HEP BİRLİKTE, SONUNA KADAR?!

210

kckimg ct0ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct /byk22 Eylül 2010 Çarşamba günü olduğu gibi 29 Eylül 2010 Çarşamba günü de ülke genelinde Maliye Bakanlığına bağlı tüm İşyerlerinde 1 saat süreyle İş Bırakan Maliye Emekçileri Haklı Taleplerini yinelediler.
Ülke genelindeki hemen hemen tüm İşyerleri önünde bir araya gelen Maliye Emekçilerinin bu Israrlı ve Kararlı tutumunun, Maliye Bakanlığı tarafından da yakınen izlendiği biliniyor.
Uzun bir süredir Maliye Emekçilerinin ülke genelinden Maliye Bakanlığına Haklı Taleplerini içeren Dilekçeleri yoğun bir biçimde fakslamaları nedeniyle Maliye Bakanlığının Fakslarının kilitlendiği de bilinen bir gerçek.
Bilindiği üzere; 30 Mart 2010 tarihinde Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kuruluyla Görüşen Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Maliye Bakanlığında çalışan Emekçiler arasındaki “Ücret Adaletsizliğini” giderecek adımları atma ve “Eşit İşe Eşit Ücret” prensibine olabildiğince uygun bir Ek Ödeme Düzenlemesi yapma konusunda söz vermişti.
Bu sözün ardından Maliye Bakanlığınca yapılan yeni Ek Ödeme Düzenlemesi, Sayın Bakanın Sendikamıza ve Maliye Emekçilerine vermiş olduğu sözün gereğinin yerine getirilmesi anlamını taşımadığından, bu olumlu, fakat eksik Ek Ödeme düzenlemesinin ardından, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca bir dizi Eylem Kararı alınmış ve bu Kararlar uygulanmaya başlanmıştı.
kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct207ct /byk22 Eylül 2010 Çarşamba günü ülke genelinde Örgütlü olduğumuz irili ufaklı hemen her İşyeri önünde gerçekleştirilen Eylemin, 29 Eylül 2010 tarihinde de daha da Büyüyerek ve Kitleselleşellerek sürmesi Maliye Emekçilerin Eşit İşe Eşit Ücret Hedefine ulaşacaklarının açık bir kanıtını oluşturuyor.
Şu anda da, ülke genelinden Maliye Bakanlığına binlerce Dilekçe fakslanmaktadır ve yukarıda da ifade olunduğu üzere bu faksların yarattığı yoğunluk Maliye Bakanlığının fakslarını kilitlemiş bulunmaktadır.
22 ve 29 Eylül 2010 Çarşamba günü yapılan her iki Kitlesel İş Bırakma ve Basın Açıklamalarımız Başarılı olmuştur.
5 Ekim 2010 Salı günü ülke genelinde örgütlü olduğumuz tüm illerde İl Defterdarları ve Vergi Dairesi Başkanlarıyla Şube ve Temsilcilik Yöneticilerimiz, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılarak Ek Ödemelerin Eşit ve Adil bir biçimde ödenmesi ve Emekli Maaşlarına yansıtılması konularında görüşmelerde bulunacaklardır.
7 Ekim 2010 Perşembe günü, ülke genelinden gelecek olan Merkez Temsilciler Kurulu Üyelerimizle Maliye Bakanlığına yapılacak olan Kitlesel Ziyaret ve toplanan Dilekçelerin topluca Maliye Bakanlığına tesliminin ardından, Merkez Temsilciler Kurulumuzun değerlendirmeleri üzerinden önümüzdeki sürecin planlanmasına ilişkin son görüşmeler de tamamlanacaktır.kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct204ct /byk
Aynı masalarda aynı işi yapan, Görev, Yetki ve Sorumluluk açısından birbirine eşdeğer olan Maliye Emekçilerini bölmeye Maliye Bakanlığının gücü yetmeyecektir.
Adli, İdari, Mali ve Cezai Sorumluluğu birbirine denk olan Maliye Emekçilerinin karşı karşıya getirilmesi çabaları sonuçsuz kalacaktır.
22 ve 29 Eylül 2010 Çarşamba günü Maliye Bakanlığına bağlı İşyerleri önünde bir araya gelen Kadın-Erkek, Genç-Yaşlı, Memurlar, Şefler, Uzmanlar, Uzman ol(a)mayanlar, Müdür Yardımcıları, Denetmenler, Aşcılar, Bekçiler ve Hizmetliler Hep Birlikte, Sonuna Kadar Mücadele Kararlılıklarını ifade etmişlerdir.
Durmak Yok, Gerilemek Asla diyen Maliye Emekçileri, Maliye Bakanına 30 Mart 2010 tarihinde Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve Maliye Emekçilerine vermiş olduğu “Söz”ü tutması konusunda bir Uyarıda bulunmuşlardır.
kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct211ct /bykMaliye Bakanlığının Emekçileri, Emektarları, Hizmet Görenleri olarak; Kadın-Erkek, Genç-Yaşlı, Sendika Üyesi olan olmayan tüm Maliye Emekçilerinin Haklarını Almaları konusunda büyük bir Kararlılık sergilemekte olan Maliye Emekçilerinin Birlikteliği büyük bir önem taşımaktadır. Hiçkimse ve hiçbir girişim Maliye Emekçilerinin Haklı Direncini ve Birlikteliğini kıramayacaktır.
Kamuda Ücret Adaletini sağlama bahanesinin ardına sığınarak yıllardır Maliye Emekçilerinin Ek Ödemelerinin artırılmasını engelleyenlerin ve onların yardımcısı durumundaki Sendikaların artık Maliye Emekçilerine söyleyecek Sözü, söylemeye Yüzü kalmamıştır.
Sendikamızın üyesi olan ya da olmayan tüm Maliye Emekçilerini, Tüm Maliye Sen?in Mücadele Tarihinin Sahibi ve Takipçisi olan BES çatısı altında Birleşmeye, birlikte Mücadele Etmeye, Direnmeye ve Kazanmaya çağırıyoruz.
Maliye Bakanlığının uyguladığı ve uygulayacağı her türlü Baskı, Yıldırma; Sindirme ve Bölme Politikalarına rağmen, Maliye Emekçilerinin Haklı Mücadelelerinden Asla Vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Bu gerçeğin Maliye Bakanlığınca da görüldüğüne inanıyoruz.kckimg ct0ct =ct160ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct226ct /byk
Son sözümüz Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEKedir. Bu topraklarda Söz Namustur. Bu topraklarda Ağızdan Çıkan Söz, Namludan Çıkan Mermi gibidir. Sizi “Söz” ünüzü tutmaya çağırıyoruz. Siz, “Söz”ünüzü tutana kadar; Durmak Yok Gerilemek Asla şiarıyla Mücadelemizi Yükseltmeye devam edeceğiz.
Her kademede görev yapan Maliye Emekçileri olarak “Eşit İşe Eşit Ücret” politikası Maliye Bakanlığında yaşam bulana kadar Direneceğiz, Kazanacağız! Size ve Adaletsiz Uygulamalarınıza karşı; Hepbirlikte, Sonuna Kadar Mücadele edeceğiz.
22 ve 29 Eylül 2010 tarihlerinde yaşanan Başarılı Eylemlerimize Katılan, Örgütleyen, Birlikteliğimizi ve Mücadelemizi Büyüten tüm Maliye Emekçilerine teşekkür eder, Uzun Soluklu Mücadelemizde tüm Maliye Emekçilerine Başarılar dileriz. Yolumuz açık olsun…!
MERKEZ YÖNETİM KURULU
kckp style=cttext-align: ;Basın Açıklaması Metni İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/2992010basinaciklamasi.docctbykTıklayınız…kck/abyk
kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct227ct /byk
kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct227ct /byk
 
 
 
 
 
 
 
kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct250ct /byk
kckimg ct0ct
kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctfloat: ; border: 0; margin: 5px;ct ct227ct /byk
kckimg ct0ct =ct160ct

style=ctmargin: 5px;ct ct213ct /byk
kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct250ct /byk