SENDİKAMIZ [ct]ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEK HASTALIKLARINA[ct] YÖNELİK ÇALIŞMALARI BAŞLATTI…

237

ct0ct =ct175ct ct5ct


ct5ct ct270ct /bykSendikamız, Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu ve Üniversitelerin Halk Sağlığı Bölümü ile birlikte İşyeri Çalışma Koşulları ve Meslek Hastalıkları konusunda çalışmalarına başlamıştır.
Bütünlüklü olarak Büro işkolunun tamamında ve tüm illerde yürütülecek çalışmanın esasını;
1- Büro emekçilerinin “sağlık ve güvenlik” durumunun anket, gözlem vb yöntemlerle tespit edilmesi,
2- Tehlikeye Karşı Farkındalık Yaratılmasına Yönelik Çalışmalar (Eğitim Çalışmaları)
3- Çalışma Koşulları, Sorunları Tanımlama, Nedenleri ve Çözüm Yolları
Üzerine yapılacak çalışmalar oluşturacaktır.
Çalışma uzun soluklu ve işyerlerini esas alan bir çalışma olacaktır. Çalışmanın ilk etabı Ankarada Şubelerimizin işyeri temsilcilerine (belirli sayıda) yönelik Eğitim Çalışmasıyla başlatılmıştır. Eylül ayında tüm il ve işyerlerimizde anket çalışmasıyla durum tespit çalışmaları yapılacak ve eğitim çalışmaları ile devam edilecektir.
“ÇALIŞMA KOŞULLARI VE MESLEK HASTALIKLARINA” YÖNELİK İLK EĞİTİM ÇALIŞMASI ANKARA ŞUBELERİMİZİN İŞYERİ TEMSİLCİLERİYLE YAPILDI ct0ct =ct203ct ct5ct

ct5ct ct280ct /byk
11 Temmuz 2009 tarihinde, saat 14.00- 17.15 arasında Ankara Şubelerimizce belirlenen 30 işyeri Temsilcisi arkadaşımızla 3 oturumluk bir “eğitim çalışması” gerçekleştirilmiş, Eğitime, Şube ve Genel Merkez Yöneticilerimiz de katılmıştır.
Birinci oturumda, Dr. Levent Koşar tarafından, “SAĞLIKLI EMEK” ve Kamu Çalışanlarının Sağlık ve Güvenliğinin Önemi üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirilmiştir.
İkinci oturumda, Dr. Celal Emiroğlu; Kamu Çalışanlarının Güvenliğine Yönelik Mevzuata Dair Bilgilendirmelerde bulunmuştur.
Üçüncü oturumda ise, Dr. Arif Müezzinoğlu tarafından Çalışanın Sağlığı Açısından Tehlike ve Risk konularında ayrıntılı bir sunum yapılmıştır. Sunumların ardın katılımcılarla birlikte çalışmaya dair değerlendirme yapılmıştır.