GELİR UZMANLIĞI SINAVLARINDA 70 VE ÜZERİNDE BAŞARI PUANI ELDE EDENLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME?

243

Gelir Uzmanlığı Sınavlarında 70 ve üzerinde Başarı Puanı elde edipte; GİB tarafından yapılan Başarı Puanı Sıralamasında yer alamadığı için Gelir Uzmanı Kadrosuna atanamayan GİB personelinin Gelir Uzmanı olarak atanmalarına ilişkin Sözlü Önerge Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda 10 Haziran 2010 Perşembe günü akşam saatlerinde yapılan Alt Komisyon Toplantısı sırasında kabul edilmiştir.
Konuya dair görüşmenin Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda yapıldığı sırada bir Milletvekilinin bu konudaki Sözlü Önerisi Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerince de uygun bulunmuş bunun üzerine: 2006, 2007 ve 2010 yıllarında yapılan Gelir Uzmanlığı Sınavlarında 70 ve üzerinde Başarı Puanı elde eden, ancak, GİB tarafından yapılan Başarı Puanı Sıralamasında yer alamadığı için, Gelir Uzmanı Kadrosuna atanamayan tüm GİB personelinin Gelir Uzmanı olarak atanmaları Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda kabul edilmiştir.
Konunun mağdurlarının GİB aleyhine açmış olduğu binlerce Davanın, Gelir İdaresi Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermiş olduğu Dilekçelerin, TBMM nezdinde yürütülen çeşitli çalışmaların ve sendikamızın uzun bir süredir yürütmekte olduğu mücadelelerin sonucunda gelinen bu nokta hak sahipleri açısından sevindirici bir durumu işaret etmektedir.
MERKEZ YÖNETİM KURULU