08.11.2010 – GİB MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

311

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.08.2010 tarihinde gerçekleştirilen Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavının Yazılı bölümünü 518 kişi kazanmış, Sınavı Kazanan 518 kişiye ait “İlk Başarı Listesi” ilan edildikten birkaç saat sonra değiştirilmiş ve yeniden ilan edilen “İkinci Başarı Listesi”nde, birinci listede Sınavı Kazandığı görülen bir kısım personel “Başarısız”, Sınavı Kazanamayan bir kısım personel ise “Başarılı” olarak yer almıştır.