ADALET BAKANLIĞI EKİM 2009 KURUM İDARİ KURULUNUN ARDINDAN…

218

” ‘0’ =’172′ ‘5’


‘5’ ‘280″>
]Adalet Bakanlığı ile Yetkili Sendika olarak Sendikamız BES arasında yapılan Ekim 2009 Kurum İdari Kurulu Toplantısının ikinci oturumu 27.10.2009 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanlığında 11.30 – 16.45 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Tüm Yargı Sen’den bu yana Yargı Emekçilerinin Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Hak Mücadelesini Fiili ve Meşru bir çizgide yürüten Büro Emekçileri Sendikası olarak Yargı Emekçilerinin Sorunlarını Adalet Bakanlığına iletmek ve çözmek,
Taleplerini gerçekleştirmek amacıyla 27.10.2009 tarihinde bir kez daha Adalet Bakanlığı ve bağlı birimler adına, Yetkili Sendika olarak Kurum İdari Kurulu Toplantısına katıldık.
27.10.2009 tarihinde Yetkili Sendika olarak; Sendikamızı temsilen Ankara, Balıkesir, Bursa ve İzmir Adliyelerinde görev yapmakta olan iki Şube Yöneticimiz ve iki İşyeri Temsilcimizden oluşturduğumuz dört kişilik Adalet Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Heyetimiz, Yargı Emekçilerinin somut Sorun ve Taleplerini saatlerce Adalet Bakanlığı yetkilileriyle tartıştı.
Adalet Bakanlığıyla Sendikamız arasında yürütülen tartışmaların ardında saat 17.30’da Adalet Bakanlığı önünde yapılan bir Kitlesel Basın Açıklamasıyla Kurum İdari Kurulu Toplantısına dair görüşlerimiz Kamuoyuyla paylaşıldı.
Bilindiği üzere; Yargı Emekçilerinin yıllardır birikmiş sorunlarının çözümü için mücadele eden Sendikamız özellikle geçen yıl imzalanan Kurum İdari Kurulu Raporunun ardından Büyükşehir Belediyesi olan kentlerdeki Yargı Emekçilerinin Servis ve/veya Ulaşım Kartı sorununu çözmüş, Yemekhane sorunlarının çözümü konusunda ise mesafe almıştı.
Yargı Emekçilerinin Sorun ve Talepleri için 2006 yılında İzmir’den Ankara’ya yürüyen, 2008 Yılında Samsun’dan başlayıp Ankara’ya ulaşan 4 günlük ‘Yargı’da Adalet Bağımsız Demokratik Türkiye Yürüyüşü’nü gerçekleştiren Sendikamızın bugün yapılmakta olan Kurum İdari Kurulu Toplantısındaki ana gündemlerini ise; Yol Tazminatlarının (Havuz Paraları) tamamının Yargı Emekçilerine eşit ve adil bir biçimde dağıtılması, Adalet Hizmetleri Tazminatının günün koşullarına uygun olarak artırılması ve Merkez/Taşra ayrımı gözetmeksizin tüm Yargı Emekçilerine ödenmesi, Fazla Mesai Ücretlerinin 3 kattan 5 kata çıkartılması, Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin Kadroya alınması, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin Görevde Yükselme olanaklarının yaratılması, Mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçişlerinin sağlanması, tüm Yargı Emekçilerinin Servis, Yemek, Kreş ve Lojman sorunlarının çözülmesi ve Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edilen 3717 sayılı yasanın Yargı Emekçileri lehine eşitlikçi ve adil bir biçimde yeniden düzenlenmesi oluşturmuştur.
Büro Emekçileri Sendikası olarak 2008 yılı Kurum İdari Kurulu Görüşmeleri sırasında gündemleştirdiğimiz Yol Tazminatları (Havuz Paraları) konusunda Maliye Bakanlığının birikmiş olan miktarın Genel Bütçeye aktarılması girişimi Sendikamızın örgütlü faaliyetiyle engellenmiş, ardından konu TBMM gündemine getirilmiştir.
AKP İktidarı Yol Tazminatlarından birikmiş olan tüm paranın ve bahsi geçen yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yasa kapsamında toplanacak olan paraların %50’sinin ‘Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na aktarmayı hedeflemiştir. AKP İktidarının bu girişimi Sendikamızın önderliğinde tüm Yargı Emekçilerinin örgütlü tepkileriyle engellenmiştir.
AKP İktidarı tarafından gündeme getirilen bu Yasa Tasarısı Sendikamızca doğru bulunmamış, bunun üzerine Yargı Emekçilerinin Örgütlü Mücadelesiyle TBMM Komisyonlarında geri çektirilmiş, bunun yerine ‘3717 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi halinde Yargı Emekçileri tarafından halen alınmakta olan Ek Ödemelerin kesilmemesi’ doğrultusunda bir düzenlemenin yasalaşması sağlanmıştır.
Dün tüm Yargı Emekçileri Ankara’da Adalet Bakanlığında yapılan olan Kurum İdari Kurulu Toplantısında çözülmesini istedikleri Sorunlarını ve haklı Taleplerini ülkenin tüm eylem alanlarından Adalet Bakanlığına bildirdiler.
Dün tüm Yargı Emekçileri Ankara’da Adalet Bakanlığında yapılmakta olan Kurum İdari Kurulu Toplantısından Sorunlarının çözümü ve Taleplerinin karşılanması noktasında somut ilerlemelerin sağlanmasını istediler.
Dün Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm Yargı Emekçileri Adalet Bakanlığında sürmekte olan Kurum İdari Kurulu Toplantısında Büro Emekçileri Sendikası Kurum İdari Kurulu Heyeti tarafından ifade edilen taleplerin, bizzat kendi talepleri olduğunu açıkladılar ve bu talepler için Mücadeleyi Yükselteceklerini beyan ettiler.
Dün Adalet Bakanlığınca somut adımların atılmaması, 25 Kasım 2009’a kadar Yargı Emekçilerinin Sorunlarının çözümü ve Taleplerinin Kazanılması noktasında olumlu gelişmelerin olmaması halinde, ülke genelinde tüm Kamu Emekçileriyle birlikte Yargı Emekçilerinin de 25 Kasım 2009 tarihinde 1 gün Uyarı Grevi yapacaklarını ilan ettiler.
Adalet Bakanlığı ile Sendikamız arasında yapılan ve saatler süren Kurum İdari Kurulu Toplantısının ardından aşağıda sunulan bilgi notundaki hususlar ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Bugünden sonraki görevimiz 25 Kasım 2009’da ülkenin dört bir yanındaki tüm Adliyelerde tüm Kamu Emekçileri ile birlikte Toplusözleşme ve Grev Hakkımız için 1 günlük Uyarı Grevini en başarılı bir biçimde hayata geçirmektir.
Geçmişten günümüze Yargı Emekçilerinin Mücadele Örgütü olan Büro Emekçileri Sendikası olarak; tüm Yargı Emekçilerini Büro Emekçileri Sendikası çatısı altında Örgütlenmeye ve Haklı Taleplerimizi gerçekleştirmek üzere 25 Kasım 2009’da bir günlük Uyarı Grevine katılmaya ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bilgi Notu İçin