SENDİKAMIZA VE KESK’E YÖNELİK BASKI, SÜRGÜN VE TUTUKLAMALAR BİZLERİ YILDIRAMAZ…

202

” ‘0’ =’188′ ‘5’


‘5’ ‘250″>
]HAKKARİ VE DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANLARIMIZIN YOZGAT’A YAPILAN SÜRGÜNLERİ GERİ ALINSIN…
Sendikamıza ve KESK’e yönelik baskı, sürgün ve tutuklamalar, Gelir İdaresi Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto edilmiştir.
Yapılan basın açıklaması metni aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
Bilindiği gibi, KESK’in tarihi Kamu Emekçilerinin Grevli Toplu İş Sözleşmeli Sendikal Hak Mücadelesinin de tarihidir. Bu tarih aynı zamanda Kamu Emekçilerine yönelik Baskı Sürgün ve Soruşturmaların tarihi olarak ta bilinir.
Kamu Emekçilerinin, Eşitlik, Özgürlük, Barış, Kardeşlik ve Adalet talebi her dönem iktidarların şimşeklerini üzerine çekmiş ve her hükümet döneminde KESK’e ve KESK’e bağlı Sendikaların Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak çeşitli Cezalandırma Yöntemleri uygulanmış, Kamu Emekçileri Mücadelesi Sürgünlerle, Soruşturmalarla, Yargılamalarla engellenmeye çalışılmıştır.
KESK’e ve KESK’e bağlı sendikalara yönelik Baskı ve Karalama Kampanyaları Kamu Emekçilerinin KESK’e olan güvenini zedelemek, KESK’in gücünü bölmek ve KESK’i yıpratmak amacıyla yapılmaktadır.
Çünkü, Halkın ve Emekçilerin aleyhine onlarca düzenlemenin TBMM’ye getirildiği bir dönemde, bu düzenlemelere karşı mücadele edecek önemli ve büyük bir örgüt olan KESK zaafa düşürülmek istenmektedir.
” ‘0’ =’188′ ‘5’

‘5’ ‘250″>
]Bilinmelidir ki, bunu başaramayacaklar. Ne KESK’i zaafa uğratabilecekler, ne de KESK ve KESK’e bağlı Sendikaların Mücadelelerinden geri adım atmalarını sağlayabilecekler.
Bizler, bir Emek örgütünün, bir Mücadele örgütünün, bir Sınıf örgütünün üyeleri olarak buna izin vermeyeceğiz. KESK’i ve KESK’e bağlı Sendikalarımızı yıpratmak için yıllardır Karalama Kampanyaları düzenleyenler bilsinler ki, KESK bu ülkenin en önemli Emek Örgütüdür. Emek ve Demokrasi Mücadelesinin en önemli bileşenlerindendir. KESK’in mücadelesi, ülkemizdeki tüm Emek ve Demokrasi Güçlerinin mücadelesidir.
Bilindiği üzere, Kamu Emekçilerinin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Sendikalarımızın, faaliyetlerini serbestçe yürütebilmeleri için Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelerde kimi güvenceler mevcuttur.
Buna rağmen, Sendikal görevini yerine getiren Şube Başkanı ve İşyeri Temsilcilerimiz sık sık Adli Kovuşturma ve İdari Soruşturmalara maruz bırakılmaktadır. Yöneticilerimize ve Temsilcilerimize yönelik Baskı, Ceza ve Sürgünlerin giderek yoğunlaştırılması, tüm çalışanlar tarafından endişe ve tepkiyle karşılanmaktadır.
Anayasal Güvencelere, Uluslararası Anlaşmalara, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında sayılan Yasal Güvencelere rağmen, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı, hukuk tanımaz tavrını sürdürmeye devam etmektedir.
Son birkaç ay içerisinde Sendikal pozisyonları gereği sürdürdükleri faaliyetleri nedeniyle, Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN Yozgat Kadışehri’ne, İzmir Şube Sekreterimiz Zeynep ÇETİN İzmir’in Menderes ilçesine; son olarak da Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL Yozgat’a sürgün edilmiştir.
İzmir Şube Başkanımız Ramis SAĞLAM, Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN, Mersin Şube Başkanımız Yusuf KAYA, Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL, İzmir Şube Sekreterimiz Zeynep ÇETİN ile Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşe ŞİMŞEK başta olmak üzere birçok Üye ve Yöneticimiz ‘Sendikal Faaliyetleri’ nedeniyle ‘Disiplin Cezası’ ile cezalandırılmıştır.” ‘0’ =’160′ ‘5’

