GÖZETLENMEYE, DENETLENMEYE, KÖLELEŞTİRİLMEYE, HAKSIZLIKLARA KARŞI SGK BAŞKANLIĞINA YÜRÜDÜK?

206

kckimg ct0ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct /byk4 Şubat 2010 Perşembe günü; İşyerlerimizin girişine yerleştirilen Turnikelere, Servislerimize konulan Kameralara, SGK Başkanlığı tarafından yapılan Banka Promosyon İhalesi sonucunda gelinen olumsuz noktaya dair itirazlarımızı ifade etmek ve demokratik tepkimizi ortaya koymak için Ankara’nın dört bir yanındaki Sosyal Güvenlik Emekçilerinin katılımıyla, Balgat semtinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı önünde geniş katılımlı bir Kitlesel Basın Açıklaması yaptık.
Sosyal Güvenlik Kurumunun oluşturulduğu günden bu yana demokratik tepkilerimizi ortaya koymaktan imtina etmediğimiz SGK Başkanlığı önünde yapılan Kitlesel Basın Açıklamasında ilk olarak BES Ankara 1 ve 2 Nolu Şubeler adına hazırlanan Basın Açıklaması metni 1 Nolu Şube Başkanımız Fikret ASLAN tarafından okunarak SGK Emekçileriyle paylaşıldı. Ankara 1 ve 2 Nolu Şubelerimiz adına yapılan Ortak Basın Açıklaması metni ekte sunulmuştur.
Ankaradaki SGK Emekçilerinin son dönemde yaşadığı sorunlarla ilgili olarak 25 Şubat 2010 Perşembe günü Ankara Şubelerimizce SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü önünde yapılan Kitlesel Basın Açıklamasının ardından yapılan ikinci eylemliliğimize katılımın çok yoğun olması hem Büro Emekçileri Sendikası üyeleri ve hem de SGK Emekçileri açısından çok olumlu bulundu.
Yaklaşık olarak 1000 civarında katılımcıyla hayata geçirilen eylem sırasında Ankara 1 ve 2 Nolu Şubelerimiz adına hazırlanan Basın Açıklaması metninin Basın Emekçileri ve eyleme katılan kitleyle paylaşılmasının ardından Genel Başkanımız Osman BİÇER de Sosyal Güvenlik Kurumunda yaşanan sorunlara ve Sosyal Güvenlik Emekçilerinin taleplerine ilişkin bir konuşma yaptı.kckimg ct0ct =ct240ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct320ct /byk
19 Ocak 2009?da ve 28 Ocak 2009da SGK Başkanlığı önünde gerçekleştirilen eylemlere dikkat çeken Genel Başkanımız o tarihten bu yana aradan geçen 1 yılı aşkın süreye rağmen SGK Emekçilerinin sorunlarının çözülmediğine, taleplerinin karşılanmadığına vurgu yaptı ve SGK Başkanlığı önüne tarihinde ilk defa Siyah Çelenk bırakan Büro Emekçileri Sendikası adına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının SGK Emekçilerinin sorun ve talepleri karşısında duyarsız kalan anti demokratik yapısına vurgu yaptı.
Sosyal Güvenlik Kurumunu SGK Emekçilerinin, SGKya prim ödeyen yurttaşların yönetmesi gerektiğinin altını çizen Genel Başkanımız, eylem sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan Emniyet Güçlerine yönelik olarak, SGK Başkanlığının bu tutumunun kabul edilemez olduğunu, SGK Başkanlığının, kendisiyle, SGK Emekçileri arasına Polis Barikatı kurmasının, kurumun ne kadar otoriter bir yönetime sahip olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.
Yıllardır KESK ve KESKe bağlı sendikalara yönelik olarak yürütülen baskı, sindirme ve cezalandırma politikalarına değinen Genel Başkanımız, bu baskılara, cezalara, sürgünlere ve hatta cezaevine konulan KESKli arkadaşlarımıza rağmen KESKin ve KESKe bağlı sendikaların yollarından geri dönmeyeceğini, fiili ve meşru mücadele hattından taviz vermeyeceklerini ifade etti.
Eylemin başladığı anda TBMM önünde Kamu Hastaneleri Birliği Yasasına karşı eylem yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının yürüttüğü mücadeleye gönderme yaparak, “Mücadeleleri Mücadelemizdir” diyen Genel Başkanımız bu ülkedeki tüm Hastanelerin halkın olduğuna ve satılamayacağına, özel işletmeler haline getirilmesine izin verilmeyeceğine vurgu yaptı.
