MALİYE BAKANLIĞI VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN HAZIRLANAN EYLEM PROGRAMIMIZ KAMUOYUNA AÇIKLANDI?

229

kckimg ct0ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct /bykMerkez Yönetim Kurulumuzun Gelir İdaresi Başkanlığının Yeniden Yapılandırılması hazırlıklarına ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmelerin ardından Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan Büro Emekçilerinin Taleplerinin Karşılanmasına yönelik olarak kararlaştırılan Eylem Programı 15 Mart 2010 Pazartesi günü saat 12.30’da Sendikamız Genel Merkezinde Genel Başkanımız Osman BİÇER tarafından yapılan Basın Toplantısıyla Kamuoyuna açıklandı.
 
 
 
Basın Açıklaması İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/basina.docctbykTıklayınız…kck/abyk
Faks Metinleri İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/1532010faks.docctbykTıklayınız…kck/abyk
Afiş İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/1532010afis.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk