MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK, MALİYE BAKANLIĞINDAKİ ÜCRET ADALETSİZLİĞİNİN GİDERİLECEĞİNİ İFADE ETTİ…!

224


style=’float: ; margin: 5px;’ ‘200″>
]MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İLE MALİYE BAKANLIĞINDAKİ ÜCRET ADALETSİZLİĞİNİ GÖRÜŞTÜK…
Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu 30 Mart 2010 Salı günü saat 17.00 – 17.45 arasında Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile bir Görüşme gerçekleştirmiştir.
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile yapılan Görüşmeye:
Genel Başkanımız Osman BİÇER
Genel Sekreterimiz Döndü TAKA ÇINAR

Genel Örgütlenme Sekreterimiz Abidin SIRMA
Genel Mali Sekreterimiz Hasan KURT
Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler, Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Musa SEVER ve
Genel Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreterimiz Fatma BORA KOÇAŞ katılmışlardır.
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’le yapılan Görüşmede; öncelikle, Maliye Bakanlığı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarda (Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kefalet Sandığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Vergi Konseyi Başkanlığı) çalışan tüm Emekçilerin Sorun ve Taleplerine ilişkin olarak Sendikamızca hazırlanan Rapor Sayın Bakana sunulmuştur.
Sayın Bakan ile yapılan Görüşmede öne çıkan Ana Başlıklar aşağıda kısaca özetlenmiştir.
1- Sayın Bakan ‘kurumda çalışan tüm personelin Uzman olarak atanmasının olanaklı olmadığını, ancak, kurum personeli arasında yaşanan Ücret Adaletsizliğini kendilerinin de gördüğünü ve kabul ettiğini’ beyan etmiştir.
2- Maliye Emekçileri arasında yaşanan Ücret Adaletsizliği konusunda yöneltilen sorular üzerine Sayın Bakan ‘esasen Maliye Emekçilerinin ücretlerinin geçmişe oranla ve giderek erimiş olmasının genelde Kamu Emekçilerinin ücretleriyle birlikte değerlendirildiğinde olanaklı olamayacağını’, ancak, ‘kurumda yaşanan Ücret Adaletsizliği ve personel arasındaki huzursuzluğu gidermek amacıyla bu konuda Maliye Bakanı olarak ellerinde varolan enstrümanla sorunun çözümü konusunda gerekli adımları atacaklarını’ ifade etmiştir.
3- Sayın Bakanın bu ifadesi Sendikamız Merkez Yönetim Kurulunca Maliye Bakanlığı personeline ödenmekte olan Ek Ödemelerin Maliye Bakanlığınca yeniden düzenlenmesi, ya da 5793 sayılı yasada tanımlanan yetkinin kullanımı yoluyla Maliye Emekçilerinin arasında yaşanmakta olan Ücret Adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli adımların atılacağı şeklinde anlaşılmış ve Sayın Bakana tekrar sorulması üzerine; ‘konunun Merkez Yönetim Kurulumuzca doğru anlaşıldığı’ Sayın Bakan tarafından ifade edilmiştir.
4- Sendikal Faaliyetleri nedeniyle Yozgat Defterdarlığı emrine sürgün edilen Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN ve Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL ile ilgili olarak Sayın Maliye Bakanından Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca sürgünlerin geri alınması konusunda talepte bulunulması üzerine, Sayın Bakan ‘konunun kendilerinin bilgisi dahilinde olmadığını, ancak, konuyu araştıracaklarını’ ifade etmişlerdir.
5- Maliye Bakanlığı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarda çalışan Emekçilerin Görevde Yükselme Sınavı sonucunda elde ettikleri Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun, fiilen Bilgisayar kullanan tüm personele Sınavsız olarak verilmesi konusunda Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulunca talepte bulunulması üzerine Sayın Bakan ‘konuyla ilgili olarak gerekli fizibilite çalışmasının yapılması için talimat vereceklerini ifade etmişlerdir.
6- Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzmanlığı Sınavları sonucunda 70 ve üzerinde puan aldığı halde Gelir Uzmanı kadrosuna atanmayan personelin durumu ile ilgili olarak sorulan sorular üzerine Sayın Bakan ‘bu konuda bir çalışma yürütüleceğini’ ifade etmişlerdir.
7- Sayın Bakan tarafından ‘Maliye Bakanlığı içerisine yönelik olarak yeni bir düzenleme yapılarak, görev ve sorumlulukların yeniden tanımlanacağı’ ifade edilmiştir.
8- Sayın Bakan Kamu Emekçileri arasında tartışılan ‘Devlet … Uzmanı’, ‘Uzman’ ve ‘Uzman Yardımcılarıyla’ ilgili olarak yapılacak yeni düzenlemede ‘çok yüksek ücret artışları beklemenin doğu olmadığını ve bu konuyla ilgili olarak yürütülen çalışmanın henüz son şeklini almadığını’ ifade etmişlerdir.
9- Maliye Bakanlığı personeline ödenen Ek Ödemelerin Emekli Aylıklarına yansıtılması konusundaki talebimiz üzerine Sayın Bakan ‘konunun detaylı bir biçimde incelenmesinin gerekliliğine ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca da bu konuda bir fizibilite çalışması yapılması gerektiğine’ işaret etmişlerdir.
10- Son olarak; Sayın Bakan tarafından, Sendikamızca kendilerine verilen dosya üzerinde gerekli olan tüm çalışmaların kapsamlı bir biçimde yapılacağı ifade edilmiştir.

Maliye Bakanlığı’na Sunulan Raporun Word Hali İçin Tıklayınız…
Maliye Bakanlığı’na Sunulan Raporun PDF Hali İçin Tıklayınız…