ADALET BAKANLIĞINDA KAZANIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDİYOR…

234

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı’nda yetkili Sendika olarak Kurum İdari Kurul Toplantılarına katılmaktayız.
Ekim/2008 dönemi Kurum İdari Kurul Toplantısında 16 Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan Adliye ve İdare/Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan emekçilere yol ücreti ödenmesi veya servis tahsis edilmesi konusunda ilerleme kaydedilmiş ve Adalet Bakanlığı tarafından İşyurtları Kurumu bütçesinden anılan 16 Büyükşehir için yol ücretlerinin ödemesi 2009 yılında yapılmaya başlanılmıştır.
Ekim/2009 döneminde yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısında ise nüfusu 200.000 olan illerde de benzer şekilde yol ücretinin ödemesi tartışılmış ve Bakanlık tarafından çalışma yürütüleceği tutanağa bağlanmıştır.
Adalet Bakanlığı yetkililerince gerçekleştiren toplantı sonucunda; Denizli, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Van, Elazığ, Batman, Sivas, Manisa, Balıkesir, Trabzon ve Çorum illeri için Adliye ve İdare Mahkemeleri olmak üzere 2010 yılı bütçesinden pay aktarılmasına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimatların verilmesine karar verilmiştir.
Buna göre, yukarıda belirtilen ve nüfusu 200.000’i geçen 12 ilde görev yapan personel başına aylık en az 60,00 TL ulaşım gideri ödemesi yapılacaktır.
2009 yılı içinde bazı Büyükşehir Belediyelerinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunmasına rağmen ulaşım giderinden faydalanmayan personelin sorunları Bakanlığa iletilmiş olup, 2010 yılında bu sorunun çözüleceği belirtilmiştir.
Adalet Bakanlığı’nda yetkili Sendika olarak yaptığımız toplantılar, eylem ve etkinlikler ile kazanımlarımızı artırmaya ve Yargı Emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarını büyütmeye devam edeceğiz.
Tüm Yargı Emekçilerini, haklarına ve geleceğine sahip çıkmak, kazanımlarını büyütmek, mücadeleyi yükseltmek için BES’te örgütlenmeye çağırıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU