TORBA YASAYI DESTEKLEYEN SARI SENDİKALAR, 4/B’Lİ VE 4/C’Lİ ÇALIŞANLARI ALDATMAYA DEVAM EDİYOR…!

238

Torba Yasa Tasarısına KESK bütünlüğünde pek çok eleştiri getirdik, yasanın bu haliyle emekçilerin taleplerini karşılamadığını, emekçilerin hak kayıplarına neden olduğunu, tüm kamu emekçilerinin 4/C li çalışmaya mahkum edilmek istendiğini, sözleşmeli personel uygulamasını kaldırmak bir yana kamuda sözleşmeliliği genişlettiğini her platformda ifade ettik ve tasarının bu haliyle TBMM’den geçmemesi için eylem ve etkinlikler hayata geçirdik.
AKP, sermaye lehine yaptığı düzenlemelerin yasallaşması için yasayı tüm muhalefete rağmen, emekçilerin taleplerine rağmen Meclis’ten geçirerek yasallaştırdı.
Doğal olan da gerçekleşti. İktidar kendi politikalarını hayata geçirmek için elindeki yetkileri kullandı. AKP, özelleştirmeleri hızla hayata geçiren, 4/C’li kölelik koşullarını emekçilere dayatan, sözleşmeli çalıştırmayı yaygınlaştıran politikalarını yasallaştırdı.

AKP’nin emekçi karşıtı sermaye yanlısı politikaları bilinen bir gerçek olup, hayata geçirmesi de anlaşılmaktadır. Anlaşılmayan şudur ki; kendisini Sendika olarak tanımlayan, emekçilerin örgütü olduğunu savunanların bu yasa tasarısına tepki göstermemesi, ‘Direne, direne kazandık’, ‘Taleplerimiz yasallaştı’ gibi başlıklarla yasayı desteklemeleri, bazı küçük iyileştirmeleri büyüterek yasanın bütünündeki emekçi karşıtlığının ve hak kayıplarının görülmesini engellemeye çalışmaları..
Sahte, sarı, hükümet yanlısı Sendikalar şimdi 4/B’li ve 4/C’li personele açıklama yapmalıdırlar.
Destekledikleri yasada, 4/B’li personelin kadroya geçirilmesine yönelik bir madde bulunmamasını, 4/C li personelin ise herhangi bir iyileştirmeden faydalandırılmaması karşısındaki tepkisiz tutumlarını emekçilere açıklamalılar, hesap vermeliler.
Bu devlet güdümlü sendikalar, yetki döneminin gelmesiyle birlikte, ‘4/C’li personele aile yardımı ödenmemesini doğru bulmuyoruz’, ‘4/C’liler için görüşme yaptık, aile yardımı almaları için söz aldık’, ‘sözleşmelerinde damga vergisi ödememeleri için görüştük…’ gibi söylemlerle ortaya çıkarak emekçileri yanıltmaya ve aldatmaya devam etmektedirler ve Sendikalarına üye olmaya çağırmaktadırlar.
Ancak, emekçileri yanıltmaya ve aldatmaya daha fazla devam edemeyecekler!
Emekçiler biliyor ki, yasalar çıkarken, özelleştirmeler yapılırken, kurumlar kapatılırken ses çıkarmayan ve hükümeti destekleyen, hükümet lehine çalışma yapanlar emekçilerin haklarını savunamazlar, emekçileri koruyamazlar.
Büro Emekçileri Sendikası olarak, tüm 4/B li sözleşmeli personeli kırıntılarla yetinmemeye, kadrolu istihdam için, haklarımız ve geleceğimiz için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
Tüm 4/C’li Geçici Personeli, diğer kamu personelinin faydalandığı aile yardımı, damga vergisi muafiyeti, fazla mesai ücretinin ödenmesi gibi eşit haklar talebi için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.
BES’TE BİRLEŞELİM, ÖRGÜTLENELİM, MÜCADELE EDELİM. KAZANALIM!