MAHMUT CEYHAN HAKKARİ?YE GERİ DÖNÜYOR…

218

kckhtmlbykrnkckheadbykrnkcktitlebykkck/titlebykrnkck/headbykrnkckbodybykrnkckh3bykrnSIRA MEHMET SABRİ GÜL VE MERYEM ÇAĞDA… kck/h3bykrn
Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN Van 1. İdare Mahkemesinin 28.05.2010 tarih, 2008/2789 Esas ve 2010/696 Karar sayılı Kararı gereğince, Kararın Davalı Gelir İdaresi Başkanlığına Tebliğini izleyen “en geç 30 gün içinde” Hakkari Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğündeki görevine iade edilecek.
Bilindiği üzere; Hakkari eski Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN Davalı Gelir İdaresi Başkanlığının 22.09.2008 tarih ve 94412 sayılı Kararıyla, kendi bilgisi, isteği ve onayı dışında tek taraflı bir biçimde tesis edilen Naklen Atama işlemiyle, yani Sürgün yoluyla, Hakkari Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğündeki Veznedarlık görevinden alınarak, Yozgat Defterdarlığı Kadışehri Malmüdürlüğü emrine Gelir Memuru olarak atanmıştı.kckp style=cttext-align: center;kckimg ct0ct =ct150ct

