ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN SENDİKAMIZ VE BAKANLIK YETKİLİLERİNDEN OLUŞAN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI…

235
[kck]span style=’font-family: Tahoma’ADALET BAKANLIĞI İLE SENDİKAMIZ ARASINDA ‘ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATININ’ ARTTIRILMASINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN TOPLANTIYA AİT BİLGİ NOTU
Bilindiği üzere, Ekim/2009 dönemi Kurum İdari Kurul Toplantısında “Adalet Hizmetleri Tazminatına ilişkin çalışmalara esas olmak üzere yetkili Sendika temsilcileri ile gerekli toplantıların yapılması hususunda” mutabakata varılmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın 04.12.2009 tarihli yazısı çerçevesinde Bakanlıkta yetkili olan Sendikamız Kurum İdari Kurul Temsilcileri ile Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla oluşan Adalet Hizmetleri Tazminatının artırılmasına ilişkin komisyon çalışmalarına başlanılmıştır.
08.12.2009 tarihinde yapılan toplantıya; Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Döndü TAKA ÇINAR, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Fatma BORA KOÇAŞ, İzmir Adliyesinden Selma ŞEN, Bandırma Adliyesinden Levent TANCAN, Ankara Adliyesinden Vildan KESKİN; Adalet Bakanlığı adına Personel Genel Müdürü Birol ERDEM, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi İdris BERBER ve Yunus ÖNAL, İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Tamer TAŞPINAR, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı Ayhan CÜREBAL, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Tahir HIRSLI ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mustafa YAPICI katılmışlardır.
Adalet Bakanlığı personelinin maaşlarının diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personele oranla düşük olduğu ve maaş iyileştirilmesi yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yapılmak üzere toplanılmış olup, 657 sayılı yasada düzenlenmiş zamlar ve fazla mesailerle tam bir iyileştirmenin yapılamayacağı; personele yapılacak maaş iyileştirilmesinin Adalet Hizmetleri Tazminat oranlarının artırılması yoluyla yapılabileceği hususunda karşılıklı mutabakata varılmıştır.
Sendikamız tarafından, 657 sayılı yasanın 152.maddesinin II.Bölümüne ‘Adalet Bakanlığı’ ibaresinin eklenerek, Adalet Bakanlığı Merkez birimlerinde çalışan personelin de Adalet Hizmetleri Tazminatı almasının sağlanması gerektiği ifade edilmiş, Bakanlık yetkililerince önerimiz olumlu karşılanmıştır. Özellikle Zabit Katipleri, Mübaşir, Hizmetli ve İnfaz Koruma Memurları’nın Adalet Hizmetleri Tazminat oranlarında daha yüksek oranda artış yapılarak, dereceler arasındaki farkın kapatılması gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Yine Sendikamız tarafından, Bakanlar Kurulu Kararı ile Adalet Hizmetleri Tazminatının en düşük oranının %100 olarak belirlenmesi ve derecelere kademeli olarak bir artış yapılması önerilmiş, Bakanlık yetkilileri de BKK ile bu oranların artırılabileceği ve diğer kurumların tazminat ve ek ödeme miktarlarına yakın bir artış sağlanabileceği ifade edilmiştir.
Adalet Bakanlığı yetkililerince, Adalet Hizmetleri Tazminatının artırılması yoluyla diğer kurumlara oranla maaş dengesizliğinin giderilmesi için Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminat Oranlarını Tespit Eden Bakanlar Kurulu Kararı’nda Sendikamızın sunduğu talep ve öneriler değerlendirilerek bir taslak hazırlanacağı ve Maliye Bakanlığı’na gönderileceği ifade edilmiştir.
Ayrıca, Bakanlık yetkililerince; 3717 sayılı yasa yerine, Keşif Ücretleri ile ilgili yeni bir yasa taslağı hazırlandığı, Keşif Ücretlerinin Maliye Bakanlığı veznelerine yatırılacağı ve göreve gidenlerin de Genel Bütçeden Yolluk olarak ödenmesinin düzenlendiği tasarının Maliye Bakanlığı’na gönderileceği belirtilmiştir.
3717 sayılı yasa kapsamında 2008/Ekim ayından bu yana banka hesaplarında biriken yaklaşık 53 trilyon TL havuz parasının yukarıda belirtilen yasa tasarısına Geçici Madde olarak eklenerek, fiilen görev yapanlara eşit şekilde dağıtımını düzenleyecek taslak çalışmaların devam ettiğini ifade etmişlerdir.
Diğer yandan Adalet Bakanlığı tarafından; Nöbet izinlerinin kullandırılması ve nöbet sonrası ulaşım sorununun çözümü için Savcılıklara bir yazı yazılarak sorunun çözülebileceği; Sözleşmeli personelin disiplin, atama, görevde yükselme, tayin ve sicil açısından düzenleme yapılmasının ihtiyaç olduğu ve yönetmelik hazırlanacağı ifade edilmiştir.
Sendikamızın değerlendirme ve taleplerine ilişkin dosyası için