BÜRO EMEKÇİLERİNE ÇAĞRIMIZDIR ?!

211

kckimg ct0ct =ct135ct


style=ctfloat: ; border: px solid black; margin: 5px;ct ct250ct /bykkckp style=cttext-align: center;MALİYE BAKANLIĞINDA ,kckp style=cttext-align: center;ADALET BAKANLIĞINDA,kckp style=cttext-align: center;SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAkckp style=cttext-align: center;İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAkckp style=cttext-align: center;VE TÜM KURUMLARDA ÇALIŞAN EMEKÇİLER ARASINDAKİ ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE,kckp style=cttext-align: center;BASKILARA, SÜRGÜNLERE, CEZALARA, KADROLAŞMAYA KARŞIkckh4 style=cttext-align: ;7 ŞUBATTA ANKARA’YA YÜRÜYORUZ … !kck/h4bykrnkckh4 style=cttext-align: ;11 ŞUBATTA ANKARA’DAYIZ … !kck/h4bykrn