kckimg ct0ct =ct240ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct320ct /bykSGK Emekçilerinin yaşadığı güçlüklere dikkat çeken Genel Başkanımız, Yoksulluk Ücretinin altında ücretlerle çalıştırılan SGK Emekçilerine varken ve onlara rağmen yüzlerce milyar liralık harcamayla tüm SGK İşyerlerinin önüne turnikelerin konulmasının, Servislerin içine kadar sokulan Kameralarla SGK Emekçilerinin gözetlenmesinin, kurum yönetiminin zihniyetini ortaya koyduğunu ve bunun kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
SGK Emekçilerinin Ocak ayındaki Maaş, İkramiye ve Fazla Mesai ödemelerinde yaşanan sorunları da dile getiren Genel Başkanımız, kendi personeline karşı görevlerini yerine getiremeyen SGK Başkanlığının halkın Sağlık ve Sosyal Güvenlik hizmetlerini vermesinin de olanaksız olduğuna vurgu yaptı.
SGK Emekçilerini yok sayan, her türlü uygulamasında SGK Emekçilerini dışlayan SGK Yönetiminin gelinen noktada yapmış olduğu Maaş Protokolü İhalesi sonucunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Genel Başkanımız, SGK Başkanlığında yetkili olan Türk Büro Sen?e bu anlaşmayı imzalamamaları çağrısında bulundu.
Aksi takdirde Türk Büro Sen yönetiminin de SGK Başkanlığı gibi SGK Emekçilerine hesap veremeyeceğini ifade eden Genel Başkanımız SGK Yönetim Kurulunun mevcut Maaş Protokolü İhalesini iptal etmesini ve yetkinin yerellere devredilmesini sağlaması gerektiğini ifade ederek ülkenin dört bir yanındaki SGK İşyerlerinden, SGK Yönetim Kuruluna iletilen faks metinlerinin gereğinin yapılması çağrısında bulundu.kckimg ct0ct =ct202ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct320ct /byk
Performans Esaslı Yönetim Modelinin alt uygulamaları olarak değerlendirilen Kamera ve Turnike uygulamalarına derhal son verilmesini, aksi takdirde, bu uygulamalara karşı farklı mücadele yöntemlerinin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Genel Başkanımız, ödenen cüz?i miktardaki Fazla Mesai Bedellerinin Turnike Uygulamaları devreye sokularak iyice anlamsızlaştırıldığını ifade etti.
Büro Emekçileri Sendikasının Performans Esaslı Yönetim Modeline, Esnek Çalışma yöntemlerine karşı açık bir tutum alan bir örgüt olduğunu vurgulayan Genel Başkanımız TEKEL İşçilerinin Direnişine gönderme yaparak, Büro Emekçileri Sendikasının TEKEL Direnişinin destekçisi olmadığını, bu mücadelenin öznelerinden biri olarak TEKEL Direnişinin içerisinde olmaya özen gösterdiğini ifade etti.
Önümüzdeki dönemin Sendikal Hattının “İnsanca Yaşam, İşgüvenceli İstihdam, Grev ve Toplu Sözleşme Hakkının fiilen hayata geçirilmesi” olduğuna vurgu yapan Genel Başkanımız “Vergide ve Yargıda Adalet, Eşit İşe Eşit Ücret” hattının güçlendirileceğini de ifade etti.
kckimg ct0ct =ct220ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct320ct /bykSGK Yönetim Kuruluna çağrıda bulunan Genel Başkanımız, SGK Yönetim Kurulu Başkanlığınca geçmişten günümüze kadar Sendikamızca kendilerine iletilmiş olan SGK Emekçilerinin sorun ve talepleri ile bunlara ilişkin Sendikamızın Çözüm Önerilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde, örgütlü mücadelemizin yükselerek devam edeceği uyarısında bulundu.
SGK Emekçilerini Büro Emekçileri Sendikasında örgütlenmeye çağıran Genel Başkanımız, “Söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Bu iş burada bitmedi ve bitmeyecek” diyerek sözlerine son verdi.
 
Ankara Şubelerimizin Basın Açıklaması Metni İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/ankarasubeleribasinaciklamasi.pdfctbykTıklayınız…kck/abyk
Dilekçe Metni İçin kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/bankapromosyandilekcesi.docctbykTıklayınız…kck/abyk