BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ?

263

kckimg ct0ct =ct186ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct253ct /bykKamuoyunca da bilindiği üzere; Büro Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu Kararlar çerçevesinde, Örgütlü olduğumuz tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temel Sorun ve Talepleri doğrultusunda oluşturduğumuz Mücadele Programı gereğince, her onbeş günde bir ülke genelinde yüzlerce İşyerinin önünde, Yemekhanelerinde vb. çeşitli Eylem ve Etkinlikler gerçekleştirmekte ve 11 Şubat 2011’de Ankara’da yapmayı planladığımız Eylemin ardından, 11 Mart 2011 tarihinde İşkolumuzda Hayata Geçirmeyi Kararlaştırdığımız 1 Günlük İş Bırakma Eylemine doğru Kararlı Adımlarla ilerlemekteyiz.
Yukarıda bahsi geçen Eylem Programı gereğince sürdürülen Eylem ve Etkinliklerimiz özellikle SGK Başkanlığını rahatsız etmiş olacak ki; İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyemiz SGK Emekçisi Ali Rıza EROĞLU görev yapmakta olduğu Konak Sosyal Güvenlik Merkezinden 1 ay süreyle Geçici Görevlendirme adı altında Bayındır Sosyal Güvenlik Merkezine, Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Şinasi TATAR ise Bursa il merkezinde bulunan Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezinden, Bursa?ya yaklaşık olarak 100 kilometre mesafede bulunan Mustafakemalpaşa Sosyal Güvenlik Merkezine Sürekli Görevle Görevlendirme adı altında Sürgün edilmiş, ayrıca SGK Bursa İl Müdürlüğü emrinde görev yapmakta olan 8 Üyemizle ilgili olarak ta İdari Soruşturma başlatılmıştır.
Elbette ki; her iki Şube Yönetim Kurulu Üyemizle ilgili olarak İdari Yargıya başvuruda bulunulmuş olup, İdari Soruşturmaya tabi kılınan 8 Üyemizle ilgili olarak ta, Örgütsel Dayanışmamızın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda hiçbir aksamaya yer verilmeyecektir.
Mücadele Programımız çerçevesinde her onbeş günde bir gerçekleştirilmekte olan Eylem ve Etkinliklerimizden biri de 3 Kasım 2010 Çarşamba günü SGK Bursa İl Müdürlüğü önünde hayata geçirilmiş, yapılan Kitlesel Basın Açıklamasında Sosyal Güvenlik Emekçilerinin Sorun ve Talepleri ifade edilmiştir.
3 Kasım 2010 Çarşamba günü gerçekleştirilen bu Eylemin hemen ardından SGK Bursa İl Müdür Vekili kendisini, Bursa İl Emniyet Müdürünün, Bursa Cumhuriyet Başsavcısının, Bursa Valisinin ve hatta SGK Başkanının da üzerinde görerek, SGK Bursa İl Müdürlüğü Binası önünde Basın Açıklaması yapılmasının ?Yasak? olduğuna karar vermiş ve Sosyal Güvenlik Emekçileri üzerinde adeta bir ?Terör Dalgası? estirmiştir.
20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanında Fiili ve Meşru temelde kullanılan bir hakkın SGK Bursa İl Müdür Vekili tarafından gasp edilmesine bir Emek Örgütü, bir Sınıf Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olarak elbette ki sessiz kalamayız.
7 Aralık 2010 tarihinde İzmir ve özellikle Bursa SGK İl Müdürlüğü bünyesinde yaşanan Sendikal Faaliyetlerimizin Engellenmesine Yönelik tutum; SGK Başkan Yardımcısı Sayın Fatih ACARa Genel Merkezimizce yazılı olarak iletilmiş, SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sayın Salim KAHRAMANOĞLU ile konu Genel Merkezimizce defalarca görüşülmüş, tüm bu görüşmelere ve 4688 sayılı Yasa ve konuya dair Başbakanlık Genelgeleri başta olmak üzere, birçok iç hukuk hükmüne, konuya ilişkin Yasal Düzenlemelere rağmen, SGK Bursa İl Müdür Vekili Sayın Ramazan YILDIZ, BES Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyemizin Sürgününü geri almamakta ve 8 Üyemiz hakkında sürdürülen İdari Soruşturmaya devam etmekte direnmiştir.kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct246ct /byk
Bunun üzerine; Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimiz Bursa?ya giderek 8 Aralık 2010 Çarşamba günü Saat 16.30-18.00 arasında KESK Bursa Şubeler Platformu Dönem Yürütmesinden Mücadele Arkadaşlarımızın ve BES Bursa Şube Yönetim Kurulumuzun da katıldığı uzun bir toplantıda Sayın SGK İl Müdür Vekilinden “Hukuk Tanımaz” tavrından vazgeçmesini, “Yürütülen İdari Soruşturmalara Son Vermesini” ve Şube Yönetim Kurulu Üyemizin ?Sürgününün Geri Alınmasını? talep etmiştir.
Sayın SGK İl Müdür Vekili bütün açıklamalarımıza rağmen, tüm Dostane Çözüm Önerilerimizi reddetmiş ve geri adım atmayacağını açıkça ifade etmiştir. Bunun üzerine konu SGK Başkan Yardımcısı Sayın Fatih ACAR?a ve SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sayın Salim KAHRAMANOĞLUna tekrar iletilmiş ve konuyu görüşmek üzere Sayın Validen Randevu talep edilmiştir.
Sayın Valinin İl dışında olması nedeniyle Sayın Vali Yardımcısı Hüseyin ERENle, Genel Başkanımız, KESK Bursa Şubeler Platformu Dönem Yürütmesinden Mücadele Arkadaşlarımız ve BES Bursa Şube Yönetim Kurulundan temsili düzeyde katılımla oluşturulan bir Heyet tarafından SGK Bursa İl Müdür Vekilinin Hukuk Tanımaz tutumu konusunda bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Sayın Vali Vekili Görüşme sırasında SGK İl Müdür Vekilini telefonla arayarak konuya ilişkin Dosya ile birlikte Valilik Makamına gelmeleri talimatını vermiştir.
