YARGI EMEKÇİLERİNİN YOL TAZMİNATLARINA DAİR 3717 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TBMM?NE SEVKEDİLEN KANUN TEKLİFİ TÜM YARGI EMEKÇİLERİNİ

223

Yargı Emekçilerinin “havuz paraları” olarak da bilinen 3717 sayılı Kanunun yeniden düzenlenmesine ve 21 Kasım 2008 tarihinden bu yana ilgili banka hesaplarında biriken paraların dağıtılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM’ne sevkedilmiş bulunmaktadır. (EK1)
  Sendikamızca Keşif ücretlerinin tek bir havuzda toplanarak eşit bir şekilde dağıtılması, ek ödemelerden mahsup edilmemesi, emekli keseneğine eklenmesi ve 21 Kasım 2008den itibaren biriken paranın statü ve unvan farkı gözetmeksizin eşit bir şekilde tüm personele dağıtılmasına ilişkin taleplerimizi kazanmak uzun soluklu bir mücadele yürütmekteyiz.
 kckimg ct0ct =ct240ct