İŞÇİ VE KAMU EMEKÇİLERİ KONFEDERASYONLARININ ORTAK AÇIKLAMASI

284

DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KESK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN Genel Başkanları, 21 Ocak 2010 tarihinde saat 15.00’de çağrıya konu olan konuları görüşmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:
1- Altı Konfederasyon, çalışma hayatının tüm sorunlarına ilişkin ortak irade arayışını bundan böyle de sürdürecektir.
2- Konfederasyonlar, öncelikli olarak TEKEL işçilerinin içinde bulunduğu durumu görüşmüştür. Bu çerçevede;
• Konfederasyonlar, 4-C uygulamasını kabul etmemekte ve kaldırılmasını talep etmektedir.
• Konfederasyonlar, Hükümetle bugüne kadar sürdürülen diyalog sürecinin hızlandırılarak devam etmesini istemektedir.
• TEKEL işçilerinin sorunlarının çözümü doğrultusunda TÜRK-İŞ’in Hükümetle sürdürdüğü görüşmelerde bundan böyle toplantıya katılan diğer konfederasyonların başkanları da etkin bir şekilde yer alacaktır.
• Hükümetle yapılacak görüşmelerden 26 Ocak 2010 Salı günü saat 17:00’ye kadar sonuç alınamaması halinde aynı saatte Konfederasyonlar, dayanışma grevi ve üretimden gelen gücün kullanılacağı tarihi görüşmek dahil olmak üzere bir araya gelecektir.