AKP PERSONELİN MAAŞLARINI ÖDEYEMİYOR..!

247

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan kadrolu ve sözleşmeli personele maaşlarının bir bölümü ödenmedi. Personelin maaşlarının 400 ila 800 TL’lik kısmı, bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek ödenmedi.
İlgili kanunları gereği Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3.maddesi uyarınca Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden ek ödeme yapılmaktaydı.
Genel Müdürlüğün kendi intranet sisteminden yaptığı Resmi duyuru yazısında; ‘kurum bütçesinden öncelikli olarak ödenek giderler arasında personel ödemeleri alt sıralarda olup, kurumun diğer giderlerini karşılayacak miktarda para bulunduğu ve bu ödemeler yapıldığından personele ödenecek para kalmadığı’ belirtilerek personel maaş ödemelerinin Mart 2011 ayında yapılamayacağı, kurum bütçesinin mali kaynaklarının yeterli düzeye ulaşmasından sonra ödeneceği açıklanmıştır.
AKP, kamu personelinin ücretlerini bile karşılamakta yetersiz olup, kamu personeline iyileştirmeler yapmakla övünmektedir.
Her ayın başında açlık sınırındaki ücretini almayı bekleyen, kredi borçlarını, taksitlerini bu çerçevede belirleyen emekçiler şimdi ne yapacak’ AKP, bu emekçilere nasıl bir cevap verecek’ Personelin hak kayıpları nasıl giderilecek’ Borçlarını ödeyememekten kaynaklı faizlerini kim ödeyecek’
Başbakanlığa bağlı bir kurumda yaşanan olay gerçekten bir skandaldır ve derhal personelin mağduriyeti giderilmelidir.
AKP, emekçileri aldatmaktan vazgeçmelidir!
Emekçiler, aybaşında maaşlarını bile eksiksiz ödeyemeyen bir Hükümete gerekli yanıtı verecektir.
Yaşanan mağduriyetler derhal giderilmeli ve personel maaşları ödenmelidir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU