23.02.2010 – ANAYASA MAHKEMESİ KARAR VERDİ, ÜCRETLERİMİZDEN GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN 3.DİLİMİNİN ÜSTÜNDE KESİNTİ YAPILAMAYACAK…

250

08.01.2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararına göre; ücret gelirlerinden diğer gelirlere uygulanan oranda gelir vergisi kesilmesi uygulaması Anayasaya aykırı bulunmuştur.