ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE VE EK ÖDEME AYRIMCILIĞINA SON?!

199

kckimg ct0ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct267ct /bykDeğerli Basın Emekçileri; Sevgili Mücadele Arkadaşlarım; hepinizi Büro Emekçileri Sendikası Merkez Temsilciler Kurulu adına Dostluk ve Saygıyla Selamlıyorum?!k
kckembykBilindiği üzere; Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından 7 Eylül 2010 tarihinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki Yetkinin kullanımı yoluyla Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarında çalışan Defterdar Yardımcıları ile 1 ve 2 Kadro Derecesine sahip Müdür ve Müdür Yardımcılarının Ek Ödemelerinde yeni bir düzenleme yapılmış bulunmaktadır.k
kckembykBu yeni düzenlemenin zamanlaması çok ilginçtir! Bu düzenlemeyle, ?Çok Sınırlı Sayıdaki Personele?, Bayram Hediyesi, Bayram Arifesinde verilmiş, ancak, Maliye emekçilerinin büyük çoğunluğunun bayram sevinci ise bayram dönüşünde hüsrana dönüşmüştür.k
kckembykYapılan Ek Ödeme Artışları; Maliye Bakanlığı ve Hükümet Yetkililerinin “Eşitlik” ve “Adalet” anlayışlarını açıkça ortaya koymaktadır.k
kckembykSayın Bakan, 30 Mart 2010 Salı günü Sendikamız Merkez Yönetim Kuruluna vermiş olduğu ?Söz?ü bile unutmuş ve yıllardan bu yana “Eşit İşe, Eşit Ücret” Mücadelesi veren ?Maliye Emekçilerini Görmezden Gelmeyi Tercih Etmiş?tir.k
kckembykYeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle; Defterdar Yardımcıları, Grup Müdürleri, Gelir, Muhasebe, Muhakemat, Personel, Milli Emlak, Vergi Dairesi Müdürleri ile Malmüdürleri ve diğer Müdürlerle, bunların Yardımcılarından sadece ve sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolara sahip bulunanların Ek Ödeme Oranları 15 ila 40 Puan arasında artırılmış bulunmaktadır. Yani yukarıda belirtilen kadrolarda görev yapan kişilerin Ücretlerine Aylık olarak yaklaşık 90 TL ile 230 TL arasında zam yapılmış bulunmaktadır.k
kckembykkckimg ct0ct =ct200ct

style=ctfloat: ; border: 0; margin: 5px;ct ct267ct /bykAdı geçen Kadrolarda görev yapan personelin Ücretlerindeki bu artış elbette olumludur.k
kckembykEn azından Maliye Bakanlığı personelinin ?Yönetici Pozisyonunda? bulunanlarından ?Bir Kısmının Ücretleri Artırılmış?, Refah Düzeyleri belirli oranda yükseltilmiştir.k
kckembykAncak, yapılan bu düzenleme ?Eksik bir Düzenlemedir?. Onbinlerce Maliye Emekçisini ?Kapsam Dışı Bırakan Bu Yeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle? Maliye Bakanlığı Personeli arasındaki ?Ayrımcı Uygulamalara? bir yenisi daha eklenmiştir.k
kckembykBakanlık yetkilileri, Maliye Bakanlığında görev yapan Onbinlerce Memuru, Yoklama ve İcra Memurunu, Veri Hazırlama Kontrol Memurunu, Hizmetliyi, Bekçiyi, Aşçıyı, Vergi, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerini, Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlarını, 1. ve 2. Derece Kadroya sahip olmayan Müdür Yardımcılarını bu düzenlemenin dışında tutarak, Hükümetin Ayrımcı ve Bölücü Politikalarına bir yenisini daha eklemiştir.k
kckembykMaliye Bakanlığında çalışan, Aynı Masalarda Aynı İşi Yapan, Görev, Yetki ve Sorumluluk açısından, aynı Adli, İdari, Mali ve Cezai Sorumluluğa sahip olan personel arasında ?Uzmanlık uygulamalarıyla başlayan, kurumda çalışanlar arasındaki İşbarışını Bozan, Personeli Birbirine Düşürmekten Çekinmeyen Sayın Bakan; 30 Mart 2010 Salı günü Sendikamız Merkez Yönetim Kuruluna vermiş olduğu ?Söz?ü de unutarak kendisinden önceki Maliye Bakanları gibi, Kurum Çalışanlarını Kendi İçinde Çatıştırmaktan kaçınmamıştır.kkckembykkckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct267ct /bykk
kckembykSayın Bakan 30 Mart 2010 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuzla yapmış olduğu Görüşmede dile getirilen Düşük Ücretler ve Maliye Emekçileri arasındaki Ücret Adaletsizliği konusuyla ilgili olarak: ?kurumda çalışan tüm personelin Uzman olarak atanmasının olanaklı olmadığını, ancak, kurum personeli arasında yaşanan Ücret Adaletsizliğini kendilerinin de gördüğünü ve kabul ettiğini? ve ?kurumda yaşanan Ücret Adaletsizliği ve Personel Arasındaki Huzursuzluğu Gidermek Amacıyla bu konuda Maliye Bakanı olarak Ellerinde Varolan Enstrümanla Sorunun Çözümü konusunda gerekli adımları atacaklarını? ifade etmişlerdir.k
kckembykBu sözleri söyleyen Sayın Bakanın, söylediği ?Söz? ile yaptığı ?İş? arasında korkunç bir fark vardır. Sayın Bakan ?Söz?ünden çark etmiştir. Sayın Bakan ?Söz?ünden dönmüştür.k
kckembykSayın Bakanın bu tutumu açıkça Bölücüdür. Öyle ki; Sayın Bakan, Yönetici Kademesinde bulunan Müdür Yardımcıları arasında bile ayrım yapmaktan kaçınmamıştır.k
kckembykMüdür Yardımcılarından sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolara sahip bulunanların Ücretlerinde Ek Ödeme yoluyla artış yapan Sayın Bakan, 1 ve 2 Dereceli Kadrolara sahip bulunmayan Yüzlerce Müdür Yardımcısını da bu Ücret Artışından Dışlamıştır.k
kckembykkckimg ct0ct =ct180ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct240ct /bykkkckembykElbette ki biz; Sayın Bakanın bu Uygulamasını onaylamayacağız. Yanlış yapılan, Eksik yapılan her İş ve Uygulama karşısında olduğu gibi, Meşru Mücadele ve Direnme Hakkımızı kullanacağız!k
kckembykMaliye Emekçilerinin Mücadele Örgütü olarak, Sayın Bakanı?nı 30 Mart 2010 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu ?Söz?ün gereği yerine getirmeye çağırıyoruz.k
kckembykMaliye Emekçileri olarak talebiz açıktır; Ek Ödemelerle ilgili Usul ve Esaslar Yeniden Düzenlenmelidir!k
kckembykMerkez/Taşra, Kadro/Unvan, Yönetici/Çalışan, Derece/Kademe, Büyükşehir/İlçe vb. tüm ayrımcı uygulamalar ortadan kaldırılmalı, Yöneticiler ve Uzman olanlar gibi, tüm Maliye Emekçilerinin de İnsan olduğunu Gören ve Gözeten bir biçimde, Kurumda yaşanan Ücret Adaletsizliğini de ortadan kaldıracak bir şekilde, günün Koşullarına Uygun olarak Asgari %50 Oranında ve Bütünlüklü olarak Artırılmalı, Ek Ödemelerin bu haliyle Emekli Maaş ve İkramiyelerine Yansıtılması da sağlanmalıdır!k
kckembykBizler Büro Emekçileri Sendikasının Üyeleri olarak Sayın Maliye Bakanının bu Haksız ve Adaletsiz uygulamasına karşı Sendikamızın Üyesi olan ya da olmayan ve/veya farklı Sendikalarda Örgütlü olan, tüm Maliye Emekçileriyle birlikte El Ele, Omuz Omuza, Birlikte Mücadele ediyoruz.kkckembykkckimg ct0ct =ct180ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct240ct /bykk
kckembykİlk olarak 15 Eylül 2010 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde düzenlenen Basın Toplantısıyla Mücadele Programımızın bir bölümünü Kamuoyuyla paylaşmıştık.k
kckembyk16 ? 24 Eylül 2010 tarihleri arasında ülkemizin dört biryanından, 81 ilden, yüzlerce ilçeden, Vergi Dairelerinde, Malmüdürlüklerinde, Saymanlıklarda çalışan onbinlerce Maliye Emekçisi haklı taleplerimizi içeren Dilekçelerimizi Maliye Bakanlığına faksladılar. Öyle ki; Maliye Bakanlığının faksı günlerce kilitlendi, meşgul çaldı.k
kckembyk22 ve 29 Eylül 2010 tarihlerinde ülke genelinde Maliye Bakanlığına bağlı tüm işyerlerinde 1?er saat İş Bırakarak, Kitlesel Basın Açıklamaları yaptık.k
kckembyk5 Ekim 2010 tarihinde ülke genelinde tüm Şube ve İl Temsilciliklerimiz, İl Defterdarları ve Vergi Dairesi Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiler. Sayın Bakanın Haksız ve Adaletsiz uygulaması karşısında takındığımız tutumu İl Defterdarlarına ve Vergi Dairesi Başkanlarına ilettiler. Onların da bu konuda sessiz kalmamalarını talep ettiler.k
kckembykVe bugün 7 Ekim 2010 Perşembe günü ülke genelinden Ankara?ya gelen Merkez Temsilciler Kurulu Üyelerimizle birlikte, yüzlerce işyerinde, onbinlerce Maliye Emekçisi tarafından imzalanan Dilekçelerimizi Maliye Bakanlığına teslim edeceğiz.k
kckembykBüro Emekçileri Sendikası olarak, buradan, Maliye Bakanlığı önünden, Sayın Bakanın bu Haksız ve Taraflı tutumundan geri çekileceği güne kadar Mücadeleyi Yükselteceğimizi ilan ediyoruz!k
kckembykkckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct267ct /bykkkckembykSayın Bakan bilmelidir ki; “Söz”, “Namustur”. Maliye Emekçileri açısından “Hepbirlikte Sonuna Kadar” bir Mücadele süreci yeni yeni başlamıştır.k
kckembykBundan sonra Maliye Emekçileri açısından ?Durmak Yok, Gerilemek Asla? Şiarı geçerlidir.k
kckembyk?Taşı Delen Suyun Gücü Değil, Damlaların Sürekliliğidir? sözünde ifade edilen biçimiyle, Sayın Bakan Sözünü Tutana Kadar her türlü Fiili ve Meşru Mücadele Yöntemleri Maliye Emekçileri tarafından hayata geçirilecektir.k
kckembykBir kez daha hatırlatıyoruz, Sayın Bakan: ?Bizi Bölemeyeceksiniz?, ?Bizi Yenemeyeceksiniz?.k
kckembykHaksız ve adaletsiz her türlü uygulamanızın Mağduru olan Maliye Emekçileriyle birlikte, bu Uygulamalarınızın Muhatabı olan bir Emek Örgütü, bir Mücadele Örgütü, bir Sınıf Örgütü olarak Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz.k
kckembykDirene, Direne Kazanacağız. Çünkü TEKEL İşçilerinin de dediği gibi ?Biz Haklıyız, Biz Kazanacağız??k
MERKEZ YÖNETİM KURULU
kckp style=cttext-align: ;Basın Açıklaması PDF İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/7102010.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk