REFERANDUM NEDENİYLE NUFUS EMEKÇİLERİ BAYRAM VE HAFTA SONU TATİL GÜNLERİNDE DE ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR…

228


]Oysa;
ANAYASAMIZIN 18. MADDESİNDE ‘KİMSE ANGARYAYA ZORLANAMAZ’ deniyor.
BASINA VE KAMUOYUNA
12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylaması Seçimlerinde, TC kimlik numarası taşıyan belgelerin ibrazı zorunlu kılınması nedeniyle, İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen 12.08.2010 tarihli, 55974 sayılı yazı ile, artan nüfus cüzdanı değiştirme talebinin karşılanmasına yönelik olarak Nüfus Müdürlüklerinde, 12 Eylül 2010 tarihine kadar mesai saatleri, resmi ve hafta sonu tatil günleri de dahil olmak üzere hiçbir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Daha iki ay önce de, Yüksek Seçim Kurulunun Halkoylaması için muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi işlemleri nedeniyle, İçişleri Bakanlığınca 07.06.2010 tarihli yazı ile, tüm Nüfus İl Müdürlüklerinde 09 Haziran – 03 Temmuz 2010 tarihleri arasında hafta sonu tatil günleri de nüfus çalışanları fazla çalışmaya zorlanmış, Sendikamızca yasal ve anayasal çerçeveye uygun yapılmasının sağlanılması ve bir maaş tutarında ikramiye ödenmesi talep edilmiştir.
Ancak, 22.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Nüfus emekçilerine 15 Ağustos-14 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılan fazla çalışma için 375 sayılı BKK’na göre %53 Ek Ödeme’de bulunulacağı açıklanmıştır. Oysa 9 Haziran 2010 tarihinden bu yana Nüfus çalışanları aralıksız yoğun ve fazla çalışmaya maruz bırakılmışlardır. Dolayısıyla sadece 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arası için 280 TL ek ödeme Nüfus Emekçilerinin emeklerinin karşılığı olmadığı gibi, taleplerini de karşılamamaktadır.
Diğer taraftan, bizzat Bakanlığın resmi yazısına rağmen 9 Haziran- 3 Temmuz 2010 tarihleri arasında yaptırılan fazla ve yoğun çalışmanın karşılığı ödenmeyerek Anayasanın 18. maddesi Anayasa Referandumu seçimlerinde ihlal edilmektedir.
Bir taraftan ‘demokratikleşiyoruz’, ‘daha ileri haklar getiriyoruz’ sahte söylemleriyle Anayasada referanduma giden siyasi iktidar, son iki seçimdir Nüfus çalışanlarını ‘angaryaya’ zorluyor. Oysa, Anayasamızın 18. maddesiyle ‘Angarya’ yani ‘Karşılıksız Çalıştırma’ açıkça yasaklanmış, idarenin talebi üzerine yapılan veya yaptırılan her türlü çalışmanın karşılığının ödenmesi konusu Anayasal güvence altına alınmıştır.
Geçtiğimiz yıl yapılan Yerel Seçimler sürecindeki hazırlıklar nedeniyle Nüfus çalışanlarının yoğun iş yüküne maruz kaldıkları, gece- gündüz bazen 20 saate varan hafta sonları da dahil çalışmaya zorlandıkları her kesimce bilinmektedir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak, Fazla mesai saatlerinin yasal mevzuata uygun, hafta içi ve hafta sonu yapılan fazla mesai saatlerinin en fazla 100 saatle, akşam saat 18.00 itibariyle sona erdirilecek şekilde sınırlandırılması, personelin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Ramazan Bayramında çalıştırılmaması ve gönüllüğün esas alınması; yaşanan iş yoğunluğu ve yaptırılan fazla ve yoğun çalışma da dikkate alınarak, Fazla Mesai Ücretlerinden yapılan %15’lik Gelir Vergisi Kesintisine son verilmesi, Nüfus Emekçilerine, Fazla Mesai Ücretlerinin yanı sıra, Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 ayları için birer brüt maaş tutarında ikramiye ödenmesini, talep ediyoruz.
Taleplerimiz doğrultusunda İçişleri Bakanı sn. Beşir Atalay ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerini yeni bir düzenleme yapma konusunda göreve davet ediyoruz.
BES
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Yazışmalar İçin Tıklayınız…