ÜLKENİN BARIŞ İKLİMİNE İHTİYACI VARDIR…

274

Genel Sekreter Emirali ŞİMŞEK Taksim patlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı: Dün İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen intihar saldırısı beşi ağır olmak üzere çok sayıda polisin ve yurttaşın yaralanmasına yol açmıştır. Bu saldırı ülkemizde her şeyden çok gereksinim duyduğumuz barışı hedef almıştır. Saldırının arkasındaki güçler kim olursa olsun, bu ülke hiçbir insanının kendi bedenini bomba olarak patlatmayacağı, patlatılan bombalarla hiç kimsenin yaşam hakkının kısıtlanmayacağı bir ortamı, yani demokrasiyi ve barışı hak ediyor.
Bu saldırı bizleri bir kez daha ülkenin bu tür saldırılara açık olmasına yol açan çatışma ve şiddet kültürü üzerinde düşünmeye itiyor; şiddetin toplumsal hayatımızda bir olgu olarak varlığına son vermek için herkese düşen görevler olduğunu hatırlatıyor. Bu tür saldırıları engellemenin tek yolu, barış ve demokrasiyi temel alan bir toplumsal kültürün tüm toplumsal kesimler ve güçler tarafından birlikte inşa edilmesinden geçmektedir. Çok geç olmadan bu yönde adımlar atılmalı, ülke çatışma ve şiddetin pençesine bir kez daha bırakılmamalıdır.
Bizler bu ülkenin emek ve meslek örgütleri olarak bu tür saldırılara karşı toplumu sağduyulu davranmaya çağırıyor ve herkesi bu tür saldırıların olmayacağı bir barış ikliminin yaratılması için çaba göstermeye davet ediyoruz.
Olayda yaralanan tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz