07.12.2010 – MALİYE BAKANLIĞI EK ÖDEME USUL VE ESASLARINDA KISMİ ARTIŞ SAĞLAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

270

Bilindiği üzere Sendikamız tarafından, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2010 tarih ve 019856 sayılı yazısı ile bu yazıya dayanak oluşturan ve Ek Ödeme Usul ve Esaslarının 4 üncü maddesinin g bendinin 4 üncü paragrafından sonra gelmek üzere ek ödeme oranlarında bazı unvanlar için artış içeren 07.09.2010 tarihli onayın eksik düzenleme sebebiyle iptali için dava açmıştık.