DURMAK YOK, GERİLEMEK ASLA?!

214

22 Eylül 2010 Çarşamba günü ülke genelinde Maliye Bakanlığına bağlı tüm İşyerlerinde Sabah Mesai Saati başlangıcında İş Bırakan Maliye Emekçileri Haklı Taleplerini (EK-1) ifade ettiler.
Ülke genelindeki hemen hemen tüm İşyerleri önünde bir araya gelen Maliye Emekçilerinin Kararlı tutumunun, Maliye Bakanlığı tarafından da yakınen izlendiği biliniyor.
Zira; 25 Mart 2010 tarihinde Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kuruluyla Görüşen Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Maliye Bakanlığında çalışan Emekçiler arasındaki “Ücret Adaletsizliğini”giderecek adımları atma ve “Eşit İşe Eşit Ücret” prensibine olabildiğince uygun bir Ek Ödeme Düzenlemesi yapma konusunda söz vermişti.
kckimg ct0ct =ct170ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct227ct /bykgibi, Üyemiz olmayan ve hatta farklı Sendikaların Üyesi olan Maliye Emekçilerinin de ciddi çabalar sergilediği gözlemlenmektedir.
22 Eylül 2010 Çarşamba günü yapılan ilk Kitlesel İş Bırakma ve Basın Açıklamalarımız Başarılı olmuştur.
29 Eylül 2010 Çarşamba günü yapılacak olan Kitlesel İş Bırakma ve Basın Açıklamalarımızın ise daha da Başarılı olacağı açıklıkla görülebilmektedir.
7 Ekim 2010 tarihinde, ülke genelinden gelecek olan Merkez Temsilciler Kurulu Üyelerimizle Maliye Bakanlığına yapılacak olan Kitlesel Ziyaret ve toplanan Dilekçelerin topluca Maliye Bakanlığına tesliminin ardından, Merkez Temsilciler Kurulumuzun değerlendirmeleri üzerinden kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct /byk
Durmak Yok, Gerilemek Asla diyen Maliye Emekçileri, Maliye Bakanına 25 Mart 2010 tarihinde Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve Maliye Emekçilerine vermiş olduğu Söz?ü tutması konusunda bir Uyarıda bulunmuşlardır.
Maliye Bakanlığının Emekçileri, Emektarları, Hizmet Görenleri olarak; Kadın-Erkek, Genç-Yaşlı, Sendika Üyesi olan olmayan tüm Maliye Emekçilerinin Haklarını Almaları konusunda büyük bir Kararlılık sergilemekte olan Maliye Emekçilerinin Birlikteliği büyük bir önem taşımaktadır. Hiçkimse ve hiçbir girişim Maliye Emekçilerinin Haklı Direncini ve Birlikteliğini kıramayacaktır.
Kamuda Ücret Adaletini sağlama bahanesinin ardına sığınarak yıllardır Maliye Emekçilerinin Ek Ödemelerinin artırılmasını engelleyenlerin ve onların kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct255ct /bykyardımcısı durumundaki Sendikaların artık Maliye Emekçilerine söyleyecek Sözü, söylemeye Yüzü kalmamıştır.
Sendikamızın üyesi olan ya da olmayan tüm Maliye Emekçilerini, Tüm Maliye Sen?in Mücadele Tarihinin Sahibi ve Takipçisi olan BES çatısı altında Birleşmeye, birlikte Mücadele Etmeye, Direnmeye ve Kazanmaya çağırıyoruz.
Maliye Bakanlığının uyguladığı ve uygulayacağı her türlü Baskı, Yıldırma; Sindirme ve Bölme Politikalarına rağmen, Maliye Emekçilerinin Haklı Mücadelelerinden Asla Vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Bu gerçeğin Maliye Bakanlığınca da görüldüğüne inanıyoruz.
Son sözümüz Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEKedir. Bu topraklarda Söz Namustur. Bu topraklardakckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct294ct /byk Ağızdan Çıkan Söz, Namludan Çıkan Mermi gibidir. Sizi “Söz” ünüzü tutmaya çağırıyoruz. Siz, “Söz”ünüzü tutana kadar; Durmak Yok Gerilemek Asla şiarıyla Mücadelemizi Yükseltmeye devam edeceğiz.
Her kademede görev yapan Maliye Emekçileri olarak “Eşit İşe Eşit Ücret” politikası Maliye Bakanlığında yaşam bulana kadar Direneceğiz, Kazanacağız! Size ve Adaletsiz Uygulamalarınıza karşı; Hepbirlikte, Sonuna Kadar Mücadele edeceğiz.
22 Eylül 2010 tarihinde yaşanan Başarılı Eylemimize Katılan, Örgütleyen, Birlikteliğimizi ve Mücadelemizi Büyüten tüm Maliye Emekçilerine kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct263ct /bykteşekkür eder, Uzun Soluklu Mücadelemizde tüm Maliye Emekçilerine Başarılar dileriz. Yolumuz açık olsun…!
MERKEZ YÖNETİM KURULU
kckp style=cttext-align: ; kckp style=cttext-align: ;(EK-1): Basın Açıklaması Metnini Okumak İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/2292010basinaciklamasi.docctbykTıklayınız…kck/abyk