BURSA 2. İDARE MAHKEMESİ KARARI, SGK BURSA İL MÜDÜRÜ AÇISINDAN SONUN BAŞLANGICIDIR…!

263

Sendikamız Genel Merkezi tarafından alınan Kararlara uygun olarak ülke genelinde sürdürülen Mücadelemiz nedeniyle, Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Şinasi TATAR, SGK Bursa İl Müdürü tarafından, Bursa il merkezinde bulunan Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezinden, Bursa’ya yaklaşık olarak 100 kilometre mesafede bulunan Mustafakemalpaşa Sosyal Güvenlik Merkezine Sürekli Görevle Görevlendirme adı altında Sürgün edilmişti.
Bursa 2. İdare Mahkemesi 30.12.2010 tarihinde vermiş olduğu Kararla; Şinasi TATAR’ın Sürgüne Gönderilmesine ilişkin İdari İşlemin Yürütmesini Durdurdu.


style=’float: ; margin: 5px;’ ‘267″>

SGK Bursa İl Müdürü hakkında 30.12.2010 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz Suç Duyurusu göz önüne alındığında, Bursa 2. İdare Mahkemesi Kararının SGK Bursa İl Müdürü açısından ‘Sonun Başlangıcı’ olduğunu söylemek gayet mümkündür.
BASINA VE KAMUOYUNA


style=’margin: 5px; float: ;’ ‘245″>
]Kamuoyunca da bilindiği üzere; Büro Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu Kararlar çerçevesinde, Örgütlü olduğumuz tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temel Sorun ve Talepleri doğrultusunda oluşturduğumuz Mücadele Programı gereğince, her onbeş günde bir ülke genelinde yüzlerce İşyerinin önünde, Yemekhanelerinde vb. çeşitli Eylem ve Etkinlikler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.
Yukarıda bahsi geçen Eylem Programı gereğince sürdürülen Eylem ve Etkinliklerimiz özellikle SGK Bursa İl Müdürünü rahatsız etmiş olacak ki; ilk aşamada, Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Şinasi TATAR, Bursa il merkezinde bulunan Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezinden, Bursa’ya yaklaşık olarak 100 kilometre mesafede bulunan Mustafakemalpaşa Sosyal Güvenlik Merkezine Sürekli Görevle Görevlendirme adı altında Sürgün edilmiş, ayrıca SGK Bursa İl Müdürlüğü emrinde görev yapmakta olan 8 Üyemizle ilgili olarak da İdari Soruşturma başlatılmıştır.
Bununla da yetinmeyen SGK Bursa İl Müdürü Hukuk Tanımaz Uygulamalarını daha sonraları da ısrarla sürdürmüş ve birçok Üye ve Yöneticimiz hakkında Haksız ve Hukuka Aykırı İdari Soruşturmalar Açmış, Yasal bir nedene dayanmaksızın Üye ve Yöneticilerimizin Maddi Kayba uğramasına yönelik Kanun Dışı işlemler tesis etmiş ve hatta daha da ileriye giderek Üye ve Yöneticilerimiz hakkında Bursa

style=’margin: 5px; float: ;’ ‘267″>
]Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda bile bulunmuştur.
SGK Bursa İl Müdürü tarafından ısrarla sürdürülen Baskıcı Tutum karşısında Sendikamızca hiçbir biçimde geri adım atılmamış, haklarında Sendikal Faaliyetlerimize katılmış olmaları nedeniyle Disiplin Soruşturması açılan tüm Üyelerimize Hukuki Yardımda bulunulmuş, Sendikal Mücadelemize katkı sunan ve bu nedenle Maddi olarak cezalandırılan tüm üyelerimizin Maddi Kayıpları son kuruşuna kadar karşılanmış, Sürgün edilen Şube Mali Sekreterimiz Şinasi TATAR’la ilgili olarak İdari Yargıya başvurulmuş ve son olarak ta SGK Bursa İl Müdürü hakkında 30 Aralık 2010 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda bulunulmuştur.
SGK Bursa İl Müdürünün bu Anti Demokratik tutumu Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER tarafından 15 Aralık 2010 ve 23 Aralık 2010 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına verilen iki ayrı Soru Önergesiyle Meclis Gündemine de taşınmıştır.
SGK Bursa İl Müdürü ile Sendikamız arasında yaşanan Mücadele sürmekte iken, Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen 30 Aralık 2010 tarih ve 2010/1308 Esas Numaralı Yürütmenin

style=’margin: 5px; float: ;’ ‘240″>
]Durdurulması Kararı, Sendikamızın tutumunun Yargı tarafından da haklı bulunduğunun en açık kanıtlarından birini oluşturmuştur.
Bursa 2. İdare Mahkemesinin bu Kararı SGK Bursa İl Müdürü açısından ‘Sonun Başlangıcıdır’.
Sosyal Güvenlik Emekçilerinin Mücadeleci Sendikası Büro Emekçileri Sendikası olarak; bir Emek Örgütü, bir Mücadele Örgütü ve bir Sınıf Örgütü olmanın Bilinci ve Kararlılığıyla, daha önceden de defalarca ifade ettiğimiz gibi; ‘Taleplerimiz konusunda Mücadele etmeye de, Mücadele Arkadaşlarımıza Sahip Çıkmaya da devam edeceğiz.’
Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

Osman BİÇER
Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı

Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız…
TBMM’ne Verilen 2. Önerge İçin Tıklayınız…