini sağlamaya, bu ve benzeri konulara dikkat çekmeye çalıştık.
Zaman zaman, SGK Emekçilerinin duyduğu rahatsızlıkları, sorunlarını ve taleplerini paylaşmak üzere, SGK yöneticileriyle görüştük. Olmadı eylemler yaptık. O da olmadı, kimi SGK Yöneticileri hakkında Savcılıklara suç duyurusunda da bulunduk.
Çalışanların bu haklı talepleri görülmedi. En son Muğla sigorta il müdürlüğünde herkesi şaşkına çeviren, öleninde öldüreninde kurban edildiği bir olay yaşandı. Yaşanan bu olayın sorumluluğunu da üstlenen olmadı. Bu durumla ilgili SGK Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptığımız saatlerde Ankara Sigorta İl Müdürlüğünde bir başka çalışanın intihar girişiminde bulunduğunu öğrendik. SGK Başkanlığının emekçilerin taleplerini görmeyen bu tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz
Sendikamız ve sosyal güvenlik emekçileri olumsuz ve yetersiz koşullar altında tüm sigortalılara nitelikli kamu hizmeti sunmak ve herkese eşit ulaşılabilir sosyal güvenlik hakkı için yıllardır mücadele yürütmektedir yürütmeye de devam edecektir.
Tüm bu politikalara kölece çalışma koşullarına karşı başta sosyal güvenlik emekçileri ve büro emekçilerinin örgütlü sendikası olarak taleplerimizi kazanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
SGK Yetkililerini Bir Kez Daha Uyarıyoruz…
SGK Emekçilerinin “performans” adı altında birbirine karşı “yarıştırılmasına” dayatılan sağlıksız ve kölece çalışma koşullarına, turnike ve kamera denetimlerine, kadrolaşmaya, usulsüz görevlendirmelere son verilmelidir. İş yükünün giderilmesi için yeni kadrolu personel istihdam edilmeli fazla mesai ücretleri 5 katına çıkarılmalı ek ödemeler arttırılarak temel ücrete dahil edilip emekli maaşına yansıtılmalıdır.
MERKEZ YÖNETİM KURULU