kckimg ct0ct =ct180ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct240ct /byk
kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct227ct /byk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mücadele Arkadaşımız Mahmut CEYHANın Sürgünü kendisine Tebliğ Edildiği sırada, Sendikamızca Samsundan Ankaraya doğru başlatılmış olan “Yargıda Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşü” süresince, Yol Güzergahında bulunan tüm İl ve İlçelerde Kitlesel Basın Açıklamaları yapan Yürüyüş Kolumuzca bu Haksız ve Hukuka Aykırı Olay Kamuoyuna Duyurulmuş ve bu Zalimce Sürgün Uygulamasının geri alınması için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına yönelik çağrılar yapılmıştı.
27 Ekim 2008 – 30 Ekim 2008 tarihleri arasında “Yargıda Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşü Yürüyüş Kolu” tarafından Samsun – Ankara arasında bulunan Yol Güzergahında Kamuoyuna duyurulan bu İnsanlık Dışı Sürgün Olayı Basında da geniş bir biçimde yer almış, 30 Ekim 2010 tarihinde Ankarada, Adalet Bakanlığı önünde yapılan Kitlesel Basın Açıklamasında da Mahmut CEYHANın Sürgünü yüzlerce Büro Emekçisi tarafından Protesto edilmiş, Mahmut CEYHANa yönelik Sürgün Uygulamasının geri alınması Sendikamız Genel Merkezince talep edilmişti.
Mücadele Arkadaşımızın Haksız bir biçimde Yaşadığı Topraklardan Kopartılması, Ailesinin ve Çocuklarının Mağdur edilmesi olayı, Sendikamız Genel Merkezince başta Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi tüm Resmi Merciilere, Sendikamızın Üyesi olduğu PSI ve EPSU gibi Uluslararası Kuruluşlara, Konfederasyonumuz KESK aracılığıyla da İLO Konferansına taşınmıştı.
Bu Mücadele Süreci devam ederken, 19.06.2009 tarihi itibarıyla eski Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜLde, Gelir İdaresi Başkanlığınca tek taraflı olarak tesis edilen Haksız ve Hukuka Aykırı bir Sürgün Uygulamasıyla karşı karşıya bırakılmış ve o da, eski Hakkari Şube Başkanımızla aynı yere, Yozgat Defterdarlığı Sarıkaya Malmüdürlüğü emrine Naklen Atanmış, daha doğrusu Sürgün edilmişti.
kckimg ct0ct =ct180ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct240ct /bykSendikamızca, eski Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜLün Sürgünü de, eski Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHANın Sürgünü ve sonrasında olduğu gibi her Platformda gündeme getirilmiş, Mehmet Sabri GÜL?ün Sürgünüyle ilgili olarak Merkezi bir Eylem Süreci de Örgütlenmiş, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun ve KESK MYK Üyesi Hüseyin GÖLPUNARın da katılımıyla Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı önünde hayata geçirilen Eylemin ardından AKP Diyarbakır İl Başkanlığına Siyah Çelenk konulmuş, en son 25 Mart 2010 tarihinde Maliye Bakanı ile Sendikamız arasında yapılan Görüşmenin önemli Gündemlerinden birisini, iki Şube Başkanımızın Sürgünü ve Sendikal Faaliyetlerimiz nedeniyle Baskı ve Soruşturmalarla karşı karşıya kalan Üye ve Yöneticilerimiz Konusu oluşturmuştu.kckimg ct0ct =ct190ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct253ct /byk
Gelinen noktada, Yaşanan tüm Olumsuzluklara ve Acılara rağmen, Yılmadan, Yorulmadan Mücadele etmeye devam eden Sendikamız ve Sürgünler karşısında Yiğit Duruşlarından ödün vermeyen Mücadele Arkadaşlarımızın lehine verilen Yargı Kararları sonucunda, Sürülen Mücadele Arkadaşlarımız gecikmeli de olsa, Sürüldükleri Topraklara Geri Dönmeye başlıyorlar.
Mahmut CEYHAN bu Zincirin ne İlk ve ne de Son Halkasıdır. Ama onu Mehmet Sabri GÜLün ve Memuriyetten Men Cezası ile Cezalandırılan, Haksız ve Hukuka Aykırı bir biçimde, Siyasi bir Kararla Memuriyetten atılan Gümrük Müsteşarlığı personeli, eski İzmir Gümrük Başmüdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Meryem ÇAĞın takip edeceğine inancımız tamdır.
Buradan AKP İktidarına sesleniyoruz: eski Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHANın Mahkeme Kararını 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtildiği üzere “en geç 30 gün içinde, ancak mümkün olan en kısa sürede” uygulayın. Eski Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL ve eski İzmir Gümrük Başmüdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Meryem ÇAĞı da, açtıkları İdari Davaların Sonuçlanmasını Beklemeden eski Görevlerine ve eski Görev Yerlerine iade edin.
kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct267ct /bykBu çağrı, Mücadeleci Büro Emekçilerin çağrısıdır. Yaptığınız Haksız ve Hukuka Aykırı Uygulamalar Yargıdan döndükçe ne kadar Baskıcı ve Otoriteryen Yönelimleriniz olduğu daha da açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Hukuk önünde, Yargı Merciileri önünde kaybediyorsunuz. Anlaşılan odur ki; biraz da bu nedenle, Anayasa Değişikliği için Referanduma gidiyor ve Yargı Merciilerini Kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz.
Yargı önünde Kaybediyorsunuz! Hiç olmazsa bir Özür Dileme mahiyetinde de olsa, eski Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL ve eski İzmir Gümrük Başmüdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Meryem ÇAĞı da, açtıkları İdari Davaların sonuçlanmasını beklemeden eski Görevlerine ve eski Görev Yerlerine iade edin ki, Özrünüzün bir anlamı olsun.
Unutulmamalıdır ki; biz “Mücadele Edenler Her Zaman Kazanamazlar, Ancak, Kazananlar Daima Mücadele Edenlerdir” Şiarını benimseyen bir Emek Örgütü, bir Mücadele Örgütüyüz. Ya siz Kazanacaksınız, ya da biz. Biz Haklı Olduğumuza İnanıyoruz. Onun için Kazanacağımızı da öngörebiliyoruz.
Mücadele Arkadaşımız; Mahmut CEYHAN Hakkariye Geri Dönüyor, sıra, diğer Mücadele Arkadaşlarımız: Mehmet Sabri GÜL ve Meryem ÇAĞın Geri Dönüşlerinde. Yolumuz Açık Olsun…
MERKEZ YÖNETİM KURULU
 kckp style=cttext-align: ;Mahkeme Kararı İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/1382010mahkeme.pdfctbykTıklayınız…kck/abykkckp style=cttext-align: ;Yazı İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/1382010yazi.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk