28.02.2011 – SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YILLIK İZİN DÜZENLEMESİNE VE HAK KAYBINA NEDEN OLAN HÜKÜMLERE DAVA AÇTIK

229

6.6.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 31.12.2010 tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.