Valilikte süren bu görüşme sırasında, SGK Bursa İl Müdürlüğü Binasında Sendikal Faaliyet yürüten Genel Eğitim Sekreterimiz İlknur BİLGEN Başkanlığındaki Şube Yöneticilerimizden oluşan Heyete SGK İl Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlilerince Müdahale edilmiş, bu utanç verici durum derhal Sayın Vali Vekiline iletilmiş ve ardından Genel Başkanımız Başkanlığındaki Heyet SGK İl Müdürlüğü Binasına gelerek durumu yerinde tespit etmiştir.
Avrupa Birliği Standartlarından ve Demokratik Değerlerden Asla ve Asla Ödün Vermeyeceğini her fırsatta ilan eden AKP İktidarının, Sayın Başbakanın, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve Sayın SGK Başkanının emrinde görev yapmakta olan Sayın SGK Bursa İl Müdür Vekilinin ?Demokrasi? den ne anladığı bizzat olay yerinde görülmüştür.
2010 yılındaki Türkiyenin tüm Saygıdeğer Vatandaşlarını utandıracak olan tablo aynen şudur: bir tarafta Sendikal Hak ve Özgürlüklerini kullanmakta Direnen Onurlu Kamu Emekçileri, diğer tarafta ?Emir Kulu? olduklarını ifade eden Özel Güvenlik Görevlileri.
Olay öylesine utanç verici bir durumdadır ki; Ankaradan gelen bir Sendika Merkez Yönetim Kurulu Üyesinin de içinde bulunduğu Heyet, Polis çağırılarak SGK Bursa İl Binasından kapı dışarı edilmeye çalışılmaktadır.
kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct267ct /bykSGK Bursa İl Müdür Vekilinin Sendikal Faaliyetlerimizin Engellenmesi anlamına gelen bu tavrı 10 Aralık 2010 Cuma günü, SGK Bursa İl Müdürlüğü önünde yapılan Kitlesel Basın Açıklamasıyla Kamuoyuna duyurulmuştur.
10 Aralık 2010 Cuma günü SGK Bursa İl Müdürlüğü önünde yapılan Kitlesel Basın Açıklamasının ardından Bursa?dan ayrılarak Ankaraya dönen Genel Başkanımız tarafından konu 13 Aralık 2010 Pazartesi günü Bursa Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Sayın Abdullah ÖZERe ve SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sayın Salim KAHRAMANOĞLUna iletilmiştir.
Sayın Abdullah ÖZER tarafından 14 Aralık 2010 Salı günü TBMM Başkanlığına verilen Soru Önergesiyle SGK Bursa İl Müdürlüğünde yaşanan Sendikal Faaliyetlerin Engellenmesine yönelik tutum ve sorunlar TBMM Gündemine taşınmış bulunmaktadır.
SGK Bursa İl Müdür Vekili Sayın Ramazan YILDIZ, olayların daha da olumsuz bir noktaya evrilmemesi için devreye giren Bursa Vali Vekili Sayın Hüseyin ERENin duruma el koymasına ve SGK Başkanlığının 10.12.2010 tarihli yazısına rağmen, 14.12.2010 Salı günü hem SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanı imzalı yazıya kendi talimatı doğrultusunda Hukuki Görüş oluşturan Avukat A. Ayça BOZKURT imzalı yazıya dayanarak olumsuz yanıt vermiş, hem de aynı tarihte 26.11.2010 tarihinde yapmış olduğu Haksız ve Hukuka Aykırı Sürekli Görevlendirme işlemini Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Şinasi TATARa tebliğ etmiştir.
Bursa Milletvekili Sayın Abdullah ÖZER tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına verilen Soru Önergesinin cevabı, Genel Merkezimizce de yakından takip edilecektir.
Tüm bu gelişmelerin ardından 15 Aralık 2010 tarihinde Genel Başkanımızı arayan Bursa Valisi Sayın Şahabettin HARPUT; konuyu kendilerinin de Hukuken inceleteceğini ve gereken işlemlerin yürütülmesini takip edeceklerini ifade etmişlerdir.
Bizler biliyoruz ki; Birleşen ve Direnen Emekçilerin Örgütlü Mücadelesi önünde hiçbir engel aşılmaz değildir. 3 Kasım 2010 ve 10 Kasım 2010 tarihlerinde SGK Bursa İl Müdürlüğü Binasının önünde yapmış olduğumuz Kitlesel Basın Açıklamalarında yer aldığı gibi, tüm ülke genelindeki SGK İl Müdürlükleri önünde de ifade etmiş olduğumuz Taleplerimiz konusunda Mücadele etmeye de, Mücadele Arkadaşlarımıza Sahip Çıkmaya da Kararlıyız…
BASKILAR, CEZALAR, SÜRGÜNLER BİZİ YILDIRAMAZ…
 
TBMMne Verilen Soru Önergesi İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/17122010tbmmonerge.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
Şinasi TATARa Tebliğ Edilen Tayin Belgesi İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/17122010sinasitatar.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
Avukat H. Ayça BAŞKURTun Hukuk Görüşü Yazısı İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/17122010avukat.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
SKG Bursa İl Müdürlüğünün Yazısı İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/17122010sgkbursa.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının Yazısı İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/17122010sgkinsan.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk