ADALET BAKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK…

203

” ‘0’ =’160′ ‘5’


‘5’ ‘213″>
]Bugün ülkemizin dört bir yanındaki tüm Adliyeler önünde yüzlerce Yargı Emekçisinin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yaptık.
Bugün ülkemizin her tarafından Adalet Bakanlığına Yargı Emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini içeren binlerce dilekçe gönderdik.
Bugün Ankara’da Yargı Emekçilerinin sorunlarını çözmeyen, taleplerini görmezden gelen adalet Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Bugün Ankara Adliyesi önünde; 27 Ekim 2009 tarihinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı Kurumİdari Kurulu Toplantısından somut ve umut verici sonuçların çıkmaması halinde, 25 Kasım 2009 tarihinde 1 günlük Uyarı Grevi eylemini tüm Kamu Emekçileriyle birlikte hayata geçireceğimizi ilan ettik.
Geçmişten günümüze; Yargı Emekçilerinin mücadele örgütü olan Büro  Emekçileri Sendikası olarak, tüm Yargı Emekçilerini Büro Emekçileri Sendikası çatısı altında örgütlenmeye ve haklı taleplerimizi gerçekleştirmek üzere birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.” ‘0’ ‘5’

‘5″>

Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması metni aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
Değerli Basın Emekçileri; değerli Mücadele Arkadaşlarım, Tüm Yargı Sen’den bu yana Yargı Emekçilerinin Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Hak Mücadelesini Fiili ve Meşru bir çizgide yürüten Büro Emekçileri Sendikası olarak bu yıl da Yargı Emekçilerinin Sorunlarını Adalet Bakanlığına iletmek ve çözmek, Taleplerini gerçekleştirmek amacıyla bir kez daha Adalet Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantılarına katılıyoruz.
Yargı Emekçilerinin yıllardır birikmiş sorunlarının çözümü için mücadele eden Sendikamız özellikle geçen yıl imzalanan Kurum İdari Kurulu Raporunun ardından Büyükşehir Belediyesi olan kentlerdeki Yargı Emekçilerinin Servis ve/veya Ulaşım Kartı sorununu çözmüş, Yemekhane sorunlarının çözümü konusunda ise mesafe almıştır.
” ‘0’ =’196′ ‘5’

‘5’ ‘200″>
]Yargı Emekçilerinin Sorun ve Talepleri için 2006 yılında İzmir’den Ankara’ya yürüyen, 2008 Yılında Samsun’dan başlayıp Ankara’ya ulaşan 4 günlük ‘Yargı’da Adalet Bağımsız Demokratik Türkiye Yürüyüşü’nü gerçekleştiren Sendikamızın bu yıl yapılacak olan Kurum İdari Kurulu Toplantılarındaki ana gündemlerini ise; Yol Tazminatlarının (Havuz Paraları) tamamının Yargı Emekçilerine eşit ve adil bir biçimde dağıtılması, Adalet Hizmetleri Tazminatının günün koşullarına uygun olarak artırılması ve Merkez/Taşra ayrımı gözetmeksizin tüm Yargı Emekçilerine ödenmesi, Fazla Mesai Ücretlerinin 3 kattan 5 kata çıkartılması, Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin Kadroya alınması, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin Görevde Yükselme olanaklarının yaratılması, Mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçişlerinin sağlanması, tüm Yargı Emekçilerinin Servis, Yemek, Kreş ve Lojman sorunlarının çözülmesi ve Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edilen 3717 sayılı yasanın Yargı Emekçileri lehine eşitlikçi ve adil bir biçimde yeniden düzenlenmesi oluşturmaktadır.
Böylesine yoğun gündemlerle Kurum İdari Kurulu görüşmelerinin yapıldığı/yapılacağı bir dönemde, Yargı Emekçilerinin yıllardır birikmiş Sorunlarının çözümü ve Taleplerinin hayata geçirilebilmesi için büyük bir güce sahip olunması gerektiği açıktır. Bu güç Yargı Emekçilerinin Örgütlü ve Birleşik Mücadele gücüdür. ” ‘0’ ‘5’

‘5″>

Yargı Emekçileri için gün bugün, an bu andır. Aslolan Yargı Emekçilerinin Taleplerinin yaşam bulması ve Sorunlarının çözümü konusunda somut ilerlemelerin sağlanmasıdır.
Büro Emekçileri Sendikası olarak; örgütlü ya da örgütsüz tüm Yargı Emekçilerini kendi Sorun ve Talepleri etrafında örgütlenmeye ve birlikte Mücadele etmeye çağırıyoruz.
Aksi takdirde, yıllardır birikmiş olan sorunların üstesinden gelmek ya da haklı taleplerin gerçekleşmesini sağlamak alabildiğine güçleşecektir.
Fiili ve Meşru bir Mücadele Geleneğine sahip olan ve Mücadele Hattını Büro Emekçilerinin gerçek Sorun ve Talepleri üzerinden belirleyen Büro Emekçileri Sendikasının öncelikli gündemi, her zaman Büro Emekçilerinin Sorun ve Taleplerinden oluşan gündemlerle oluşturulmuştur.
2008 yılı Kurum İdari Kurulu Görüşmeleri sırasında gündemleştirdiğimiz Yol Tazminatları (Havuz Paraları) konusunda Maliye Bakanlığının birikmiş olan miktarın Genel Bütçeye aktarılması girişimi Sendikamızın örgütlü faaliyetiyle engellenmiş, ardından konu TBMM gündemine getirilmiştir.
” ‘0’ ‘5’

‘5″>
]Ancak AKP İktidarı tarafından gündeme getirilen bu konu Sendikamız açısından doğru bulunmamış, bunun üzerine Yargı Emekçilerinin Örgütlü Mücadelesiyle TBMM Komisyonlarında geri çektirilmiş, bunun yerine ‘3717 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi halinde Yargı Emekçileri tarafından halen alınmakta olan Ek Ödemelerin kesilmemesi’ doğrultusunda bir düzenlemenin yasalaşması sağlanmıştır.
AKP İktidarı Yol Tazminatlarından birikmiş olan tüm paranın ve bahsi geçen yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yasa kapsamında toplanacak olan paraların %50’sinin ‘Ceza İnfaz Kurumları ve ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na aktarmayı hedeflemiştir. AKP İktidarının bu girişimi Sendikamızın önderliğinde tüm Yargı Emekçilerinin örgütlü tepkileriyle engellenmiştir.
Şimdi sıra; başta Yol Tazminatları (Havuz Paraları) olmak üzere, Yargı Emekçilerinin Sorunlarının çözümü ve Taleplerinin yaşam bulması konusunda somut adımların atılmasındadır.
Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki Yargı Emekçileri bulundukları yerlerden yukarıda ifade edilen talepleri içeren Dilekçe Metinlerini Adalet Bakanlığına iletiyorlar.
Bugün tüm Yargı Emekçileri 27 Ekim 2009 tarihinde yapılacak olan Kurum İdari Kurulu Toplantısında çözülmesini istedikleri Sorunlarını ve haklı Taleplerini Adalet Bakanlığına bildiriyorlar. ” ‘0’ ‘5’

‘5″>

Bizler de bugün, Büro Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu olarak Yargı Emekçilerinin haklı taleplerini görmezden gelen Adalet Bakanı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda bulunuyoruz.
Sendikaların hangi kurumlarda Yetkili olduğunun tespit edildiği 2009 yılı Mayıs ayı sonunda Adalet Bakanlığındaki Yetkimizi elimizden alarak Türk Büro Sen’e verebilmek için bürokratları aracılığıyla elinden geleni yapan Adalet Bakanı hakkında Suç Duyurusunda bulunuyoruz.
Yürüttüğümüz Fiili ve Meşru Mücadeleden rahatsız olduğu için, Kamuoyunca Havuz Parası olarak ta bilinen Yol Tazminatları konusuna dair söylediğimiz sözlerden ve yaptığımız eylem ve etkinliklerden hoşnut olmadığı için, Hizmetlilerin, Mübaşirlerin, Zabıt Katiplerinin velhasıl tüm Yargı Emekçilerinin hakkını savunduğumuz için Adalet Bakanlığındaki Yetkimizi kendilerine daha yakın ve daha uysal olduğunu düşündükleri Türk Büro Sen’e vermek için çırpınanların tespit edilmesini ısrarla talep ediyoruz.
Yıllardır Kurum İdari Kurulu toplantılarında Yargı Emekçileri lehine yapacaklarını ifade ettikleri ve altına imza attıkları hususları yerine getirmeyen Adalet Bakanı hakkında Suç Duyurusunda bulunuyoruz.
” ‘0’ ‘5’

]15.09.2009 tarihi itibarıyla Adalet Bakanlığında göreve başlayan 4/B statüsündeki 3000 personelin Türk Büro Sen’e üye olmalarını sağlamak için bu kişilerle ilgili tüm bilgileri Türk Büro Sen’e veren (http://www.turkburosen.org.tr/modules.php’name=News&file=article&sid=2044) (http://www.turkburosen.org.tr/sifrele.asp) ve onların internet sitesinden sadece Türk Büro Sen Şube ve Temsilcilik yöneticilerinin edinebileceği şekilde yayınlanmasına göz yuman Adalet Bakanı hakkında Suç Duyurusunda bulunuyoruz.
Adalet Bakanlığında Türk Büro Sen’in Yetkili olabilmesi elinden geleni yapan Adalet Bakanı ve ona bağlı bürokrat ve memurların bu tutumlarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını Basın ve Medya Kuruluşlarının önünde talep ediyoruz.
Bugün Yargı Emekçileri ülkemizin dört bir yanında hakları ve gelecekleri için Adliye Binaları önünde Kitlesel Basın Açıklamaları yapıyorlar. ” ‘0’ ‘5’

‘5″>

Bugün Yargı Emekçileri bir kez daha Adalet Bakanlığına seslerini duyurma çabasındalar.
Tüm Yargı Emekçileri 27 Ekim 2009 tarihinde yapılacak olan Kurum İdari Kurulu Toplantısında Sorunlarının çözümü ve Taleplerinin karşılanmasını talep ediyorlar.
27 Ekim 2009’da Adalet Bakanlığınca somut adımların atılmaması, 25 Kasım 2009’a kadar Yargı Emekçilerinin Sorunlarının çözümü ve Taleplerinin Kazanılması noktasında gelişmelerin olmaması halinde 25 Kasım 2009 tarihinde 1 gün Uyarı Grevi yapacaklarını daha şimdiden ilan ediyorlar.
Geçmişten günümüze Yargı Emekçilerinin Mücadele Örgütü olan Büro Emekçileri Sendikası olarak; tüm Yargı Emekçilerini Büro Emekçileri Sendikası çatısı altında Örgütlenmeye ve Haklı Taleplerimizi gerçekleştirmek üzere birlikte Mücadele etmeye çağırıyoruz.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN BES!
YAŞASIN KESK!

Suç Duyurusu İçin [kck]a href=’http://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/sucduyurusu.doc'[byk]Tıklayınız… [kck]/a[byk
Basın Açıklamasının Word Hali İçin [kck]a href=’http://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/14102009basin.doc'[byk]Tıklayınız… [kck]/a[byk