YETKİLİ SENDİKA OLARAK ADALET BAKANLIĞI İLE 27 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN KİK TUTANAKLARI İMZALANMIŞTIR.

250

Adalet Bakanlığı’nda yetkili Sendika olarak Nisan/2010 dönemi Kurum İdari Kurul Toplantısı 27.04.2010 tarihinde yapılmıştır.
Sendikamız mevcut sorunlar çözülmeden, geçmiş Kurum İdari Kurul Toplantılarında imza altına alınan konularda bir ilerleme sağlanmadan yeni gündem maddeleri oluşturulmayacağını, imza altına alınan mevcut sorunların çözülmemesi durumunda toplantılara ilişkin tutumumuzun değişeceği ve yeni yöntemlerle mücadele edeceğimiz iletilmiştir.
Kurum İdari Kurul Toplantısında;
– 3717 sayılı yasaya ilişkin hazırlanan taslak,
– Suçüstü nöbetlerine ilişkin yaşanan sorunlar,
– Adalet Hizmetleri Tazminatının artırılmasına ilişkin çalışmalar,
– Personel eksikliğinin giderilmesi, mübaşirlerin sınıf değiştirmesine ilişkin çalışmalar ve yardımcı hizmetler sınıfına görevde yükselme sınavı açılması, yol ücretlerinin ödenmesindeki sıkıntılar,
– Sözleşmeli personelin çalışma koşulları ile özlük haklarında yaşanan sorunlar öne çıkartılmıştır.
Toplantıda, Adalet Bakanlığının 3717 sayılı yasaya ilişkin hazırlamış olduğu taslağın yargı emekçilerinin taleplerini karşılamadığı ve mevcut biriken paraların dağıtımını içeren 2.maddenin değiştirilerek tüm paranın dağıtımı noktasında Bakanlığın adım atması gündeme getirilmiş olup, Bakanlık yetkililerince bu konuda komisyona sunmak üzere değişiklik önergesi hazırlandığı ve TBMM’nde müdahale edileceği belirtilmiştir.
Adalet Hizmetleri Tazminatının artırılmasına ilişkin olarak, Maliye Bakanlığının konuya sıcak bakmadığı ancak çalışmaların personelin maaşlarının iyileştirilmesi çabasıyla devam ettirildiği belirtilmiştir.
Suçüstü nöbetlerinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak toplantı devam ederken bir genel yazı yazılarak tüm Adliyelere dağıtımı yapılmıştır. Personel Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2010 tarih ve 25848 sayılı yazısı ile Suçüstü nöbeti tutan personele izin kullandırılması ve gece geç saatlerde nöbet tutulması durumunda personelin evlerine kadar bırakılması gerektiği belirtilmiştir.
Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından diğer sorunlara ilişkin gerekli çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiği ve sorunların çözümü için çaba harcandığı ifade edilmiştir.
Sendikamız tarafından, Yargı emekçilerinin sorunlarının çözümü için tüm mücadele yöntemleri kullanılmakta, görüşmeler ve toplantılar sürdürülürken fiili ve meşru mücadele sürdürülmekte, eylem ve etkinliklerimizle, kararlılıkla sorunların çözümü için, haklarımız ve geleceğimiz için örgütlenmemiz güçlü bir şekilde devam etmektedir.
YARGI EMEKÇİLERİ!
HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN, EKONOMİK SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ, DEMOKRATİK BİR ÇALIŞMA YAŞAMI İÇİN, İNSANCA YAŞAYABİLECEK ÜCRET TALEBİNİ HAYKIRMAK İÇİN BES’TE BİRLEŞELİM! MÜCADELE EDELİM, KAZANALIM!
KİK tutanakları için