‘5’ ‘250″>

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı personeli olan İşyeri Temsilcilerimiz İsmail Serbülent ÜNSAL ve Hasan DEMİRTÜRK’ün görev yerleri Temsilcisi oldukları işyerlerinden farklı yerlere gönderilerek değiştirilmiş, Üyelerimiz Neriman ALLEMOĞLU, Hanife ERTÜRK ve Necla YAVUZ’un ise Bursa ili dahilindeki farklı işyerlerine, istemleri dışında atamaları yapılmış, İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi Mustafa BERBEROĞLU’nun ise hem işyeri değiştirilmiş, hem de kendisine Kınama Cezası verilmiştir.
Şube Başkanlarımız, Yöneticilerimiz ve İşyeri Temsilcilerimiz, bulundukları sendikal görevleri gereği olarak yaptıkları Basın Açıklamalarından ya da Sendikanın aldığı karar doğrultusunda bir eylemi örgütlediklerinden veya bir eyleme katıldıklarından dolayı Adli Kovuşturma ve/veya İdari Soruşturmaya maruz kalmaktadır.
Hakkari ve Mersin Şube Başkanlarımıza ilişkin olarak başlatılan Adli Kovuşturmalar Takipsizlikle sonuçlamasına rağmen, İdari Soruşturmada, bu durum dikkate alınmayarak Şube Başkanlarımıza Disiplin Cezası verilmiştir.
Son olarak, Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL’ün beş ayrı Disiplin Cezası ile cezalandırılması ve bu cezalar yetmezmiş gibi Yozgat Defterdarlığı’na Sürgün edilmesi insan haklarına aykırı, haksız ve hukuksuz bir uygulamadır.
Diyarbakır Şube Başkanımıza yönelik olarak yapılan hukuksuz işlem sadece Disiplin Cezası verilmek suretiyle tamamlanmamış, Yozgat’a Sürgün edilerek ailesinden ve sosyal çevresinden uzaklaştırılması ile Sendikal Mücadeleden kopartılması hedeflenmiştir.
” ‘0’ =’188′ ‘5’

‘5’ ‘250″>
]4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen ‘Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin Görev Yerlerinin Değiştirilemeyeceği’ hükmüne rağmen yapılan bu atamaların ve çifte cezalandırmaların ‘Keyfi Gerekçelere’ dayandığı ve hukuka aykırı olduğu açıktır.
Şube Yöneticilerimize ve İşyeri Temsilcilerimize yapılan bu keyfi ve yasa tanımaz uygulamaları kınıyoruz. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerini, ‘Hukuk Devleti’ ilkesine bağlılığın bir gereği olarak, öncelikle sürgünlerin geri alınması için göreve çağırıyoruz. Hakkari ve Diyarbakır Şube Başkanlarımızın Yozgat’a sürülmesinden dolayı doğacak olan her türlü olumsuz sonuçlardan Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin sorumlu olacağını ilan ediyoruz. Ve bir kez daha ilan ediyoruz ki, siyasi iktidarın hukuk tanımaz bu tutumuna karşı örgütsel tepkimizi ortaya koymaktan ve sürdürmekten geri durmayacağız. Fiili ve Meşru Mücadeleyi kendisine rehber edinen Kamu Emekçilerinin haklı Mücadelesi Baskı, Sürgün ve Cezalarla durdurulamayacaktır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU