İŞKUR’DA ADALET İSTİYORUZ!

198

” ‘0’ ‘5’


‘5″>
]Bugün ülke genelinde İŞKUR binaları önünde, Ankara’da İŞKUR Genel Müdürlüğü önünde İŞKUR emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini yaptığımız kitlesel basın açıklamalarıyla ifade ettik.
İŞKUR Yönetiminin Yargı kararlarına rağmen sürdürdüğü hukuksuzlukları, hala sürdürülen siyasi kadrolaşma girişimlerini, İŞKUR emekçilerinin sorun ve taleplerini kamuoyuyla paylaştık.
Buradan İŞKUR Yönetimini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını göreve çağırıyoruz; İŞKUR Emekçilerinin sesine kulak verin…
Yapılan Basın Açıklaması:
BASINA VE KAMUOYUNA
Değerli Basın Emekçileri, değerli Mücadele Arkadaşlarım. Bugün ülke çapında İŞKUR Binaları önünde İŞKUR Emekçilerinin Sorunlarının çözülmesi ve Taleplerinin Karşılanması için Kitlesel Basın Açıklamaları yapıyoruz.
Bugün bizler de, Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi olarak İŞKUR Genel Müdürlüğü önünde İŞKUR Emekçilerinin Sorunları ve Taleplerini kitlesel bir biçimde ifade etmek için bir araya geldik, tüm İŞKUR Emekçilerini ortak Sorun ve Talepleri etrafında birleştirdik.
HAKSIZLIKLARA KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM!
AKP Hükümetinin çıkartmış olduğu krize yönelik önlem paketleriyle sermaye kesimine kaynak aktarılırken, fatura işçi ve emekçilere kesilmekte, Kamu Emekçilerine yüzdelik sefalet zamları önerilirken, her gün tüketim maddelerine yapılan zamlarla alım gücümüz git gide geriletilmektedir.
İşçilerden kesilen paralarla oluşturulan İşsizlik Fonu patronların yağmasına açılırken, işçiler işten atılmakta, yoksulluk her geçen gün biraz daha biz emekçileri vurmaktadır.
Kendisine dokunulduğunda demokrat kesilen AKP Hükümeti, sıra işçi ve emekçilere gelince her türlü hukuksuz ve anti demokratik uygulamalarına devam etmektedir.
AKP iktidarınca Liyakat ve Kariyer ilkeleri bir tarafa bırakılarak bütün kurumlarda pervasızca siyasi kadrolaşma yapılmakta, kadrolaşmaya karşı alınan yargı kararları ya uygulanmamakta, ya da uygulanmak zorunda kalındığında yargı kararlarına karşı hile yoluna gidilerek, bu kararları boşa çıkartan tutumlar takınılmaktadır.
” ‘0’ =’225′ ‘5’

‘5’ ‘300″>
]YARGI KARARLARI HİÇE SAYILIYOR!
Sendikamızın açtığı dava sonucunda; Eğitim Uzmanı, Uzman, Şef vb. kadrolarda bulunanların sınavsız olarak İl Müdür Yardımcılığına atanmalarının önünü açan 8 Temmuz 2005 tarihli ‘Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin yürütmesi, Danıştay 2. Dairesi tarafından 17.03.2006 tarihinde oybirliği ile durdurulmuştur.
Ancak idare, yürütmenin durdurulduğu tarihe kadar, yönetmelik hükümlerine dayanarak Şef, Eğitim Uzmanı vb. kadrolardaki 16 kişinin İl Müdür Yardımcısı olarak atamalarını yapmıştır.
İdare, tüm bunları yaparken, hukuku, idarenin hiyerarşik yapılanmasını, liyakat ve kariyer ilkelerini yok saymış, yapılan hiçbir uyarıyı da dikkate almamıştır.
Sendikamız, hukuka, adalete, eşitliğe aykırı bu idari tasarruflar karşısında yılmadan mücadelesine devam etmiş, İdare Mahkemesine dava açmak suretiyle, tüm atamalar için yürütmeyi durdurma kararı alınmasını sağlayarak, yapılan tüm atamaların geçerliliğini hukuken ortadan kaldırmıştır.
Tüm bunlara karşın İŞKUR yöneticileri, yetkili yargı mercileri tarafından verilen mahkeme kararı uyarınca eski kadrolarına dönmek zorunda kalanları kurtarma çabasına girmiştir.
Açık mahkeme kararına rağmen, yargı kararı gereğince eski görev unvanı olan Şef kadrosuna atanan Gaziantep İl Müdürü Besim EVİZ’in mahkeme kararları zorlanarak önce Gaziantep Şahinbey Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak geçişi sağlanmış, kısa bir süre sonra da İl Müdür Yardımcısı olarak yeniden İl Müdürlüğüne ataması yapılmıştır.
Mahkeme kararı sonucunda eski görevlerine döndürülen diğer kişilerin de bu şekilde yargı kararı öncesinde, hukuka uygun olmayan bir biçimde atandıkları görevlere ‘yeniden’ atanmaları için çabaların devam ettiği herkes tarafından bilinmektedir.
İdare 2005 yılından bu yana yapmış olduğumuz tüm uyarıları görmezden gelmiş, 10 Temmuz 2009’da İŞKUR Genel Müdürüyle yaptığımız görüşme de dahil olmak üzere, tüm iyi niyetli girişimlerimizi boşa çıkartmaya uğraşmış, yasaları keyfiyetle uygulamaya devam etmiş ve açıkça hukuku ayaklar altına alan tutumundan vazgeçmemiştir.
İdarenin hukuku yok sayan bu uygulamalarına karşı örgütsel ve hukuksal mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yargı kararına rağmen, çeşitli yol ve yöntemlerle, haksız ve hukuka aykırı bir tutumla bu kişileri makam koltuklarında tutmaya çalışan idarenin ‘kanuna karşı hilelerini’ boşa çıkartacağız.
Sendikamız, işlem tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılıncaya kadar bu konudaki hukuki mücadelesini sürdürecektir.
BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ! ” ‘0’ ‘5’

