ENGELLİLER EŞİT YURTTAŞLIK TALEP EDİYOR?

209

kckimg ct0ct =ct186ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct224ct /bykEngelliler günü nedeniyle Ankara 2 Nolu Şubemiz bir basın toplantısı düzenlendi.
Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarından, görme engelli üyemiz Hacer KELLECİ KAPLAN tarafından okunan basın açıklaması metni aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
Bugün Uluslararası platformda belirlenmiş Engelliler Günü,
Kutlu olsun demeyeceğiz kuşkusuz,
Ama, ayrımcılığa karşı sorunlarımızı ve taleplerimizi gündeme getireceğiz.
 
Engelliler kimlerdir sorusuna cevap verelim önce:
Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu, vücudun görsel, işlevsel, zihinsel, ruhsal farklılıkları öne sürülerek, toplumsal, yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişilerdir Engelliler.
Ancak, son günlerde ortaya çıkan kimi olaylara ve davranışlara bakınca, biz mi engelliyiz yoksa basına, muhalefete, köylüye, işçiye bağıran, hakaret eden, bizim günlük yaşam ve çalışma koşullarımızı her geçen gün kötüye götüren Hükümet yetkilileri mi?
İmzalanan birçok uluslararası sözleşme ve yasal düzenlemede, temel insan haklarından olan yaşama ve çalışma hakkı başta olmak üzere, sosyal ve kültürel yaşama katılma, sağlık ve eğitim hakkında ücretsiz yararlanma gibi temel haklara sahip olduklarını görüyoruz. Ancak gerçek yaşamda, zaten eşit olmayan koşullarda olan engelliler bir de hükümetin ve belediyelerin yürüttüğü hizmetlerde dikkate alınmayarak ikinci kez engelle karşı karşıya kalmaktadır.
Bugün ülkemizde nüfusun yüzde on iki den daha fazlasını engelli insanlarımız oluşturmaktadır. Bu sayı, önlenebilir hastalık, kaza ve 30 yıldır sürmekte olan savaşlar nedeniyle her geçen gün, her saat yeni insanların katılmaktadır.
Ancak, Hükümetin ne yeni engelliler yaratmayı önlemeye yönelik politikaları var. Ne de engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki ve sportif yönlerden sosyal yaşama aktif katılımlarını sağlayacak politikaları var.
Tersine sağlık ve eğitim hizmetlerinin paralı hale getirilmesiyle, istihdam politikalarının güvencesiz ve esnekleştirilmesiyle, engelliler daha fazla toplumsal yaşamın ve çalışma yaşamının dışına itilmektedir. Birçok kamu kurumunda ve özel işyerlerinde yasa da yer alan engelli çalıştırma zorunluluğu çiğnenmekte, kadrolar boş bulunmaktadır. Engelliler çoğu zaman eğitim ve niteliklerine uygun işlerde çalıştırılmamaktadır.
Son Torba Kanunda ise, “belli bir sayıda engelli çalıştırmak zorunluluğu” kaldırılmakta; bir engellinin iki hatta daha fazla işveren tarafından ortak çalıştırılması düzenlenmektedir. Evet, devlet memurları da, işçiler gibi ödünç çalıştırılabilecek, Evet engelliler de Ödünç çalıştırılabilecek.
Her şey sermayenin daha çok karı için. Bu anlayış çağ dışıdır.
Yeter Artık İnsanca Yaşamak istiyoruz.
Boş Engelli kadrolarına kadrolu personel istihdam edilmeli,
Engelliler niteliklerine uygun işlerde çalıştırılmalı,
Görevde yükselmelerde engellilerin önü açılmalı,
Herkes için eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır,
Esnek Çalıştırma, Performans uygulaması ve 657 sayılı yasadaki değişiklikler geri çekilmeli.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ BES ANKARA 2 NOLU ŞUBE