SENDİKAMIZ, YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NI ANAYASA’NIN EŞİTLİK İLKESİNE UYMAYA DAVET ETTİ…

227

SENDİKAMIZ, 12 EYLÜL’DE YAPILACAK ANAYASA HALK OYLAMASI SEÇİM LİSTELERİNİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN NÜFUS ÇALIŞANLARININ 2010/345 SAYILI KARAR KAPSAMINDA ÖDENECEK ÜCRETLERDEN YARARLANMASINI TALEP EDİYOR…
YSK’nın yayınladığı 345 sayılı Karar ve Ekleri 140-I ve II sayılı Genelgeler uyarınca, listelerin güncellenmesi çalışmalarında Nüfus Çalışanları da fiilen çalışmaktalar. Kaldı ki; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 07.06.2010 tarihli yazıları ile tüm Nüfus İl Müdürlüklerinin 09 Haziran–03 Temmuz 2010 tarihleri arasında hafta sonu tatil günleri de açık tutulması sağlanmaktadır.
Bu itibarla, YSK’ca yeni bir genelge yayınlanarak 345 sayılı karar eki 140-I sayılı Genelgenin ödenecek ücretlere ilişkin 17. maddesi kapsamında Nüfus çalışanlarının da dahil edilmesi, tüm Nüfus çalışanlarının beklentisi, sendikamızın talebidir.
Gönderilen Metin İçin Tıklayınız…