‘5″>

Tüm bu süreç içerisinde bu adaletsiz uygulamadan yararlanan bazı kişiler, Sendikamıza ve üyelerimize yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunmaktan da geri kalmamışlardır.
Gerek Sendikamıza, gerekse üyelerimize karşı hakaret eden ve/veya tehdit savuranlarla ilgili olarak ta yargı süreci başlatılmış olup, ilgililer yargı önünde hesap vereceklerdir.
İŞKUR EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!
Büro Emekçileri Sendikası olarak; dün olduğu gibi, bugün de İŞKUR Emekçileri arasında ayrım yapmadan, özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili Taleplerinin savunucusu ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.
– İŞKUR’da ve tüm Kamu İşyerlerinde Yargı Kararlarını hiçe sayan siyasi kadrolaşma girişimlerine son verilsin.
– Ek ödemeler konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile İŞKUR arasındaki farkın ortadan kaldırılması sağlansın. İŞKUR çalışanlarının Ek Ödeme oranları yükseltilsin ve Emekli Aylıklarına eklenmesi için gereken yasal düzenleme yapılsın.
– Tüm İŞKUR personelinin çalışma koşulları iyileştirilsin.
– Özellikle iş yükü fazla olan birimlerde fazla mesai ücretlerinin diğer kurumlar emsal alınarak aynı oranda ve miktarda, hakkaniyetle ödenmesi sağlansın.
– İŞKUR’da Sözleşmeli Personel olarak çalışan tüm emekçiler kadroya geçirilsin.
– Bursa, Eskişehir, İstanbul ve Konya’da bulunan ve yasal gereklilikler bile yerine getirilmeksizin, sadece ve sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının sözlü talimatıyla kapatılan İŞKUR Misafirhaneleri açılsın, İŞKUR Emekçilerinin hizmetine sunulsun.
” ‘0’

]TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASI İÇİN ALANLARDAYIZ!
Bizler bugün, Büro Emekçileri Sendikası olarak İŞKUR Emekçilerinin haklı taleplerini görmezden gelen İŞKUR Yönetim Kuruluna ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına buradan çağrıda bulunuyoruz.
Büro Emekçileri Sendikası olarak; İŞKUR Emekçilerinin Sorunlarının çözümü ve Taleplerinin karşılanması konusunda 25 Kasım 2009’a kadar somut adımların atılmasını talep ediyor, bu konuda gereken adımların atılmaması halinde 25 Kasım 2009 tarihinde 1 günlük Uyarı Grevi yapacağımızı ilan ediyoruz.
Geçmişten günümüze İŞKUR Emekçilerinin Mücadele Örgütü olan Büro Emekçileri Sendikası olarak; tüm İŞKUR Emekçilerini Büro Emekçileri Sendikası çatısı altında Örgütlenmeye ve Haklı Taleplerimizi gerçekleştirmek üzere birlikte Mücadele etmeye çağırıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU