METEOROLOJİ EMEKÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR?!

205

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbyk19 Nisan 2011 Çarşamba günü Genel Başkanımız Osman BİÇER tarafından yapılan Basın kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; margin-: 2px; margin-: 2px; : ct /byk kck/spanbyk
Açıklamasında; kckspan class=ctgosterctbyk kck/spanbyk
Devlet kckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk  kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk kck/spanbykMeteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Maaşlarının 2011 yılı Mart ve Nisan Aylarında Tam ve Eksiksiz Olarak Ödenmediği, 2011 yılı Mart ayında Kişi başına yaklaşık olarak 400 ila 800 TL arasında Eksik Maaş Ödemesinde bulunulan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Emekçilerinin, Mart ayında Eksik Ödenen Maaşlarıyla ilgili Ödemelerin, ancak 12 Nisan 2011 tarihinde tamamlanabildiği ve 2011 yılı Nisan ayında kendisine Eksik Maaş Ödemesinde bulunulan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Emekçilerinin, Nisan ayında almış olduğu Eksik Maaşlarıyla ilgili Ödemelerin hangi tarihte yapılacağının ise bilinmediği ifade edilerek;
12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde tüm toplumsal kesimlere vaatlerde bulunan, herkese Mutluluk, Bolluk ve Zenginlik vaadeden AKP İktidarının, her şeyden önce Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Maaşlarını Tam ve Zamanında Ödemeyi Başarmak zorunda olduğu vurgulanmıştı.
Genel Başkanımız tarafından yapılan Basın Açıklamasının hemen ardından, 20 Nisan 2011 tarihinde bu Önemli Sorun, CHP PM Üyesi ve Kırklareli Milletvekili Sayın Av. Turgut DİBEK tarafından TBMM Gündemine taşınmış bulunuyor.
Kırklareli Milletvekili Sayın Av. Turgut DİBEK tarafından Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından Yazılı olarak Cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına verilen Soru Önergesinin Cevabı, hem Meteoroloji Emekçileri, hem de Sendikamız tarafından yakından takip edilecektir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Emekçilerinin tüm Sorun ve Taleplerinin olduğu gibi, Eksik olarak Ödenen Maaşlarıyla ilgili olarak Sürdürülen Mücadelede de Yanlarında Olduğumuzu ve Olacağımızı ifade ediyor, Konunun Muhatabı ve Tarafı olarak, Takipçisi de olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz?
MERKEZ YÖNETİM KURULU

 
 
Genel Başkanımızın 19 Nisan 2010 tarihli Basın Açıklaması için kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/meteorolojibasinaciklamasi.docctbykTıklayınız… kck/abyk
DHMi Yazısı için kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c81772297f8.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
DMi Genel Müdür Yardımcısının Yazısı için kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c817b4358ba.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
DMi Personeline yapılan Duyuru için kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c817f08f848.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
Ek Ödemelerle ilgili Açıklama için kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c818217cf9e.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
Maliye Bakanlığı Yazısı için kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c81865140d2.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
TBMM?ne verilen Soru Önergesi için kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/dosyalar/dosya/151c81889ca88d.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk