KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ?

224


Merkez Yönetim Kurulumuz, almış olduğu Karar çerçevesinde, 8 Haziran 2009 tarihinde bütünlüklü olarak Diyarbakıra gitmiştir.
KESK Basın Yayın Sekreteri Hüseyin GÖLPUNARda Merkez Yönetim Kurulumuzla birlikte Diyarbakıra gelerek yürütülen Eylem ve Etkinliklere KESK’i temsilen katılmıştır.
Bilindiği üzere; Diyarbakır Şube Başkanımızın Yozgat’ın Sarıkaya İlçesine sürgün edilmesi girişimiyle birlikte olay, Merkez Yönetim Kurulumuz ve KESK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına iletilmiş,
Gelir İdaresi Başkanı Mehmet KİLCİ ile KESK Genel Sekreteri, Genel Başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulumuzun katılımıyla oluşan bir Heyet görüşmelerde bulunmuş, bu görüşmenin ardından dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Genel Başkanımız TBMMde bir görüşme yapmış, bu görüşmenin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarına detaylı bir Dosya sunulmuştur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan Dosyada Şube Başkanlarımızın sürgün edilmesi konusuna vurgu yapılarak bu ve benzer işlemlerin geri alınması talep edilmiş, bu girişimlerin ardından da olay Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa, Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO), Üyesi bulunduğumuz PSI ve EPSUya iletilmiştir.
Merkez Yönetim Kurulumuzun almış olduğu Kararlar çerçevesinde, ilk olarak 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü Genel Merkezimizde bir Basın Toplantısı yapılarak “Baskı, Sürgün ve Soruşturmalara Karşı Eylem Programımız” kamuoyuna açıklanmıştır.


27 Mayıs 2009 tarihinde Genel Merkezimizde yapılan Basın Toplantısının ardından tüm Şube ve Temsilciliklerimizce TBMM Başkanlığına, Başbakanlığa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına yönelik olarak Faks Eylemleri hayata geçirilmiş, 4 Haziran 2009da Ankara?da Gelir İdaresi Başkanlığı önünde, 5 Haziran 2009 tarihinde tüm illerde Vergi Dairesi Başkanlıkları veya İl Defterdarlıkları önünde Kitlesel Basın Açıklamaları yapılmıştır.
8 Haziran 2009 Pazartesi günü Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır Defterdarlığına bağlı tüm işyerleri Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Şube Yöneticilerimizle birlikte gezilerek tüm Büro Emekçileri 9 Haziran 2009 tarihinde Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yapılacak olan Oturma Eylemine ve Kitlesel Basın Açıklamasına katılmaya çağırılmıştır.
İşyeri ziyaretleri sırasında, Gelir İdaresi Başkanlığınca Diyarbakır Şube Başkanımızın Yozgatın Sarıkaya İlçesine sürgün edilmesinin haksız ve hukuka aykırı bir uygulama olduğu vurgulanmış, son dönemlerde KESK ve KESKe bağlı Sendikalara yönelik olarak yapılan Baskı ve Operasyonların esasen KESKin mücadelesine bölmek, KESKi zaafa uğratmak ve KESKin Kamu Emekçileri nezdindeki güvenilirliğini zedelemek amacıyla yapıldığı ifade edilmiştir.
Diyarbakır Şube Başkanımıza yönelik sürgün uygulamasının Ulusal ve Uluslararası Hukuka, Anayasamızın 90. maddesine ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa aykırı olduğu gezilen tüm işyerlerinde açıklanmış ve bu konuda Emekçilerin Birliğine, Halkların Kardeşliğine duyulan ihtiyacın bilince çıkartılması amaçlanmıştır.
Tüm yasal ve hukuki engellere rağmen Diyarbakır Şube Başkanımızın sürgün edilmesi, aslında BESe yönelik bir tutumdur ve bu tutum karşısında Fiili ve Meşru Mücadele hattımız güçlendirilerek bütünlüklü olarak Mücadelemiz yükseltilecektir.
9 Haziran 2009 Pazartesi günü daha önceden planlandığı gibi Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı önünde Merkez Yönetim Kurulumuzun katılıyla yarım gün süreyle Temsili Oturma Eylemi yapılmıştır.


