25 KASIM 2009?DA UYARI GREVİNDEYDİK?

196

ct0ct =ct170ct ct5ct


ct5ct ct227ct /byk25 Kasım 2009da Konfederasyonumuz KESKin almış olduğu karara uygun olarak örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde 1 gün süreyle Uyarı Grevi Eylemini başarıyla hayata geçirdik.
Büro Emekçileri Sendikası olarak ülke genelinde gayet başarılı bir eyleme imza attığımız için büyük bir mutluluk duyuyor ve bu vesileyle Üye, Temsilci ve Yönetici düzeyindeki tüm Mücadele Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Ülke genelinde okunan Basın Açıklaması Metni ve Şube ve Temsilciliklerimizden gönderilen fotoğraflarla, eylem sonrası açılması olası soruşturmalarda kullanılmak üzere KESK ve KESKe bağlı sendikaların avukatları tarafından hazırlanmış olan Savunma Metinlerine buradan ulaşabilirsiniz.
kckembykÖzgür, eşit, adil bir Türkiye için Türkiye?nin dört bir yanında alanları dolduran on binlerce emekçiye selam olsun. Bugün alanları doldurarak yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe karşı sesini yükselten emekçiler merhaba, kriz nedeniyle işini kaybetmiş, çocuklarına ekmek götüremez hale düşürülmüş işsiz kardeşlerimiz merhaba, açlık sınırının altında bir ücretle vefasızlığa uğramış, yoksulluğa mahkum edilmiş emekliler merhaba, krizin yükü altında ezilen, kredi batağına düşmeye zorlanan esnaflar merhaba, diplomalı işsizlikle terbiye edilmeye çalışılan, yurt ücretini, üniversite haraçlarını ödemekte zorlanan umutsuzluğa, yarınsızlığa alıştırılan gençlerimiz merhaba, bu adaletsiz dünyanın yükünü iki kere taşımak zorunda bırakılan erkek egemenliğinin şiddetiyle yüz yüze yaşam mücadelesi veren kadınlar merhaba. Milliyetçi histeriler karşısında pabuç bırakmayan, halkların eşit, özgür ve adil bir ortamda bir arada yaşaması için çaba gösteren barış güçleri merhaba. Krize karşı 1 yıldır 29 Kasım?da, 15 Şubat?ta, 1 Mayıs?ta, 15 Haziran?da, 6 Ekim?de IMFye karşı meydanları doldurarak ?krizin bedelini ödemeyeceğiz? diye haykıran, toplu sözleşme ve grev hakkının gaspı karşısında direnen kamu emekçileri merhaba. k
kckembykEmek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, mücadelemize her zemin ve koşulda omuz veren, emek dayanışması içinde her zaman yanımızda hissettiğimiz kardeşlerimiz merhaba? k
kckembykBugün Türkiye?nin her yerinde hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bugün Türkiye?de eğitim verilmiyor, temel ulaşım hizmetleri verilmiyor, acil durumlar dışında sağlık hizmeti verilmiyor. Bugün kamu emekçileri yıllardır birikmiş sorunların karşısında hâlâ emekçileri görmeyen, onları sefalete iten, ülkeyi krizden krize sürükleyen neo-liberal politikalara karşı seslerini bir kez daha yükseltiyor. k
kckembykBuradan taleplerimiz karşısında bir duyarsızlık abidesi gibi duran siyasi iktidara sesleniyoruz. 25 Kasım Grevine ülkeyi getiren sizsiniz. Sayın Başbakan, bakın buradan bir kez daha 25 Kasım Grevinin nedenlerini tane tane anlatacağız, iyi kulak verin. k
kckembykYıllardır emekçilerin sorunlarına kulaklarınızı tıkadınız. Emek örgütlerini görmezden geldiniz. Bu ülkenin çalışma yaşamını çağdışı sendika yasalarıyla yönetmekte ısrar ettiniz. Emekçileri işçi memur diye ayırdınız, sözleşmeli, kadrolu, 4B?li 4C?li diye ayırdınız, kurum işçisi, taşeron işçisi diye ayırdınız. Emeği her fırsatta bölmeye çalıştınız. Emekten emekçilerden sakındığınız kaynakları sermayenin emrine verdiniz. k
kckembyk ct0ct =ct158ct ct5ct
kckembykBuradan Siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. 25 Kasım Grevi emekçilerin size yönelik uyarısıdır. Yanlışlığı defalarca kanıtlanmış politikalarınızı terk etmeniz için yapılan bir uyarıdır. 25 Kasım grevi ülkede demokrasi ve barışın sağlanması için ürkek, arkası boş açılımlar yerine cesur ve bütün toplumsal kesimlerin katıldığı somut adımlara ihtiyaç olduğunu size hatırlatmak için yapılmış bir uyarıdır. 25 Kasım Grevi hukuku çiğneyerek engellediğiniz toplu sözleşme ve grev hakkımızı engellemeyi bırakmanız için yapılan bir uyarıdır.25 Kasım Grevi kamu emekçilerinin dayatılmış yüzdelik ücret artışlarına mahkûm eden toplu görüşme uygulamasını terk edip bir ana önce toplu sözleşme masasına oturmanız konusunda bir uyarıdır. k
kckembykAKP iktidarı 25 Kasım grevini iyi değerlendirmelidir. İktidar emekçilerin bu uyarısını da dikkate almaz, hak gasplarına devam eder, sermaye yanlısı politikalarında inat edecek olursa bilmelidir ki, emekçiler için daha geniş ve kapsamlı bir mücadele dönemini başlatacaktır. k
kckembykMücadele edenler her zaman kazanamayabilir, ancak kazananlar daima mücadele edenler olmuştur. k
kckembykYaşasın Mücadelemiz! k
kckembykYaşasın KESK! k
25 Kasım 2009 Uyarı Grevi Savunma Örneği (Sendika Üyesi olanlar için) kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/uyeolanlar.docctbykTıklayınız…kck/abyk
25 Kasım 2009 Uyarı Grevi Savunma Örneği (Sendika Üyesi olmayanlar için) kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/uyeolmayanlar.docctbykTıklayınız…kck/abyk
kckfont color=ctshrpff0000ctbykİLLERDEN GÖRÜNTÜLERkck/fontbyk
kckimg ct0ct =ct142ct

ct250ct /bykkckimg ct0ct =ct145ct

ct290ct /bykkckimg ct0ct =ct187ct

ct300ct /bykkckimg ct0ct =ct210ct

ct280ct /bykct0ct =ct200ct ct5ct

ct5ct ct300ct /byk
 
 
 
 
 
 
 
ct0ct =ct200ct

ct300ct /byk
ct0ct =ct225ct
 
 
 
 
 
 
 
 
ct0ct =ct180ct

ct270ct /byk  ct0ct =ct172ct

ct260ct /byk
 
 
 
 
 
 
kckimg ct0ct =ct218ct

ct260ct /byk
kckimg ct0ct =ct169ct
ct0ct