Oturma Eyleminin sürdüğü sıralarda KESK ve BES Merkez Yöneticileri ile Diyarbakır Şube Yönetim Kurulumuzdan oluşan 6 kişilik bir Heyet, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanının izinli olması nedeniyle Vergi Dairesi Başkan Vekili ile görüşerek, Şube Başkanımızın sürgünü ile ilgili evrakın kendisine tebliğ edilmemesini, aynı zamanda Gelir Uzmanı olan Şube Başkanımızın ailevi, sosyal ve sendikal konumu ile hizmetine duyulan ihtiyaç nedeniyle Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığının bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı yazarak taraf olmasını talep etmiştir. Böylesi bir girişimin İş Barışına katkı sunacağının altı çizilmiştir.
Diyarbakır Vergi Dairesi Başkan Vekili de, Heyetimize, kendisine iletilen taleplerimizi Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanına ileteceğini bildirmiştir.
Sorunun çözümü konusunda kendilerinin de katkı sunma çabasında bulunmaya çalışacaklarını ifade eden Başkan Vekilinin Heyetimize ifade etmiş olduğu sözler, saat 12.00 sularında başlayan Kitlesel Basın Açıklaması öncesinde eyleme katılan tüm kişi ve Kurum Temsilcileri önünde, Genel Başkanımız tarafından Basına ve Kamuoyuna açıklanmıştır.
Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yapılan Kitlesel Basın Açıklamasına tüm işyerlerinden katılım sağlanmış, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu ve Diyarbakır Demokrasi Platformu başta olmak üzere Diyarbakır?daki tüm Emek ve Demokrasi Güçleri eylemimize destek sunmuşlardır.
Kitlesel Basın Açıklamasının ardından Diyarbakır Şubemize giden Üye ve Temsilcilerimiz, Şubemizde öğlen yemeği yemiş ve ardından Şubemiz tarafından planlanan ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Akşam saat 18.00?da Diyarbakır Parkorman?da toplanan Kamu Emekçileri ile birlikte AKP Diyarbakır İl Başkanlığına yürünmüş ve AKP İl Başkanlığı önüne Siyah Çelenk konulmuştur. Burada yapılan Basın Açıklamasında ilk olarak KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü, ardından Genel Başkanımız ve KESK MYK Üyesi ile son olarak Diyarbakır Şube Başkanımız tarafından açıklamalarda bulunulmuştur.


Basın Açıklaması Metni:
kckembykBugün Büro Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu olarak Diyarbakır?dayız. Bugün Diyarbakır Şube Başkanımıza yönelik sürgün tehdidi karşısında örgütsel dayanışma ve sahiplenme amacıyla Diyarbakır?da bulunuyoruz. k
kckembykBugün Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜLe sahip çıkmak, Kamu Emekçileri Mücadelesinin yaratmış olduğu Fiili ve Meşru Mücadele geleneğine ve Sendikamıza sahip çıkmaktır. k
kckembykMehmet Sabri GÜLe sahip çıkmak, Mücadeleye ve Barışa sahip çıkmak demektir. Bugün Diyarbakırda tüm Emek ve Demokrasi güçleriyle birlikte tüm Türkiyeye ilan ediyoruz. Mehmet Sabri GÜL yalnız değildir. k
kckembykŞube Başkanımız sadece ve sadece Emekten, Barıştan, Kardeşlikten, Eşitlikten, Özgürlükten, Adaletten ve Kürt Sorununun Demokratik Barışçıl yöntemlerle çözümünden yana olduğu için Yozgat?a sürgün edilmiştir. Onun için Diyarbakır Şube Başkanımıza sahip çıkmak, aynı zaman da Demokrasiye ve Barışa da sahip çıkmak demektir. k
kckembykBilindiği gibi, KESK?in tarihi Kamu Emekçilerinin Grevli Toplu İş Sözleşmeli Sendikal Hak Mücadelesinin de tarihidir. Bu tarih aynı zamanda Kamu Emekçilerine yönelik Baskı Sürgün ve Soruşturmaların tarihi olarak ta bilinir. k
kckembykKamu Emekçilerinin, Eşitlik, Özgürlük, Barış, Kardeşlik ve Adalet talebi her dönem iktidarların şimşeklerini üzerine çekmiş ve her hükümet döneminde KESKe ve KESKe bağlı Sendikaların Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak çeşitli Cezalandırma Yöntemleri uygulanmış, Kamu Emekçileri Mücadelesi Sürgünlerle, Soruşturmalarla, Yargılamalarla engellenmeye çalışılmıştır. k


KESKe ve KESKe bağlı sendikalara yönelik Baskı ve Karalama Kampanyaları Kamu Emekçilerinin KESK?e olan güvenini zedelemek, KESKin gücünü bölmek ve KESK?i yıpratmak amacıyla yapılmaktadır. k
kckembykÇünkü, Halkın ve Emekçilerin aleyhine onlarca düzenlemenin TBMM?ye getirildiği bir dönemde, bu düzenlemelere karşı mücadele edecek önemli ve büyük bir örgüt olan KESK zaafa düşürülmek istenmektedir. k
kckembykBilinmelidir ki, bunu başaramayacaklar. Ne KESK?i zaafa uğratabilecekler, ne de KESK ve KESK?e bağlı Sendikaların Mücadelelerinden geri adım atmalarını sağlayabilecekler. k
kckembykBizler, bir Emek örgütünün, bir Mücadele örgütünün, bir Sınıf örgütünün üyeleri olarak buna izin vermeyeceğiz. KESK?i ve KESK?e bağlı Sendikalarımızı yıpratmak için yıllardır Karalama Kampanyaları düzenleyenler bilsinler ki, KESK bu ülkenin en önemli Emek Örgütüdür. Emek ve Demokrasi Mücadelesinin en önemli bileşenlerindendir. KESK?in mücadelesi, ülkemizdeki tüm Emek ve Demokrasi Güçlerinin mücadelesidir. k
kckembykBilindiği üzere, Kamu Emekçilerinin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Sendikalarımızın, faaliyetlerini serbestçe yürütebilmeleri için Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelerde kimi güvenceler mevcuttur. k
kckembykBuna rağmen, Sendikal görevini yerine getiren Şube Başkanı ve İşyeri Temsilcilerimiz sık sık Adli Kovuşturma ve İdari Soruşturmalara maruz bırakılmaktadır. Yöneticilerimize ve Temsilcilerimize yönelik Baskı, Ceza ve Sürgünlerin giderek yoğunlaştırılması, tüm çalışanlar tarafından endişe ve tepkiyle karşılanmaktadır. k
kckembykAnayasal Güvencelere, Uluslararası Anlaşmalara, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında sayılan Yasal Güvencelere rağmen, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı, hukuk tanımaz tavrını sürdürmeye devam etmektedir. k
kckembykSon birkaç ay içerisinde Sendikal pozisyonları gereği sürdürdükleri faaliyetleri nedeniyle, Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN Yozgat Kadışehrine, İzmir Şube Sekreterimiz Zeynep ÇETİN İzmir?in Menderes ilçesine; son olarak da Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL Yozgat?a sürgün edilmiştir.

k
kckembykİzmir Şube Başkanımız Ramis SAĞLAM, Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN, Mersin Şube Başkanımız Yusuf KAYA, Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL, İzmir Şube Sekreterimiz Zeynep ÇETİN ile Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşe ŞİMŞEK başta olmak üzere birçok Üye ve Yöneticimiz ?Sendikal Faaliyetleri? nedeniyle ?Disiplin Cezası ile cezalandırılmıştır. k
kckembykBursa Vergi Dairesi Başkanlığı personeli olan İşyeri Temsilcilerimizin ve Üyelerimizin istemleri dışında atamaları yapılmış, birçok Üye ve Temsilcimiz İzmir Disiplin Cezaları ile cezalandırılmıştır. k
kckembykŞube Başkanlarımız, Yöneticilerimiz ve İşyeri Temsilcilerimiz, bulundukları sendikal görevleri gereği olarak yaptıkları Basın Açıklamalarından ya da Sendikanın aldığı karar doğrultusunda bir eylemi örgütlediklerinden veya bir eyleme katıldıklarından dolayı Adli Kovuşturma ve/veya İdari Soruşturmaya maruz kalmaktadır. k
kckembykSon olarak, Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜLün beş ayrı Disiplin Cezası ile cezalandırılması ve bu cezalar yetmezmiş gibi Yozgat Defterdarlığı?na Sürgün edilmesi insan haklarına aykırı, haksız ve hukuksuz bir uygulamadır. k
kckembykDiyarbakır Şube Başkanımıza yönelik olarak yapılan hukuksuz işlem sadece Disiplin Cezası verilmek suretiyle tamamlanmamış, Yozgat?a Sürgün edilerek ailesinden ve sosyal çevresinden uzaklaştırılması ile Sendikal Mücadeleden kopartılması hedeflenmiştir. k
kckembyk4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu?nun 18. maddesinde belirtilen “Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin Görev Yerlerinin Değiştirilemeyeceği” hükmüne rağmen yapılan bu atamaların ve çifte cezalandırmaların “Keyfi Gerekçelere” dayandığı ve hukuka aykırı olduğu açıktır. k


Bugün Diyarbakır?dayız. Bugün, Örgütlü Mücadelemize, Mücadele Arkadaşımıza, Barışa, Adalete, Eşitliğe, Özgürlüğe ve Kardeşliğe sahip çıkıyoruz. 20 Haziranda, Toplu Sözleşme taleplerimizle ve Baskılara, Sürgünlere Cezalara karşı örgütsel tutumumuzla Ankara?da olacağız. k
kckembykŞube Yöneticilerimize ve İşyeri Temsilcilerimize yapılan bu keyfi ve yasa tanımaz uygulamaları, sürgünleri protesto ediyoruz. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerini, “Hukuk Devleti” ilkesine bağlılığın bir gereği olarak, öncelikle sürgünlerin geri alınması için göreve çağırıyoruz. k
kckembykHakkari ve Diyarbakır Şube Başkanlarımızın Yozgat?a sürülmesinden dolayı doğacak olan her türlü olumsuz sonuçlardan Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin sorumlu olacağını ilan ediyoruz. Ve bir kez daha ilan ediyoruz ki, siyasi iktidarın hukuk tanımaz bu tutumuna karşı örgütsel tepkimizi ortaya koymaktan ve sürdürmekten geri durmayacağız. Fiili ve Meşru Mücadeleyi kendisine rehber edinen Kamu Emekçilerinin haklı Mücadelesi Baskı, Sürgün ve Cezalarla durdurulamayacaktır. k
MERKEZ YÖNETİM KURULU